Shared Flashcard Set

Details

Hoofdstuk 4 Arbeidsrecht
hoofdstuk 4 abeidsrecht
19
Other
Not Applicable
10/14/2015

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is de volledige naam van de afkorting CAO
Definition
Collectieve Arbeid Overeenkomst
Term
Wat houd vormvrij in
Definition
Dat de werkgever en werknemer zelf mogen weten of ze hun afspraken alleen mondeling maken of ook op papier
Term
Aan welke schriftelijke informatie moet een arbeidsovereenkomst voldoen?
Definition
Naam en adres werkgever
Plaats waar het werk word verricht
Functie omschrijving
Tijdstip van in dienst treding
Duur van de overeenkomst
Aansprak op vakantie
Opzegtermijn
Loon en termijn uitbetaling
Arbeidsduur per dag of per week
Al dan niet deelname aan pensioenfonds
De cao die eventueel van toepassing is
Term
Vanaf welke leeftijd ben je handelingsbekwaam?
Definition
Vanaf 18 jaar
Term
Hoe oud moet je zijn om een arbeidsovereenkomst te tekenen zonder toestemming van je ouders?
Definition
Vanaf 16 jaar
Term
Wat houd contractvrijheid in ?
Definition
Mensen mogen zelf weten wat ze met elkaar afspreken en vastleggen in een arbeidsovereenkomst
Term
Welke 5 verschillende soorten wettelijke regels hebben invloed op de inhoud van de arbeidsovereenkomst
Definition
Dwingend recht
Driekwart dwingend recht
tweederde dwingend recht
semi dwingend recht
aanvullend recht
Term
Wat is dwingend recht?
Definition
Wettelijke regels waarvan werknemers en werkgevers niet mogen afwijken ( die zijn er voor bijv een te laag loon )
Term
Wat is driekwart dwingend recht?
Definition
Mag alleen van de wettelijke regels afgeweken worden in het cao
Term
Wat is tweederde dwingend recht
Definition
Daar mag van worden afgeweken in het cao en afspraken met de ondernemingsraad
Term
Semi dwingend recht
Definition
dit zijn rechtregels waarvan individuele werknemers en werkgevers van mogen afwijken in een arbeidsovereenkomst
Term
Zoek artikel 7:668a en bepaal welk recht dit is
Definition
driekwart dwingend recht zie lid 5
Term
Wat is aanvullend recht?
Definition
Dit is van toepassing als een bepaald onderwerp niet in de cao of arbeidsovereenkomst is vastgesteld
Term
Wat is een beding
Definition
Een extra afspraak in een arbeidscontract
Term
Hoelang moet een contract duren om een proeftijd in te stellen?
Definition
een proeftijd bij een contract tot een half jaar is verboden
Term
Wat is een concurrentiebeding?
Definition
Een verbod voor de werknemer om meteen na het einde van zijn dienstverband concurrerende werkzaamheden te gaan verrichten
Term
Wat houd een klokkenluider in ?
Definition
Een werknemer die ernstige misstanden binnen zijn bedrijf naar buiten brengt
Term
Mag de werkgever je het email verkeer van zijn werknemer controleren?
Definition
Nee, alleen als hier een gegronde reden voor is, en af en toe worde er een steekproef gedaan mits toestemming van de werknemer
Term
Is er bij het wijzigen van de inhoud van de arbeidsovereenkomst eenzijdige of tweezijdige toestemming nodig?
Definition
Eenzijdig is voldoende, je kan dit wel aanvechten
Supporting users have an ad free experience!