Shared Flashcard Set

Details

Hoco week 5 LiO
Cursus Learning in Organisations
25
Education
Post-Graduate
05/31/2019

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
Professional learning communities
Definition
groep proffesionals uit organisatie vanuit gezamenlijk doel en missie steeds nieuwe kennis ontwikkelen. Interactie om onderwijs te verbeteren. Nieuwe praktijken en kennis zoeken.
Kenniscreatie maakt het verschil van individueel leren en gezamenlijk leren door kennis creëren. Collectief leren in eigen onderwijspraktijk om deze te verbeteren.
"De gezamenlijke vermogen om te leren en te ontwikkelen staat in verband met goede resultaten van leerlingen, het moet een combinatie zijn van individueel bereidzijn (nu resulaten) en gemeenschappelijk ontwikkelen (duurzaamheid v plc)."
Term

Doelen van PLC's

S-K-K-DK

Definition
Onderwijspraktijk verbeteren door: 1. versterken van scholen als leergemeenschap. (meer verandercapiciteit, lerende organisatie) 2.Een andere kijk op schoolverbetering. (Geen eenmalige cursus maar meer CC en OD) 3. Kennis delen ipv het isoleren van kennis in een eilandjescultuur. 4.Kloof van theorie en praktijk dichten. (externe betrokkenen)
Term
Karakteristieken van PLC's in een schoolomgeving STOLL
Definition
1. Gedeelde waarde en visie (niet afwijkende focus): gezamenlijke besluitvorming
2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, verhoogt betrokkenheid en toewijding.
3. Reflectieve dialoog, observaties, analyses, curriculum ontwikkeling, nieuwe ideeën genereren, nieuwe kennis verwerven.
4. Groeps/individueel leren
Interactie, professionele dialoog, data en informatie verspreiden en interpreteren.
5. Samenwerking
Debateren en discussie zijn een fundament voor verbetering.
Hieronder ligt een klimaat van vertrouwen-respect-steun, een schoolbrede community en een toegankelijk netwerk om de school.
Term
kanttekeningen bij het concept PLC
Definition
Niet alle plc's voldoen aan de karakteristieken. Een gezamelijke visie/doelen en verantwoordelijkheid wordt niet altijd gerealiseerd.
Er zijn bewijzen dat een plc bijdraagt aan betere studieresultaten maar nog niet veel. Het is een containerbegrip, ook breed dus moeilijk 1 op 1 effect van aan te tonen.
Term
Elementen van PLC's voor een meer lerende schoolsituatie
Definition
- Gezamelijke verandervermogen is een belangrijke schakel in onderwijsvernieuwing-> positief op verhoogde leeropbrengst.
-Individuele bereidheid maakt of het slaagt of niet als plc. PLC of het volgehouden wordt.
Term
Verschillen en overeenkomsten tussen benadering Sigurdardottir (2010) en Stoll et al (2006)
+ bruikbaarheid concept
Definition
Verschillend:
SIG voegt aan het rijtje toe:
Hoge verwachting (SIG)
Gedeeld leiderschap als aanvulling op gezamenlijke besluitvorming
Job satisfaction & commitment - neveneffect? (SIG)
Term
PLC's bij de veranderbenaderingen
PC
Definition
Planned Change - Ontwerpen: Formal PLC
- Nationaal geïmplementeerd
- Gefinancierd door externe experts. Project via plc vormgeven
- Tijdelijke communities
- Niet altijd vrijwillig
- Ook over scholen heen
- Topdown
- Oplossingsgericht
Term
PLC's bij de veranderbenaderingen
OD
Definition
Organisational Development - Ontwikkelen: Member Oriented
- Geïnitieerd door school
- vaste formats
- focus op behoeften van leerkrachten
Term
PlC's bij de veranderbenadering
CC
Definition
Continous Change - Lerend vernieuwen: Formative
- Doelen en werkwijze gaandeweg ontwikkelen
- vrijwillig en gelijkwaardig
- onderling ontwikkel concept
- wens om te ontwikkelen brengt samen
- voorzitterschap wisselt
Term
metafoor van leren volgens PAAVOLA
Definition
Acquisitie niet
Participatie niet
Kenniscreatie: Nieuwe kennis creëren. Dit maakt het verschil met individueel leren en plc.
Term
Perspectieven van falen in relatie met episodic of systemic power
Definition
1. Policy making , beleid– wie heeft de macht om het beleid te maken? Het wisselt dus episodic
2. Structural, organisatiestructuur – systemic, de structuur van organisatie kan keuzes beperken, niet persoonsgebonden.
3. Cultural, cultureel perspectief– systemic Er moet alleen maar winst gemaakt worden.
4. Individueel psychologisch persepctief – episodic, individugeboden, bepaald of iemand weerstand biedt tegen verandering of niet.
5. Power, macht– allebei, is alles dan macht? Heersende waarden en normen werken verandering tegen. Discipline.
Term
4 i model
Definition
Intuiting
Interpretting
Integrating
Institutionalizing
Term
processen die bijdragen aan PLC (interventie richtingen)
Definition
1. Focussen op leerprocessen
(zelfevaluatie, gemeenschappelijk leren, formele leermomenten faciliteren, data-analyse)
3. Kennisbronnen goed benutten (leiderschap, leercultuur, verschillende lagen in organisatie)
3.Structurele middelen goed organiseren (tijd)
4. Interactie met een georganiseerd extern netwerk.
Term
Wat houdt het 4i model in?
Definition
4 processen waardoor het leren in de organisatie zich beweegt.
Verbindt de drie niveaus van individu, groep en organisatie middels 4 processen:
Intuïting-Interpreting-Intergrating-Institutionalizing
Term
Waar is het 4i model voor bedoeld?
Definition
Model om het organisatorisch leren te ontwikkelen door de macht/politiek/bestuur van een lerende organisatie te analyseren.
Term
3 Redenen om politiek/bestuurlijke macht in relatie te brengen met het leren van/in een organisatie:
Definition
1. Het is lang genegeerd.
2. Een theorie over leren in de praktijk is niet compleet zonder beschouwing van bestuur.
3. Geeft meer inzichten over waarom er verschil is in lerende organisaties.
Term
Balans tussen exploratie en exploitatie
Definition
Het 4i model brengt een balans tussen continuïteit (exploitatie) en vernieuwen(exploratie)"leren is de kracht achter het vernieuwen van een organisatie"
Term
4i model:
Beschrijf het proces van individu naar organisatie:
Definition
Het geleerde verspreidt zich en wordt ingebed. Vanuit Intuïting naar interpreting (individueel, gebruiken van metaforen) -> Interpreting (taal ontwikkelen die gebruikt wordt) en Integrating (groep) -> Integrating (dialoog en opereren met ontwikkelde taal) en institutionalizing (organisatie).
Feed forward van individu naar organisatie
Feed back van organisatie naar het individu.
Term
1. Intuïting
Definition
Onbewust herkennen van patronen/mogelijkheden in dagelijkse ervaringen. Zien en herkennen van patronen.
- het zien van overeenkomsten en verschillen waardoor je nieuwe verbindingen kunt leggen.
- Nog geen adequaat vocabulaire om dit te verwoorden om aan jezelf en anderen uit te leggen.
- gebruik van metaforen
Term
2. Interpreting
Definition
Het verklaren van een intuïtie (inzicht) middels woorden aan jezelf en anderen.
- maakt gebruik van taal en dialoog
- vindt plaats binnen een omgeving of kennis/praktijk)domein
Term
3. Integrating
Definition
Gedeelde taal waarmee je een gemeenschappelijk begrip verkrijgt om te relateren aan de wereld om je heen (stelt in staat om aan elkaar aan te passen)
groep level, gecoördineerde acties.
Term
4. Institutionalizing
Definition
Routinematig uitvoeren van acties, onder meer door regels en procedures. Leidt tot inbedden van ideeën in organisatie waardoor deze tot het repertoire van de organisatie gaat behoren.
Term
Hoe wordt er gebruikt gemaakt van feedback en feedforward in het 4i model?
Definition
Er is een lerende dynamiek door:
Feedback: bij ondersteuning van exploitatie, op het gebruik van het geleerde van organisatie naar groep en individu.
Feed-forward: bij exploratie, als overdracht van individueel leren naar groep en organisatie.
Term
episodic macht
Definition
het handelen van actoren gericht op het realiseren van eigen belang. Baas wil nieuw koffiezetapparaat, met de eer er vandoor gaan. Door één persoon
(Influence en force)
Term
systemic macht
Definition
hoe organisatie loopt. Door organisatiepraktijken uitgevoerd.
(Domination en discipline)
Supporting users have an ad free experience!