Shared Flashcard Set

Details

Helmparelhoender - Mei 2015
Savanne - DPA-ST
41
Other
Not Applicable
04/30/2015

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Helmparelhoender.
Term
Hoe groot wordt de helmparelhoender?
Definition
35 - 45 centimeter.
Term
Hoe zwaar is de helmparelhoender gemiddeld?
Definition
1,5 - 2 kilo.
Term
Hoe oud wordt de helmparelhoender gemiddeld in gevangenschap?
Definition
10 jaar (gevangenschap).
Term
Waar komt de helmparelhoender in het wild voor?
Definition
Bijna geheel Afrika.
Term
Wat is de habitat van de helmparelhoender?
Definition
Habitat: Savanne en begroeide steppen.
Term
Wat is de leefvorm van de helmparelhoender?
Definition
In groepen.
Term
Hoe lang duurt het voordat de eieren van de helmparelhoender uitkomen?
Definition
Na 1 maand komen er 12 tot 15 eieren uit.
Term
Hoeveel eieren worden er bij de helmparelhoender per keer gelegd?
Definition
Na 1 maand komen er 12 tot 15 eieren uit.
Term
Wat is de status (IUCN) van de helmparelhoender op dit moment?
Definition
Niet bedreigd (IUCN).
Term
Hoe wordt een helmparelhoender in het Engels genoemd?
Definition
Engels: Helmeted Guineafowl.
Term
Hoe wordt een helmparelhoender in het Duits genoemd?
Definition
Duits: Perlhühner.
Term
Hoe wordt een helmparelhoender in het Frans genoemd?
Definition
Frans: Pintade.
Term
Wanneer is het broedseizoen van de helmparelhoender?
Definition
Het broedseizoen hangt af van de regentijd in het gebied.
Term
Hoe ziet het nest van de helmparelhoender er uit?
Definition
Het nest is vaak niet meer dan een kuil in de grond.
Term
Wie van de ouders bij de helmparelhoender broedt de eieren uit?
Definition
De moeder zit de meest van haar tijd op het nest.
Term
Hoe vaak verlaat de moeder helmparelhoender het nest om voedsel te zoeken?
Definition
Ze verlaat twee keer kort het nest om zelf eten te zoeken.
Term
Soms komt het bij helmparelhoenders voor dat er 40 eieren in een nest liggen; hoe kan dit?
Definition
Soms kunnen wel 40 eieren in één nest liggen.
Dit komt doordat meerdere vrouwtjes hun eieren in één nest leggen.
Een vrouwtje kan maximaal 15 eieren leggen.
Term
Wat doet een helmparelhoender man tijdens de broedperiode?
Definition
De man paart nog met andere vrouwtjes in de tussentijd die nog geen partner hebben.
Zo snel dat de kuikens uit het ei zijn gekropen komt hij weer terug bij zijn eerste vrouwtje.
Term
Hoe ziet een helmparelhoender kuiken er uit?
Definition
De kuikens zijn roodbruin met witte vlekken en zijn de eerste weken nog afhankelijk van de ouders, al scharrelen ze binnen enkele dagen al rond.
Term
Wie zorgt de eerste periode van zijn leven voor het helmparelhoender kuiken?
Definition
In de eerste twee weken van het leven van de kuikens zorgt vooral de vader voor de kuikens, tot 80% van zijn tijd. Hij helpt ze insecten zoeken.
Term
Wat doet de helmparelhoender vrouw nadat de eieren zijn uitgekomen?
Definition
Ondertussen herstelt het vrouwtje van de broedtijd, omdat ze niet veel heeft kunnen eten moet ze flink weer op krachten komen.
Term
Waar zijn beide helmparelhoender ouders druk mee bezig nadat de eieren zijn uitgekomen?
Definition
De ouders zijn ook erg druk met de kuikens beschermen tegen roofdieren zoals bavianen en jakhalzen.
Term
Na hoeveel weken kan een helmparelhoender kuiken fladderen om zich sneller te kunnen verstoppen?
Definition
Ze kunnen na 2 weken al fladderen om zich sneller te kunnen verstoppen.
Term
Wat eten helmparelhoenders?
Definition
De helmparelhoenders eten zaden, gras en bladeren.
Term
Hoe ziet een helmparelhoender er uit?
Definition
Het zijn middelgrote hoenders met sterke poten, zonder of met zeer stompe sporen aan de poten.
De kop is kaal.
Term
Hoe ziet de staart van de helmparelhoender er uit?
Definition
De staart is meestal kort en naar de grond gericht.
Term
Waaraan zijn ondersoorten van de helmparelhoender te onderscheiden?
Definition
De ondersoorten van de helmparelhoen zijn te onderscheiden door de verschillende kleuren van de kale koppartij, de huidplooien aan de snavel, halsveren en het al dan niet aanwezig zijn van opvallende borstels rond de snavel.
Term
Waar zijn helmparelhoenders op het heetst van de dag te vinden?
Definition
Buiten de paartijd houden parelhoenders zich vaak in grote groepen op en zoeken ze op het heetst van de dag de schaduw op.
Term
Wat doen helmparelhoenders overdag?
Definition
Overdag zijn ze druk bezig met foerageren.
Term
Wat doen helmparelhoenders in de schemering?
Definition
In de schemering zijn ze terug te vinden bij de drinkplaatsen.
Term
Waar brengt de helmparelhoender de nacht door?
Definition
De nacht wordt doorgebracht op takken op een veilige hoogte van de grond roofdieren (predator).
Term
Waar zijn de helmparelhoenders in DPA te vinden?
Definition
De helmparelhoenders leven op de Savanne.
Term
Hoeveel helmparelhoenders leven er in DPA?
Definition
In DPA leven tussen de 100 en 130 helmparelhoenders (September, 2013).
Term
Wat eten de helmparelhoenders in DPA?
Definition
Ze krijgen gemengd graan te eten in DPA.
Term
Hoeveel kilometer kan een helmparelhoender per dag afleggen?
Definition
De helmparelhoen loopt graag en kan op een dag 10 km afleggen.
Term
Valt de helmparelhoender onder EEP, ESB of geen programma?
Definition
Geen programma.
Term
Hoe is de helmparelhoender ooit in Amerika en Europa terecht gekomen?
Definition
Onze gewone parelhoen stamt af van de helmparelhoen uit West-Afrika.
De helmparelhoen is tijdens de ontdekkingsreizen door de Portugezen naar Amerika en Europa gebracht.
Term
Door wie werden de (helmparel)hoender al gehouden?
Definition
Ook hiervoor waren de Romeinen al in het bezit van de hoenders uit Afrika en werden hoenders gehouden op zogenaamde hoenderhoven.
Term
Hoe komt de helmparelhoender aan zijn naam?
Definition
De naam parelhoen danken ze aan de ‘pareltekening’ op de veren; talloze witte stippen op een donkere achtergrond.
Vroeger werd hij poelepetaat genoemd, een verbastering van ‘poule peintante’ (beschilderde kip).
Term
Hoe komen helmparelhoenders voor in de Griekse mythologie?
Definition
Volgens de Griekse mythologie werden de zusters van Meleagros veranderd in parelhoenders.
De parels op de veren stellen de tranen van de zusters voor die ze lieten om de dood van hun broer.
Supporting users have an ad free experience!