Shared Flashcard Set

Details

H9
Psychodiagnostiek
28
Psychology
Graduate
01/05/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is de Symptom Checklist (SCL-90)?
Definition
90 items tellende vragenlijst om psychopathologie mee vast te stellen, waarbij het zowel gaat om psychische als somatische klachten.
Term
Wat zijn de subschalen van SCL-90? (8 punten)
Definition
1. Angst 2. Agorafobie 3. Depressie 4. Somatische klachten 5. Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit 6. Insufficiƫntie van denken en handelen 7. Slaapproblemen 8. Woedehostiliteit
Term
Hoe kunnen de subschalen van de SCL-90 gezien worden?
Definition
De 8 factoren van de SCL-90 kunnen gezien worden als factoren van de eerste orde.
Term
Kan kan de totaalscore van de SCL-90 gezien worden?
Definition
De totaalscore van de SCL-90 kan gezien worden als een hogere orde dimensie die aanvullende informatie kan verschaffen op de 8 subschaalscores.
Term
Is er een verkorte versie van de SCL-90 en zo ja, welke?
Definition
Er zijn verkorte versies van de SCL-90 beschikbaar gekomen, zoals de SCL-27.
Term
Wat zijn de subschalen van SCL-27? (6 punten)
Definition
1. Depressie 2. Disthymie 3. Vegatatieve symptomen 4. agorafobische symptomen 5. Symptomen van sociale inadequatie 6. Symptomen van wantrouwen
Term
Hoe wordt de SCL-90 in de praktijk gebruikt?
Definition
SCL-90 wordt veelvuldig in de praktijk gebruikt zowel als screeningsinstrument als evaluatieinstrument.
Term
Wat is de Hopkins Symptom Checklist (HSCL)?
Definition
Klachtenlijst die psychisch en of lichamelijk onwelbevinden meet.
Term
Uit hoeveel items bestond en bestaat de HSCL?
Definition
De HSCL bestond oorspronkelijk uit 57 items, maar er zijn nu ook verkorte versies van 25 items.
Term
Waarvoor is de HSCL geschikt?
Definition
De HSCL is geschikt als evaluatieinstrument.
Term
Over welke periode meet de HSCL?
Definition
De HSCL meet klachten van de afgelopen week.
Term
Hoe is de COTAN beoordeling van de HSCL?
Definition
De COTAN beoordeling is goed van de HSCL.
Term
Wat is de General Health Questionnaire (GHQ)?
Definition
De algemene gezondheidsvragenlijst, hiermee kan psychisch onwelbevinden worden gemeten.
Term
Waarvoor is de GHQ oorspronkelijk ontworpen?
Definition
Oorspronkelijk was de GHQ ontworpen om niet psychotische pscyhiatrische aandoeningen te detecteren.
Term
Uit hoeveel items bestond de GHQ oorspronkelijk?
Definition
Oorspronkelijk bestond de GHQ uit 60 items.
Term
Wat zijn de verkorte versies van de GHQ? (3 punten)
Definition
1. GHQ-30 2. GHQ-28 3. GHQ-12
Term
Waar bestaan de GHQ-30 en GHQ-12 uit?
Definition
De GHQ-30 en GHQ-12 bestaan uit items van de GHQ-60 die het beste discrimeerden tussen personen met psychiatrische aandoeningen en personen zonder deze aandoeningen.
Term
Wat zijn de, niet geheel onafhankelijke, subschalen van de GHQ-28? (4 punten)
Definition
1. Somatische symptomen 2. Angst en slapeloosheid 3. Sociaal disfunctioneren 4. Depressie
Term
Waarvoor zijn de GHQ-38 en de GHQ-12 geschikt?
Definition
De GHQ-38 en GHQ-12 zijn geschikt als screeningsinstrument.
Term
Hoe is de psychometrische kwaliteit van de GHQ?
Definition
De psychometrische kwaliteit is goed van de GHQ.
Term
Wat is de Centre for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D)?
Definition
20 item tellende vragenlijst die depressieve symptomen meet.
Term
Welke aspecten van depressie meet de CES-D? (5 punten)
Definition
1. Somberheid 2. Schuldgevoelens 3. Gevoelens van hulpeloosheid 4. Verlies van eetlust 5. Slaapproblemen
Term
Welke versies van de CES-D zijn er in Nederland? (2 punten)
Definition
1. Ouderen 2. Algehele populatie en ziektegroepen
Term
Wat zijn de schalen van de CES-D? (4 punten)
Definition
1. Depressief gevoel 2. Interpersoonlijk gevoel 3. Positief gevoel 4. Somatiek en remming
Term
Wanneer is er een indicatie voor depressie volgens de CES-D?
Definition
Door de score van de items op te tellen wordt de totaalscore verkregen en bij een score van 16 of hoger is er mogelijk sprake van een klinische depressie.
Term
Waarvoor wordt de CES-D vooral ingezet?
Definition
CES-D wordt vooral gebruikt om op populatieniveau het voorkomen van depressieve symptomen te schatten.
Term
Is de CES-D ook individueel te gebruiken?
Definition
Op individueel niveau geeft de CES-D slechts een indicatie voor depressie.
Term
Hoe is de psychometrische kwaliteit van de CES-D?
Definition
De psychometrische kwaliteit van CES-D is matig met een onvoldoende beoordeling voor normen en criteriumvaliditeit.
Supporting users have an ad free experience!