Shared Flashcard Set

Details

H5. Aandacht en bewustzijn
Aandacht, bewustzijn, slaap, hypnose, psychoactieve middelen
50
Psychology
Graduate
01/14/2013

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat onderzoekt een aandachtspsycholoog?
Definition

De beperkingen van menselijke prestaties

Twee grote onderzoeksgebieden:

1. selectieve aandacht

2. verdeelde aandacht

Term
Wat is selectieve aandacht?
Definition
Het proces waarbij 1 boodschap uit de omgeving geselecteerd wordt voor bewuste verwerking en de andere boodschappen onderdrukt worden
Term

Wat is het cocktailpartyfenomeen?

Cherry (1953)

Definition

Voerde een reeks proeven uit over de vraag hoe mensen een gesprek kunnen volgen zonder in de war te raken door andere gesprekken op de achtergrond

 

Spraakschaduwen

Term
Welke drie theorieen zijn er om selectieve aandacht te verklaren?
Definition

1. Filtertheorie (Broadbent 1958)

 

2. Aandachtstheorie met late selectie

 

3. Attenuatie theorie

Term

Wat is de filtertheorie?

Broadbent (1958)

Definition

Het korte termijngeheugen selecteert een signaal uit het sensorische systeem voor verdere bewuste verwerking op basis van de behoefte aan informatie bij die persoon op dat moment

Signalen worden genegeerd op het gebied van de zintuigen

Aandachtstheorie met vroege selectie

Term
Wat is de aandachtstheorie met late selectie?
Definition

Alle informatie doorloopt de eerste stappen van de perceptie, de selectie gebeurt hierna

 

Wij nemen daarom meer waar dan waarvan wij ons bewust zijn

Term

Wat is de attenuatie theorie?

(Treisman 1960)

Definition

Aandacht speelt een vroege rol bij perceptuele verwerking, de filter verzwakt de signalen enkel bij de overgang van het sensorisch geheugen naar het korte termijn geheugen en blokkeert deze niet

(beste verklaring volgens recent onderzoek)

 

Term

Wat is de feature integration theory?

Treisman & Gelade

(1980)

(kenmerkintegratie theorie) 

Definition

 

De selectieve aandacht van de visuele perceptie verloopt in twee stadia

1. detectie van kenmerken. (preattentief) = de zoektocht van één kenmerk van een stimulus.

2. intergratie van kenmerken tot een geheel (vereist selectieve aandacht)

=De zoektocht naar een conjunctie van kenmerken van een stimulus

Term

Wat is het "pop-out" effect?

(Treisman & Gelade)

Definition

Wanneer een stimulus van alle andere verschilt op basis van 1 kenmerk dan zie je deze gelijk, nog voordat je er de aandacht op richt

 

Preattentief proces

Term
Wat is top down controle van de aandacht?
Definition

Endogene controle

Bepaald waar onze geest de aandacht op richt

Term
Wat is bottom-up controle van de aandacht?
Definition

Exogene controle

Onze aandacht wordt gevangen door een gebeurtenis uit de omgeving

 

Hebben de overhand als eigenschappen overeenstemmen met die waar proefpersonen naar op zoek zijn

Term
Wat is negatieve priming?
Definition

Signalen waar onze aandacht niet op gericht is maar die toch verwerkt moeten worden, worden actief onderdrukt zodat zij ons gedrag niet beïnvloeden

 

Het is moeilijker om het voorwerp te benoemen wat net ervoor onderdrukt werd

 

Term
Wat is terugkeerinhibitie?
Definition
Dit is een mechanisme wat bijhoudt waar wij met onze aandacht al geweest zijn en waar we niet meer terug hoeven te keren
Term
Wat is veranderingsblindheid?
Definition
Als een beeld enigzins veranderd wordt tijdens een oogbeweging of flickering van het beeld neemt men de verandering niet waar
Term
Wat wordt onderzocht in studies over verdeelde aandacht?
Definition

Welke capaciteitslimieten een individu heeft en hoeveel energie het vergt om van de ene taak naar de andere over te schakelen

 

Dubbeltaak studies

Term
Waar hangt de interferentie van het omschakelen van de ene naar de andere taak vanaf bij dubbelstudies?
Definition

1. Gelijkheid van de taken

 

2. Doet beroep op hetzelfde zintuig?

 

3. Hoe moeilijk een taak is

Term

Wat zijn gecontroleerde processen van de aandacht?

Schneider & Shiffrin 1977

Definition

Deze staan onder bewust controle,

 

vergen mentale inspanning,

 

kunnen makkelijk onderbroken worden

 

en zijn relatief traag

Term

Wat zijn automatische processen?

Schneider & Shiffrin 1977

Definition

Deze gebeuren snel,

 

zonder bewuste aandacht,

 

op een manier die moeilijk te onderbreken valt

 

Kunnen gemakkelijk gecombineerd worden met andere taken

Term
Waarmee wordt getest of een taak automatisch verloopt?
Definition

De strooptaak

Ridley Stroop 1935

Term
Waardoor worden omschakelingskosten van een taak veroorzaakt?
Definition
Deze worden veroorzaakt doordat men enerzijds gedragsparameters voor de nieuwe taak moet activeren maar ook doordat men die van de vorige taak moet onderdrukken
Term
Wanneer spreekt men van bewustzijn?
Definition
Minimaal dient een persoon een subjectieve ervaring te hebben van een stimulus of een interne toestand
Term

Wat zijn kenmerken van het bewustzijn?

Valentine 1992

Definition

*Een bewuste ervaring is een privé aangelegenheid

*Deze kan bestaan uit verschillende zintuigen

*De ervaring bevat resultaten uit denkprocessen, niet de processen zelf

*De ervaring verandert voortdurend

Term
Wanneer verliezen mensen het bewustzijn?
Definition
Wanneer een deel van de thalamus beschadigd is
Term
Welke drie onbewuste processen zijn er?
Definition

1. niet bewuste processen. vb. fysiologische processen als maagsecretie

 

2. voorbewuste processen. informatie waar we ons niet bewust van zijn maar welke makkelijk is op te roepen

vb. hoofdstad van Frankrijk

 

3. onbewuste processen. deze zijn moeilijk in het bewustzijn te brengen maar beïnvloeden deze wel

Term
Wat zijn vier evidenties voor onbewuste processen?
Definition

1. Subliminale perceptie

2. Semantische priming

3. Blindsight

4. Split brain patiënten

Term
Wat is subliminale perceptie?
Definition
Perceptie onder de drempel van het bewustzijn
Term
Wat is blindsight?
Definition

Patiënten die tengevolge van hersenletsel in de primaire visuele cortex niet meer in staat zijn een groot deel van hun visuele veld bewust waar te nemen

 

kunnen verbazend goed "gissen" welke stimuli daar wordt aangeboden

Term
Wat zijn circadiaanse ritmen?
Definition

Een groot deel van de lichaamsritmen volgt een cyclus van 24 uur

Lat: circa dies = ongeveer een dag

Term
Waar wordt ons bioritme geregeld?
Definition

De circadiaanse ritmen staan onder controle van de nucleus suprachiasmaticus 

 

Kern uit de hypothalamus

 

Biologische klok

Term
Hoe werkt de nucleus suprachiasmaticus?
Definition
Kleine groep neuronen die signalen stuurt naar de pijnappelklier op basis van informatie van met name licht en zo zorgt voor de aanmaak van melatonine
Term
Hoe worden de kenmerken van slaap geregistreerd?
Definition

Door een elektro encefalogram (EEG)

samen met een elektro-oculogram (EOG) Deze meet bewegingen van de oogbol

Term
Wat zijn bètagolven?
Definition

Is een onregelmatige golflengt van 13-30 Hz met een lage  amplitude

De golflengte van de waaktoestand

Term
Wat zijn alfagolven?
Definition

Golf van 8-12 Hz

Regelmatiger dan bètagolven

Lagere frequentie, hogere amplitude

Dit komt omdat in rusttoestand neuronen meer synchroon vuren

Term
Wat zijn de vijf slaapstadia?
Definition

1. Alfa en thètagolven. Spierspanning en temperatuur verlagen, hart vertraagt.

2. Onregelmatiger: Thèta, K complexen, slaapspoelen, lijken te zorgen dat de persoon in slaap blijft.

3. Deltagolven, slaap wordt dieper

4. Diepe slaap. Slow wave sleep.

5. REM slaap: thèta, alfa, bèta golven

Term
Hoe wordt REM slaap ook genoemd?
Definition

Paradoxale slaap

Het is moeilijker iemand te wekken terwijl de hersenen toch heel actief zijn

Term
Wat zijn functies van slaap?
Definition

1. Herstel: aanvullen van stoffen zoals neurotransmitters

 

2. consolidatie en verdere verwerking van informatie

 

3. evolutionair bepaald.

Term
Wat is een mogelijke oorzaak van narcolepsie?
Definition
Tekort aan de neurotransmitter hypocretine in de hypothalamus
Term
Wat waren dromen volgens Freud?
Definition
Wensvervullingen van verdrongen verlangens
Term

Wat is de activatiesynthesetheorie over dromen?

Hobson, McCarley 1977

Definition
REM slaap wordt veroorzaakt door activatie in de pons Deze geeft voornamelijk ruis die door de hogere hersencentra wordt geïnterpreteerd als iets coherrent
Term
Wat is de neodissociatieve theorie over hypnose?
Definition
Hypnose zorgt voor een splitsing tussen automatische subsystemen en het executieve ego.
Term
Wat is de sociaal-cognitieve theorie over hypnose?
Definition
De proefpersonen komen niet in een ander bewustzijn maar ondervinden sociale druk om via fantasiestrategieën de hypnotiseur ter wille te zijn
Term
Hoeveel procent van de bevolking zou niet hypnotiseerbaar zijn?
Definition
5 á 10 %
Term
Wat is een cognitief interview?
Definition

Techniek gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte geheugenbevorderende procedures

Heeft in recherchewerk de voorkeur in getuigenverhoren

Term
Wat zijn psychoactieve middelen?
Definition
Stoffen die een directe invloed op de werking van de hersenen hebben en die met een verandering in de psychische toestand gepaard gaan
Term
Welke drie categorieën psychoactieve middelen zijn er?
Definition

1. Kalmerende middelen

2. Opwekkende middelen

3. Hallucinogenen

Term
Hoe komt het dat alcohol een kalmerend middel is?
Definition

Alcohol verhoogt de hoeveelheid GABA en dopamine in de hersenen

GABA is een inhibitorische neurotransmitter

Dopamine is betrokken bij het beloningsgevoel

Term
Hoe komt het dat opiumderivaten kalmerende middelen zijn?
Definition
Dit komt doordat de receptoren voor de pijnstillende neurotransmitter endorfine door deze middelen geactiveerd worden.
Term

(toegevoegd)

Wat is de onderzoeksuitkomst omtrent subliminale stimulatie?

Definition

- Het bestaat, maar is niet mogelijk zonder aandacht

 

- Simpele processen

 

- Niet toepasbaar bij therapie

 

- Verschuift doelen voor een korte tijd

Term
Welke slaapgolven bestaan er?
Definition

Bètagolven 13-30 hz

Alfagolven 8-12 hz

Thètagolven 3-7 hz

Slaapspoelen 12-14hz

Deltagolven <3hz

 

Term
Welke vervormingen in dromen bestaan er volgens de pscychoanalyse?
Definition

Verplaatsing

Masturbatie wordt pianospelen

 

Regressie

Het belang van een persoon vertaalt zich in grootte

 

Condensatie

Een gezicht kan een samensmelting zijn van twee personen

Supporting users have an ad free experience!