Shared Flashcard Set

Details

H14
Psychogerontologie
55
Psychology
Graduate
03/21/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Hoeveel procent van de 65 jarige mannen misbruikt alcohol?
Definition
1,9% - 4,6% van de 65 jarige mannen misbruikt alcohol.
Term
Hoeveel procent van de 65 jarige vrouwen misbruikt alcohol?
Definition
0,1% - 0,7% van de 65 jarige vrouwen misbruikte alcohol.
Term
Waarom is het belangrijk bij een examinatie te weten of de patient alcohol drinkt?
Definition
Het is belangrijk om te weten bij een examinatie of een cliënt alcohol drinkt, want dit verhoogt de cardiac rate en output, terwijl dit ook op een aandoening kan duiden, dus om verwarring te voorkomen moet hier naar gevraagd worden.
Term
Wat zijn de chronische effecten van alcohol inname? (4 punten)
Definition
1. Lagere basale zuur output 2. Maxiamle zuur output 3. Verhoogde kans op chronische atrofische gasteritis = vormt lesies in de darmen en zo kunnen er bloedingen ontstaan 4. Opname van foliumzuur en vitamine B12 neemt af
Term
Waar zijn foliumzuur en vitamine B12 belangrijk voor?
Definition
Foliumzuur en vitamine B12 zijn belangrijk voor cognitieve functies, als dit afneemt door alcohol misbruik dan zullen de cognitieve functies hier onder lijden.
Term
Wat is een van de grootste problemen in de behandeling van alcoholverslaving?
Definition
Een van de grootste problemen in de behandeling van alcoholverslaving is dat deze mensen eerder verslaafd of tolerant worden aan/voor medicatie.
Term
Verslaving is een uniek probleem bij ouderen, want? (3 punten)
Definition
1. Patroon van alcohol drinken is stabiel voor vele jaren 2. Mensen linken problemen niet aan alcohol gebruik (want dat doen ze al heel lang en er is nooit is gebeurd, tot nu) 3. Quiet gebruik van alcohol zorgt voor desentisatie voor alcohol problemen
Term
Waarvoor dient de NIAAA richtlijn?
Definition
Risk assessment voor de patient die ook kan dienen als baseline, ontwikkelt door National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.
Term
Wat wordt in de NIAAA richtlijn aangeraden?
Definition
In de richtlijn van de NIAAA wordt aangeraden niet meer dan een alcoholische drank per dag te nuttigen en bij een drinkgelegenheid niet meer dan twee glazen te drinken.
Term
Waaruit bestaan de CAGE questions? (4 punten)
Definition
1. C 2. A 3. G 4. E
Term
Waar staat de C voor?
Definition
Felt the need to Cut down on your drinking?
Term
Waar staat de A voor?
Definition
Ever felt Annoyed by criticism of your drinking?
Term
Waar staat de G voor?
Definition
Had Guilty feelings about drinking?
Term
Waar staat de E voor?
Definition
Ever taken a morning “Eye-opener”?
Term
Waaruit kan aanvullende informatie over alcohol problemen bij ouderen gehaald worden? (4 punten)
Definition
1. Persoonlijke gezondheid 2. Familie geschiedenis 3. Interpersoonlijke moeilijkheden 4. Moeilijkheden op het werk
Term
Welke gebieden zijn belangrijk bij lichamelijk navragen? (3 punten)
Definition
1. Gastrointestinale symptomen 2. Neurologische problemen 3. Lichamelijke problemen door alcohol gebruik
Term
Wat is een indicator voor alcoholproblemen bij ouderen?
Definition
Een indicator voor alcoholproblemen bij ouderen is als er problemen zijn in interpersoonlijke relaties.
Term
Wat zijn traditionele signalen van chronisch alcoholmisbruik? (4 punten)
Definition
1. Blozen 2. Trillen 3. Slecht eten 4. Slechte gezondheid lijken te hebben
Term
Wanneer kan er pas een cognitieve evaluatie worden afgenomen bij een alcoholist?
Definition
Voordat er een cognitieve evaluatie afgenomen kan worden moet de patient 2-3 weken sober zijn.
Term
Welk laboratorium onderzoek wordt bij alcholisten uitgevoerd? (4 punten)
Definition
1. Lacate dehydrogenase (LDH) 2. Serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT) 3. Serum glutamicpyruvic transaminase (SGPT) 4. Alkaline phosphatase
Term
Wat is een belangrijke indicator voor alcoholmisbruik en moet worden meegenomen tijdens het chemisch onderzoek?
Definition
Glucose is een belangrijke indicator en dient altijd meegenomen te worden bij een chemisch onderzoek.
Term
Hoeveel procent van de alcoholisten hebben hun drinkgedrag veranderd door een korte office-based interventie?
Definition
10-30% van de alcoholisten hebben hun drinkgedrag veranderd door een korte office-based interventie.
Term
Waaruit bestaat het FRAMES model? (6 punten)
Definition
1. F 2. R 3. A 4. M 5. E 6. S
Term
Waar staat de F voor?
Definition
Feedback over het gebruik.
Term
Waar staat de R voor?
Definition
Responsibility van de patient om het probleem aan de kaak te stellen.
Term
Waar staat de A voor?
Definition
Advies over wat de patient mogelijk kan doen.
Term
Waar staat de M voor?
Definition
Menu van opties aanbieden om te werken aan het probleem.
Term
Waar staat de E voor?
Definition
Empathie toepassen om patient te laten weten dat je ambivalente gevoelens begrijpt.
Term
Waar staat de S voor?
Definition
Self-efficacy van de patient om iets aan het probleem te doen.
Term
Hoe reageren ouderen alcoholisten op behandelingen in vergelijking met jongeren?
Definition
Ouderen met alcoholverslaving reageren hetzelfde op behandelingen als jongeren alcoholisten.
Term
Wat is de beste behandeling van een alcoholverslaving op dit moment?
Definition
De beste behandeling voor een alcoholverslaving is op dit moment een gespecialiseerde gedragsbehandeling.
Term
Hoe wordt een behandeling van alcoholisme gestart?
Definition
Bij de behandeling van alcoholverslaving moeten eerst de minst invasieve behandelingen worden toegepast.
Term
Wat raden sommige programma's aan qua setting van de behandeling van alcoholisme?
Definition
Sommige programma’s raden aan om in een sociale setting af te komen van de verslaving zodat er sociale support is.
Term
Wat is Buprenorphine?
Definition
Opiaat vervangende behandeling.
Term
Wat is Naltrexone?
Definition
Opiaat antogonist, behulpzaam voor individuen die gestopt zijn met opiaten.
Term
Wat is Vivtrol?
Definition
Langwerkende injecteerbare vorm van naltrexone.
Term
Wat is Acamprosate?
Definition
Werkt tegen afkickverschijnselen.
Term
Wat is de beste medicinale behandeling van alcoholisme op dit moment?
Definition
Beste medicinale behandeling op dit moment is naltrexone in combinatie met acamprosate.
Term
Wat is COMBINE?
Definition
Combining medications and Behavioral Interventions van de NIAAA, lijkt op dit moment de meest succesvolle behandeling tegen alcoholverslaving.
Term
Waarvoor is therapie met familieleden essentieel?
Definition
Therapie met familieleden is essentieel, want zo krijgen zij ook een beeld wat de patient doormaakt en kunnen zij gewaarschuwd worden voor de gevolgen die het alcoholgebruik veroorzaakt kan hebben.
Term
Wat voor een patienten houden een behandeling langer vol?
Definition
Getrouwde patiënten houden hun therapie langer vol, dan ongetrouwde patiënten.
Term
Hoe passen zelfhulpgroepen in de behandeling van alcoholisme?
Definition
Zelfhulpgroepen zijn essentieel op de lange termijn om terugval te voorkomen, een voorbeeld hiervan is de AA.
Term
Hoeveel procent van de zelfstandig en hoeveel procent van de in verpleegtehuis wonende ouderen gebruikt medicatie?
Definition
85% van de zelfstandigwonende ouderen en 95% van de ouderen in verpleegtehuizen gebruikt medicatie.
Term
Hoeveel procent van de 60 jarige mannen en vrouwen gebruiken regelmatig psychoactieve middelen?
Definition
20% van de vrouwen en 17% van de mannen van 60 jaar en ouder hebben regelmatig psychoactieve middelen gebruikt.
Term
Waarom lopen passieve ouderen meer kans op problemen met de medicatie?
Definition
Passieve ouderen hebben grotere kans dat zij dubbele voorgeschreven medicijnen krijgen of medicijnen die niet met elkaar matchen.
Term
Wat is het grootste probleem wat betreft medicatie?
Definition
Niet therapie trouw zijn is een groot probleem, 50% van de patiënten neemt niet de medicatie zoals het is voorgeschreven.
Term
Wat maakt het lastig voor patienten om informatie van de arts te onthouden?
Definition
Patienten kunnen lastig alle informatie onthouden die snel zijn verteld bij de arts, vaak wordt het gebruik van medicatie niet eens besproken waardoor de patient het medicijn wellicht verkeerd gaat gebruiken.
Term
Wat doen ouderen onderling met medicatie?
Definition
Ouderen ruilen en delen medicatie onderling, met alle gevolgen van dien.
Term
Wat is het probleem van ouderen die niet eerlijk of duidelijk over hun medicatie zijn?
Definition
Ouderen zijn niet altijd even eerlijk en duidelijk over hun medicijn gebruik waardoor er medicijnen voorgeschreven kunnen worden die niet met elkaar matchen.
Term
Wat vergeet men vaak met het opnoemen van de medicatie?
Definition
Soms vergeet men dat medicatie die men bij de drogisterij haalt ook medicijnen zijn en ook gemeld moeten worden bij de arts.
Term
Wat is Do-something voorschrijven?
Definition
als een oudere naar een arts gaat verwachten ze dat er iets aan hun probleem gedaan wordt door medicatie voor te schrijven.
Term
Welk medicijn wordt het meeste voorgeschreven?
Definition
Benzodiazepines worden het meest voorgeschrijven en het meest misbruikt.
Term
Hoe wordt drugs of medicijnverslaving bij ouderen behandeld?
Definition
Het behandelen van medicijn/drugsverslaving bij ouderen wordt hetzelfde behandeld als in anderen stadia in het leven.
Term
Waarbij wordt geactiveerde kool ingezet? (3 punten)
Definition
1. Barbituraten 2. Alcohol 3. Propoxyphene
Term
Waar is motivational interviewing op gebaseerd? (4 punten)
Definition
1. Empathie 2. Ontwikkelen van discrepantie 3. Omgaan met weerstand 4. Ondersteunen van self-efficacy
Supporting users have an ad free experience!