Shared Flashcard Set

Details

H1 criminologie
Flashcards op basis van oefenvragen docent!
5
Criminology
Undergraduate 4
01/16/2013

Additional Criminology Flashcards

 


 

Cards

Term
Aandachtsgebeiden criminologie?
Definition
- Beschrijvende criminologie
- Etiologie (oorzaken & gevolgen)
- Criminaliteitspreventie
- Penologie (poena = straf)
- Victimologie
Term
Wat is slachtoffer loze criminaliteit?
Definition
Feiten die strafbaar zijn gesteld om individuen te beschermen tegen zichzelf of op morele gronden. Voorbeeld: prostitutie of drugsgebruik.
Term
Waarom is het meten van onveiligheidsgevoelens niet echt betrouwbaar?
Definition
Omdat onveiligheidsgevoelens subjectief zijn, de beleving hoeft niet
overeen te komen met de werkelijkheid.
Term
Waarom zijn slachtofferenquetes niet helemaal betrouwbaar?
Definition
Omdat niet alle slachtoffers de juiste gegevens invullen door :
-angst, schaamte.
–niet juist indelen ( bij het goede delict ).
-niet precies meer weten wanneer het heeft plaats gevonden.
-delicten met een kleine omvang.
–slachtoffers van moord en doodslag kunnen zich niet meer melden.
Term
Waarom zijn de cijfers van 'geregistreerde misdrijven' niet betrouwbaar? Vraag dus naar: dark number!
Definition
–selectief opsporingsbeleid.
–sommige delicten worden niet gemeld.
-slachtoffer loze delicten.
–invloed van automatisering.
Supporting users have an ad free experience!