Shared Flashcard Set

Details

H07
Psychogerontologie
83
Psychology
Graduate
03/21/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat zijn hypokinetische stoornissen?
Definition
bewegen wordt beperkt door een neurologische aandoening.
Term
Wat zijn hyperkinetische stoornissen?
Definition
Excessieve en abnormale bewegingen.
Term
Wat zijn de kenmerken van een hypokinetische stoornis? (4 punten)
Definition
1. Trillen in rust 2. Rigiteit 3. Langzaam bewegen 4. Moeite om balans te houden
Term
Wat zijn de kenmerken van een hyperkinetische stoornis? (7 punten)
Definition
1. Trillen 2. Tics 3. Dystonie 4. Myoclonus 5. Chorea 6. Stereotyies 7. Dyskinesias
Term
Wat is parkinsonism?
Definition
Klinische conditie die gekarakteriseerd worden door Parkinson gerelateerde kenmerken zoals trillen, rigiditeit, langzaam bewegen en instabiliteit.
Term
Wat is Parkinson?
Definition
Levodopa-responsieve idiopathische aandoening die met Lewy bodies gelinkt is en waarbij sprake is van degeneratie van de substantie nigra.
Term
Wat is secundaire parkinsonisme?
Definition
Parkinsonisme, maar veroorzaakt door lesies in de basale ganglia.
Term
Wat kan NPH veroorzaken?
Definition
NPH kan parkinsonisme veroorzaken.
Term
Wat voor een soort stoornis is Parkinson?
Definition
Parkinson is een chronisch, progressieve neurodegeneratieve stoornis.
Term
Wat is de prevalentie van Parkinson bij 60+ en 85+?
Definition
De prevalentie van parkinson is bij 60 jaar en ouder 1% en bij 85 jaar en ouder 2,6%.
Term
Welke kenmerken kunnen bij parkinson voorkomen naast de al genoemde? (5 punten)
Definition
1. Hypomimia 2. Micrografia 3. Gebogen houding 4. Retropulsie 5. Schuivelen
Term
Wat is hypomimia?
Definition
Gezicht ziet er uit als een masker.
Term
Wat is micrografia?
Definition
Heel klein schrijven
Term
Wat zijn de klinische vormen van parkinson? (2 punten)
Definition
1. Tremor dominant 2. Postuur instabiliteit en gang stoornis
Term
Wat is tremor dominant?
Definition
Trillen in rust zeer aanwezig
Term
Wat is de postuur instabiliteit en gang stoornis?
Definition
weinig trillen, maar meer balans problemen
Term
Wat is lead-pipe rigiditeit?
Definition
Constante weerstand tegen passieve bewegingen.
Term
Bij welke vorm van Parkinson wordt Parkinson sneller opgemerkt?
Definition
Parkinson wordt eerder opgemerkt bij mensen met de tremor dominante versie.
Term
Waar worden de symptomen van Parkinson als eerste opgemerkt?
Definition
Symptomen van Parkinson worden vaak voor het eerst opgemerkt aan de kant die de persoon is (links of rechtshandig).
Term
Welke soorten medicatie worden er ingezet bij parkinson? (2 punten)
Definition
1. Vermeende neuroprotectieve middelen 2. Mogelijke herstellende middelen
Term
Wat doen vermeende neuroprotectieve middelen?
Definition
Werkt tegen de symptomen
Term
Wat zijn mogelijke herstellende middelen?
Definition
Groeifactoren en neuroimmunofilins
Term
Hoe ontstaat Parkinson?
Definition
Parkinson ontstaat door een te kort aan de neurotransmitter dopamine en het beheer van levodopa (L-Dopa).
Term
Welke medicijnen worden ingezet bij Parkinson? (5 punten)
Definition
1. Dopamine antagonisten 2. Monoamine oxidase B remmers 3. Catechol-O-methyltransferase remmers 4. Amantadine 5. Anticholinerge middelen
Term
Van wat voor een aanvallen kunnen Parkinson patiënten last krijgen?
Definition
Parkinson patienten kunnen last krijgen van slaapaanvallen.
Term
Wat is de meest ingezette operatieve behandeling bij Parkinson?
Definition
De meest ingezette operatieve behandeling is deep brain stimulation (DBS), hiermee wordt een stimulerende electrode geïmplanteerd in de basale ganglia.
Term
Wat kan NPH veroorzaken met betrekking tot voortbewegen?
Definition
Normale Pressure Hydrocephalus (NPH) kunnen magnetisch lopen, waarbij de voeten amper tot niet meer van de grond komen.
Term
Wat is het Parkinson Plus Syndromen (PSP)?
Definition
Parkinsonisme zonder trillen, verticale blik verlamming, rigiditeit, balans problemen en slechte respons op levodopa.
Term
Waarmee is PSP geassocieerd? (4 punten)
Definition
1. Vaak fallen 2. Geen oogcontact 3. Monotoon praten 4. Slordig eten
Term
Wat is opvallend bij PSP?
Definition
Opvallend is bij PSP dat de houding rechtop is.
Term
Hoe lang duurt PSP?
Definition
PSP duurt ongeveer 5 tot 10 jaar.
Term
Wat is Multiple System Atrophy (MSA)? (3 punten)
Definition
Lijkt op parinkinson plus en is verdeeld in drie soorten.
Term
Welke soorten MSA zijn er?
Definition
1. MSA-parkinsonisme 2. MSA cerebellar type 3. MSA-autonomic function
Term
Wat kenmerkt MSA-parkinsonisme?
Definition
Striatonigrale degeneratie.
Term
Wat kenmerkt MSA cerebellar type?
Definition
Olivopontocerebellare atrofie.
Term
Wat kenmerkt MSA-autonomic function?
Definition
Shy-Drager syndroom.
Term
Wat is het Shy-Drager syndroom?
Definition
darm en blaas functie is verstoord.
Term
Welke verschillen zijn er tussen MSA en ondere vormen van parkinsonisme? (7 punten)
Definition
1. Vroeg in de ziekte vallen 2. Dysphonia 3. Slaap apeu 4. Snurken 5. Anterocollis 6. Repiratie stridor 7. Pyramidal signs
Term
Wat is de behandeling van MSA? (4 punten)
Definition
1. Geen zout eten 2. Hoofdkussen hoger leggen 3. Gebruik fludrocortisone 4. Gebruik midodrine
Term
Hoe reageren patiënten met MSA op levodopa?
Definition
MSA reageert slecht op levodopa volgens sommige studies, maar met of zonder dopamine agonist kan het toch helpen.
Term
Wat veroorzaakt MSA?
Definition
Bij MSA is er sprake van degeneratie van het substantia nigra en daarnaast is er neuronverlies en ijzer afzetting.
Term
Wat is Cortical-basal gangglionic degeneratie (CBGD)?
Definition
corticobasale degeneratie met assymetrische parkinsonisme en dystonia.
Term
Wat zijn de kenmerken van CBGD? (5 punten)
Definition
1. Myoclonic 2. Apraxic 3. Rigide 4. Akinetische bewegingen 5. Alien hand syndroom
Term
Wat is het alien hand syndroom?
Definition
Handen lijken een eigen leven te leiden.
Term
Hoe reageren patiënten met CBGD op levodopa?
Definition
CBGD reageert slecht op levodopa, maar ook hier kan het wellicht tot behulpzaam zijn.
Term
Hoe lang duurt CBGD?
Definition
CBGD duurt ongeveer 5 tot 10 jaar.
Term
Aan welk chromosoom kunnen frontotemporale dementie en parkinson gelinkt zijn en wat zijn de gevolgen?
Definition
Frontotemporale dementie en parkinsonisme kunnen gelinkt zijn aan chromosoom 17, waarbij sprake is van afasie, verandering in persoonlijkheid en/of psychosen.
Term
Wanneer uit zich frontotemporale dementie of parkinson als het gelinkt is aan chromosoom 17?
Definition
Frontotemporale dementie en parkinsonisme die gelinkt zijn aan chromosoom 17 beginnen meestal rond het 50e levensjaar en duurt tussen de 3 en 10 jaar.
Term
Wat is Essential Tremor (ET)?
Definition
Onvrijwillige reageren van de spieren door een verkeerde werking van agonisten of antagonisten.
Term
Wat is de prevalentie van ET?
Definition
ET prevalentie is 2%.
Term
Wanneer verschijnt postuur tremor?
Definition
Postuur tremor verschijnt zodra een lichaamdeel het opneemt tegen de zwaartekracht.
Term
Wat is kinetic tremor?
Definition
Trillen tijdens actie.
Term
Wat is de behandeling van ET? (3 punten)
Definition
1. Propranolol 2. Primidone 3. Deep brain stimulatie
Term
Wat is dystonia?
Definition
Onvrijwillige spierspasmen die resulteren in bizarre houdingen.
Term
Wat kunnen oorzaken van dystonia zijn?
Definition
Dystonia kan een onbekende oorzaak hebben, maar kan ook secundair zijn wat inhoud dat het geassocieerd is met een structurele lessie.
Term
Wat is bekend over de onset van dystonia?
Definition
Dystonia kan een vertraagde onset hebben.
Term
Welke vormen kan dystonia aannemen? (5 punten)
Definition
1. Focal 2. Segmental 3. Multifocal 4. Generalized 5. Hemi
Term
Wat is focal?
Definition
Effect op een lichaamsdeel.
Term
Wat is segmental?
Definition
Effect op twee of meer aangrenzende lichaamsdelen.
Term
Wat is multifocal?
Definition
Effect op twee of meer niet aangrenzende lichaamsdelen.
Term
Wat is generalized?
Definition
Effect op het grootste gedeelte van het lichaam en tenminste een been.
Term
Wat is hemi?
Definition
Effect op een zijde van het lichaam.
Term
Hoe ontwikkelt dystonia zich?
Definition
Dystonia blijft, vaak, beperkt tot het deel van het lichaam waarin het verschijnt en breidt zich niet uit.
Term
Wat zijn de behandelingen van Dystonia? (4 punten)
Definition
1. Anticholinerge middelen 2. Baclofen (spierontspanners) 3. Benzodiazepines (spierontspanners) 4. Botulinum toxine injecties
Term
Wat is tardive movement disorder?
Definition
Hyperkinetische bewegingen die ontstaan na lang gebruik van dopamine receptor blokkers en antipsychotische middelen.
Term
Hoe manifesteert tardive dyskinesia zich?
Definition
Tardive dyskinesia manifiseert zich semi-vrijwillig, herhalende oro-bucco-linguale bewegingen.
Term
Waarop effect tardive dyskinesia oa. effect?
Definition
Tardive dyskinesia heeft effect op de spieren die bij de ademhaling betrokken zijn.
Term
Hoe wordt dyskinesia behandeld?
Definition
Behandeling van dyskinesia is met Terabenazine (dopamine afbrekend middel).
Term
Wat is chorea?
Definition
Onvrijwillige dansachtige bewegingen die continu, random en onvoorspelbaar optreden.
Term
Wat is het verschil tussen dyskinesia en chorea?
Definition
Het verschil tussen dyskinesia en chorea is dat bij dyskinesia de bewegingen herhalend zijn, terwijl ze bij chorea random zijn.
Term
Wat is de behandeling van chorea? (2 punten)
Definition
1. Tetrabenazine 2. Antipsychotisch middel
Term
Wat zijn tics?
Definition
Korte, herhalende semivrijwillige horten en stotende bewegingen.
Term
Welke vormen van tics zijn er? (2 punten)
Definition
1. Simpel 2. Complex
Term
Wat is kenmerkend voor Gilles de la Tourette?
Definition
Gilles de la Tourette is een tic stoornis die begint in de kindertijd, maar blijft bestaan op volwassen leeftijd.
Term
Wat is myoclonus?
Definition
Opeens met horten en stoten schokkerige bewegingen maken.
Term
Wat is positieve myoclonus?
Definition
Schokkerige bewegingen maken als de spieren worden geactiveerd.
Term
Wat is negatieve myoclonus?
Definition
Schokkerige bewegingen maken als de activiteit in spieren afneemt.
Term
Wat is de behandeling van myoclonus? (3 punten)
Definition
1. Benzodiazepines 2. Anticonsulvants 3. Piracetam
Term
Wat zijn hemifacial spasmen?
Definition
Onvrijwillige snelle schokkerige bewegingen van de faciale spieren.
Term
Hoe ontstaan hemifacial spasmen?
Definition
Hemifacial spasmen ontstaan door irritatie van de faciale zenuw.
Term
Wat is de behandeling van hemifaciale spasmen? (3 punten)
Definition
1. Anticonsulsants 2. Botulinum toxine injecties 3. Operatief de faciale zenuw isoleren
Term
Wat is het restless legs syndroom?
Definition
Bij zitten of liggen een onrustig gevoel in de benen krijgen.
Term
Wat is de behandeling van restless legs syndroom? (4 punten)
Definition
1. Dopamine agonist 2. Clonazepam 3. Levodopa 4. Codeine
Supporting users have an ad free experience!