Shared Flashcard Set

Details

H04
Psychogerontologie
29
Psychology
Graduate
03/21/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Waarbij kunnen serotologische tests helpen?
Definition
Serotologische tests kunnen helpen bij on-ondekte aandoeningen.
Term
Wat kan er worden vastgesteld met een CBC?
Definition
Complete Blood Count (CBC) wordt standard uitgevoerd, hiermee kunnen verschillende problemen vastgesteld worden zoals infecties en anemie.
Term
Wat kan je aantonen met bloedglucose en waar is het aan gerelateerd?
Definition
Bloedglucose levels kunnen hyperinsulinemia en hypoglycemia aantonen, dit is gerelateerd aan diabetes.
Term
Waarmee kan de diagnose diabetes gesteld worden? (3 punten)
Definition
1. Een overnight fasting glucose hoger dan 126 mg/dL 2. Random plasma glucose hoger dan 200 mg/dL 3. Orale glucose tolerantie test met een plasma glucose van 200 mg/dL
Term
Wat is verhoogd bij functieverlies van de nieren?
Definition
Bij functie verlies van de nieren zullen Blood Urea Nitrogen (BUN) en creatine verhoogd zijn.
Term
Wanneer moet syphilis onderzocht worden?
Definition
Syphilis moet in elke nieuwe zaak psychose zaak onderzocht worden .
Term
Waarmee kan je syphilis vaststellen? (2 punten)
Definition
1. Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) 2. Rapid Plasmin Reagin (RPR)
Term
Waarom is het belangrijk om ouderen op HIV te screenen?
Definition
Het is belangrijk om, bij ouderen, op HIV te screenen omdat HIV/AIDS gerelateerd is aan het verergeren van fysieke en psychische aandoeningen.
Term
Welke test wordt afgenomen bij schildklieraandoeningen?
Definition
Voor schildklieraandoeningen wordt vaak een serum TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) test gedaan.
Term
Waar zijn vitamine B12 en foliumzuur te kort aan gerelateerd?
Definition
Vitamine B12 en foliumzuur te kort zijn gerelateerd aan neuropsychiatrische verstoringen , zoals depressie, psychose en cognitieve deficiënties.
Term
Waar staat urineanalyse bekend om?
Definition
Urineanalyse is een goedkope, niet invasieve test die veel informatie oplevert.
Term
Waarom is het belangrijk om urineweginfecties snel op te sporen bij ouderen?
Definition
Het is belangrijk om urineweginfecties bij ouderen snel op te sporen, vooral mensen met dementie, want het kan grote gevolgen hebben zoals een delerium.
Term
Wanneer wordt een ECG ingezet?
Definition
Electrocardiogram (ECG) wordt ingezet om cardiovasculaire aandoeningen vast te stellen.
Term
Waarom mogen mensen met cardiovasculaire aandoeningen geen TCA's gebruiken?
Definition
Tricyclische antidepressiva (TCA’s) mogen niet gebruikt worden door patiënten met cardiovasculaire aandoeningen.
Term
Waar zorgen TCA's voor met betrekking tot de ECG?
Definition
De therapeutische levels van TCA’s zorgen voor langere PR intervallen en QRS-complexen.
Term
Welk medicijn kan ook electrocardiografische veranderingen veroorzaken?
Definition
Lihtium kan ook electrocardiografische veranderingen veroorzaken.
Term
Hoeveel procent van de individuen die antipsychotische middelen gebruikt heeft abnormaliteiten op de ECG?
Definition
25% van de individuen die antipsychotische middelen gebruikt heeft abnormaliteiten op de ECG.
Term
Waarvoor worden rontgenfoto’s gebruikt? (2 punten)
Definition
1. Longpathologie vast te stellen 2. Botfracturen vast te stellen
Term
Waarbij wordt een CT scan ingezet?
Definition
CT scan kan ingezet worden bij examinatie van de hersenen.
Term
Wat kan je onderscheiden met een CT scan? (5 punten)
Definition
1. CSF 2. Bloed 3. Bot 4. Grijze stof 5. Witte stof
Term
Wat zijn de voordelen van MRI ten opzichte van CT?
Definition
MRI produceert afbeeldingen met een hogere resolutie dan een CT scan en er is geen radiatie.
Term
Wat zijn de nadelen van MRI?
Definition
Nadelen van MRI is dat de patient lang stil moet liggen in een kleine ruimte en het is duurder.
Term
Waarbij wordt een EEG ingezet?
Definition
Electroencephalogram (EEG) wordt ingezet bij mensen met seizure disorders.
Term
Wat is polysomnography?
Definition
Polysomnography gebeurt ’s nachts waarbij cerebrale en somatische functies worden gemonitord.
Term
Wat zijn de variabelen van een polysomnography? (3 punten)
Definition
1. Slaap ECG 2. Electro-oculogram 3. Electromyogram
Term
Watmeet een electro-oculogram?
Definition
Meet oogbewegingen.
Term
Wat meet een electromyogram?
Definition
Gaswisseling en respiratie moeite.
Term
Mutaties op welke chromosomen zijn gelinkt aan Alzheimer?
Definition
Mutaties op de chromosomen 1,14 en 21 zijn gelinkt aan Alzheimer.
Term
De aanwezigheid van welk allel is een risicofactor voor Alzheimer?
Definition
De aanwezigheid van een e3 allele is een risicofactor voor Alzheimer.
Supporting users have an ad free experience!