Shared Flashcard Set

Details

H04 - Systeemtherapieën
Klinische psychologie II
40
Psychology
Graduate
06/25/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Welke soorten systeemtheoretische benaderingen zijn er? (7 punten)
Definition
1. Transgenerationele systeembehandeling 2. Structurele benadering 3. Communicatietheoretische systeembenadering 4. Experientiele emotion-focused systeembenadering 5. Leertheoretische en cognitieve systeembenadering 6. Cybernetische benadering 7. Psycho-educatieve vorm van gezinstherapie
Term
Waar focust de transgenerationele systeembehandeling op?
Definition
Onbewuste loyaliteiten.
Term
Waar focust de structurele benadering op?
Definition
Pathogene gezinsstructuren.
Term
Waar focust de communicatietheoretische systeembenadering op?
Definition
Blootleggen hoe gezinsleden met elkaar omgaan.
Term
Waar focust de experientiele emotion-focused systeembenadering op?
Definition
Te kort aan awareness, stevige confrontaties en reflecties.
Term
Waar focust de leertheoretische en cognitieve systeembenadering op?
Definition
Systematische bekrachtiging van ongewenst gedrag.
Term
Waar focust de cybernetische benadering op?
Definition
Homeostatische functie.
Term
Waar focust de psycho-educatieve vorm van gezinstherapie op?
Definition
Psychoeducatie, voorlichting en behandeling.
Term
Wanneer is gezinstherapie geindiceerd? (3 punten)
Definition
1. Moeilijkheden tussen gezinsleden 2. Extra dimensie van individuele psychotherapie 3. Relatieproblemen tussen een echtpaar
Term
Wat is de taxatie van het probleem?
Definition
Duidelijk krijgen wat het probleem inhoud.
Term
Hoe verloopt een taxatie? (4 punten)
Definition
1. Persoon meldt zichzelf aan of een ander 2. Biografische gegevens en samenstelling van het gezin 3. Intaker beslist wie hij uitnodigd 4. Taxeren in rondes
Term
Welke gebieden komen aan de orde bij taxeren? (10 punten)
Definition
1. Individuele achtergrond van de cliënt 2. Omgangs met de cliënt door andere gezinsleden 3. Individuele achtergrond van anderen uit het gezin 4. Omgang van gezinsleden met elkaar 5. Functie van probleemgedrag 6. Fase van levenscyclus van het gezin 7. Relatie tussen het gezin en de omgeving 8. Manier van praten 9. Omgang met geld en vrije tijd 10. Seksualiteit en affectieve betrokkenheid
Term
Hoe verloopt het model van Lange voor taxatie binnen systeemtherapieën? (6 punten)
Definition
1. Aanmelding 2. Eerste taxatiegesprekken 3. Taxatiesessies met subsystemen 4. Opstellen van een voorlopig behandelingscontract 5. Behandeling zelf 6. Evaluatie
Term
Waar focust de level of Expressed emotion schaal en Maudsley Marital Questionaire op?
Definition
Verhouding tussen gezinssituatie en de verhouding tussen ouders/partners.
Term
Waar focust de ouder-Kind interactie Vragenlijst revised op?
Definition
Verhouding tussen ouders en kinderen.
Term
Waar focust de Parental bonding Instrument op?
Definition
Sfeer in het gezin van herkomst.
Term
Wat zijn voorbeelden van diagnostische instrumenten gericht op individuele psychopathologie? (4 punten)
Definition
1. Symptom Checklist 90-revised 2. de korte klachtenlijst 3. Children behavioral Checklist 4. Seksuele Trauma’s in het verleden
Term
Wat meet de Biografische vragenlijst?
Definition
Medicatiegebruik.
Term
Wat zijn de uitgangspunten van systeemtherapie? (5 punten)
Definition
1. Aanpassen aan de hierarchie binnen het gezin 2. Gezin motiveren voor behandeling 3. Ondubbelzinnig uitstralen dat steun niet duidt op coalitievorming 4. Kenmerken houding therapeut 5. Mengeling van non-directiviteit en directiviteit (deel nemen aan het gesprek en gesprek observeren)
Term
Wat zijn kenmerken houding therapeut bij systeemtherapie? (6 punten)
Definition
1. Respect 2. Empathie 3. Acceptatie 4. Luisteren 5. Doorvragen 6. Geven van advies
Term
Wat is het centrale element van gezinsbehandeling?
Definition
Dat men elkaar laat weten wat ze van elkaar nodig hebben.
Term
Wat zijn behandeltechnieken bij gezinsbehandeling? (10 punten)
Definition
1. Gedragsoefening met feedback en voorbeeldgedrag 2. Registratie van probleemgedrag 3. Gedragscontracten 4. Doorvragen 5. Zelfcontroleprocedures 6. Wijzigen van bekrachtigingspatronen 7. Veranderen van disfunctionele cognitities 8. Verandering in gezinsstructuur 9. Verwerken van verleden 10. Gezinsrituelen
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met gedragsoefening met feedback en voorbeeldgedrag?
Definition
Inzicht geven in hoe de cliënt reageert.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met registratie van probleemgedrag?
Definition
Noteren hoe vaak gedrag voorkomt.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met gedragscontracten?
Definition
Duidelijke afspraken, met expliciete en intrinsieke beloningen.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met doorvragen?
Definition
Duidelijk krijgen wat er mis is en wat er verwacht wordt van de ander.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met zelfcontroleprocedures?
Definition
Aanleren van zelfcontrole.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met wijzigen van bekrachtigingspatronen?
Definition
Bekrachtig alleen positief gedrag.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met veranderen van disfunctionele cognitities?
Definition
Veranderen van ideeen, opvattingen en gevoelens.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met verandering in gezinsstructuur?
Definition
(Pas laat in de behandeling) Iedereen tot zijn recht laten komen.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met verwerken van verleden?
Definition
Bijv. met behulp van een schrijf opdracht verwerken.
Term
Wat wordt bij systeemtherapie bedoeld met gezinsrituelen?
Definition
Stap naar een volgende levensfase.
Term
Welke soorten gezinsrituelen zijn er? (3 punten)
Definition
1. Afscheidsritueel 2. Overgangsritueel 3. Blijvende ritualisering
Term
Wat is een afscheidsritueel?
Definition
Symboliseert dat cliënt afstand heeft genomen van iets uit het verleden.
Term
Wat is een overgangsritueel?
Definition
Als iemand in het gezin naar een andere levensfase gaat en dit moeizaam gaat.
Term
Wat is blijvende ritualisering?
Definition
Verbeteren van onduidelijkheid over rolgedag.
Term
Als welke therapie is systeemtherapie minstens even effectief?
Definition
Als individuele therapie en het therapeutische effect blijft over langere tijd bestaan.
Term
Waar is systeemtherapie bij kinderen effectief bewezen? (4 punten)
Definition
1. Angst 2. Depressie 3. Anorexia 4. Alcoholgebruik
Term
Waar is systeemtherapie bij volwassenen effectief bewezen? (7 punten)
Definition
1. Schizofrenie 2. Angst 3. Drugsverslaving 4. Depressie 5. Lichamelijke aandoeningen 6. Relatieproblemen 7. Geweld binnen het gezin
Term
Wat zijn kritiekpunten op systeemtherapie? (2 punten)
Definition
1. Onderzoek richt zich op de gemiddelde patient 2. Onderzoek richt zich op een stoornis terwijl er vaak meerdere stoornissen naast elkaar bestaan
Supporting users have an ad free experience!