Shared Flashcard Set

Details

H02 - Psychoanalytische behandelingen
Klinische psychologie II
42
Psychology
Graduate
06/25/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is een klassieke psychoanalytische behandeling?
Definition
De analysant wordt geanalyseerd en ligt op een divan. Degene die analyseert (analyticus) zit achter de divan aan het hoofdeinde uit het zicht. Duurt vaak (jaren)lang en is hoogfrequent (4- 5 x per week).
Term
Wat is psychoanalytische psychotherapie?
Definition
Zittend, een termijn van meerdere jaren met één of enkele zittingen per week.
Term
Wat is een korte dynamische psychotherapie?
Definition
Varianten op de klassieke vormen.
Term
Wat is een psychoanalytische behandeling?
Definition
Openleggende therapie, genezen door naar binnen te kijken, analysant richt zijn aandacht op de binnenwereld.
Term
Wat zijn de voorwaarden voor een psychoanalytische behandeling? (2 punten)
Definition
1. analysant beschikt over zelfobservatie 2. lijdensdruk moet niet te hoog of te laag zijn
Term
Wat introduceerde Freud als grondlegger van de psychoanalyse?
Definition
Het begrip ‘onbewuste’.
Term
Waar is het onbewuste het resultaat van; en hoe gaat dat in zijn werk?
Definition
Een invoegingsproces. De pasgeboren baby moet zich langzaam maar zeker invoegen in de samenleving. Tijdens deze invoeging krijgt het individu te maken volgens Freud met de ontwikkeling van de seksuele drift in een orale, anale en fallische fase.
Term
Wat zijn Freuds belangrijkste punten? (2 punten)
Definition
1. De theorie van de drift (vroegkinderlijke seksuele ontwikkeling) 2. Wensen en verlangens (dromen)
Term
Wat is de objectrelatietheorie?
Definition
Mahler, werkte relationele klanten uit van baby’s, peuters en kleuters.
Term
Op welke stoornissen focuste Freud met name? (4 punten)
Definition
1. Angststoornissen 2. Dwangstoornissen 3. Persoonlijkheidsstoornissen 4. Obsessief-compulsieve stoornissen
Term
Wat zijn de verschillende metapsychologische gezichtspunten? (6 punten)
Definition
1. Topisch gezichtspunt 2. Genetische gezichtspunt 3. Economisch gezichtspunt 4. Dynamisch gezichtspunt 5. Adaptieve gezichtspunt 6. Structurele gezichtspunt
Term
Wat is het topische gezichtspunt?
Definition
Focus op contactgroei en reflectie.
Term
Wat is het genetische gezichtspunt?
Definition
Focus op driftfasen (orale, anale, fallische, preoedipale en oedipale fase).
Term
Wat is het economisch gezichtspunt?
Definition
Kwantiteit van libido en agressie.
Term
Wat is het dynamische gezichtspunt?
Definition
Focus op impuls en afweer.
Term
Wat is het adaptieve gezichtspunt?
Definition
Hoe is iemand aangepast aan zijn omgeving.
Term
Wat is het structurele gezichtspunt?
Definition
Persoonlijkheid is opgebouwd uit id, ego en super-ego.
Term
Waar bestaat persoonlijkheid volgens psychotherapie uit? (3 punten)
Definition
1. Id 2. Ego 3. Super-ego
Term
Wat is id?
Definition
Verdrongen wensen en driften.
Term
Wat is ego?
Definition
Cognitieve processen en afweermechanismen.
Term
Wat is super-ego?
Definition
Gewetensfunctie en idealen.
Term
Hoe is de persoonlijkheidsorganisatie en functioneren van het ego bij een neurotische organisatie?
Definition
Identiteit: geintegreerd, Afweer: ontwikkeld zoals verdringing, Realiteitstoetsing: intact.
Term
Hoe is de persoonlijkheidsorganisatie en functioneren van het ego bij een borderline-organisatie?
Definition
Identiteit: diffuus, Afweer: ontwikkeld zoals splitsing, Realiteitstoetsing: intact.
Term
Hoe is de persoonlijkheidsorganisatie en functioneren van het ego bij een psychotische organisatie?
Definition
Identiteit: diffuus, Afweer: primitief, Realiteitstoetsing: aangetast.
Term
Wat zijn de kenmerken van een klassieke psychoanalytische behandeling? (4 punten)
Definition
1. Hoogfrequent 2. Langdurige bankanalyse 3. Vrije associaties 4. Analysant uit het blikveld
Term
Wat zijn de behandelingsdoelen van een klassieke psychoanalytische behandeling? (3 punten)
Definition
1. Bewustwording van onbewuste drijfveren 2. Herstructurering van intrapsychische architectuur 3. Oplossing van symptomen
Term
Wat zijn de kenmerken van psychoanalytische psychotherapie? (5 punten)
Definition
1. Stoel geen divan 2. Hoogfrequent 3. Vrije associaties 4. Analysant is zichtbaar 5. Afwachtende houding van analysant
Term
Wat zijn de behandelingsdoelen van psychoanalytische psychotherapie? (1 punt)
Definition
1. Bewustmaking van onbewuste gedragsmotieven
Term
Wat staat centraal bij psychoanalytische psychotherapie?
Definition
Overdrachtsneurose, hierin worden de neurotische conflicten tot de behandelaar herschept.
Term
Wat kan psychoanalytische psychotherapie beinvloeden?
Definition
Het heden kan direct worden beinvloed.
Term
Wat zijn de kenmerken van focale analytische psychotherapie? (3 punten)
Definition
1. Focus is kernthema 2. Verkorte behandeling 3. Driehoeken van Malan
Term
Wat zijn de driehoeken van malan? (2 punten)
Definition
1. Conflictdriehoek (afweer, angst, onbewust gevoel) 2. Persoonsdriehoek (therapeut, actuele ander, persoon uit het verleden)
Term
Wat zijn de kenmerken van kortdurende psychodynamische psychotherapie? (2 punten)
Definition
1. Actief en emotioneel betrokken opstelling van psychotherapeut 2. Trail therapy is vaak het begin van de behandeling
Term
Wat is trail therapy?
Definition
Een langdurige zitting waarin wordt geprobeerd om ‘het onbewuste’ te openen via confronterende technieken.
Term
Wat is overdrachtsgerelateerde psychotherapie? (2 punten)
Definition
1. Speciaal voor borderline patienten 2. Primitieve afweermechanismen vervangen
Term
Wat is een cognitieve analystische therapie (CAT)?
Definition
Een eclectische en in tijd beperkte benadering waarbij de therapeut actief, ter ondersteuning van de patiënt, een nieuwe interpretatie van het door de patiënt vertelde levensverhaal aanbiedt.
Term
Wat zijn de kenmerken van supportieve psychotherapie? (6 punten)
Definition
1. Geven van steun en structuur 2. Geen lange stiltes 3. Vrije invallen wordt niet gestimuleerd 4. Angstniveau wordt verlaagd ipv verhoogd 5. Spiegelen van sterke kanten van de cliënt 6. Frequentie is soepel (gemiddeld 20-40 zittingen)
Term
Voor wat voor een mensen is supportieve psychotherapie geschikt?
Definition
Voor moeilijke patienten met weinig introspectieve capaciteiten en mensen die moeite hebben met het verdragen van pijnlijke gevoelens.
Term
Wat voor een soorten specifieke korte dynamische therapien zijn er? (3 punten)
Definition
1. Post-traumatische stressstoornissen 2. Middelengebruik 3. Echtparen en hartpatienten
Term
Wat zijn de kenmerken van psychodynamisch georienteerde groepstherapie? (10 punten)
Definition
1. Open tijd 2. Ongelimiteerde groepen 3. Actieve therapeut 4. Focus 5. Supportief 6. Expressief 7. Interpreterend 8. Nadruk op het interpersoonlijke leerproces 9. +/- <20 zittingen 10. Efficient
Term
Wat staat centraal bij de psychodynamisch georienteerde groepstherapie?
Definition
In tegenstelling tot andere therapieën staat bij de psychodynamisch georiënteerde groepstherapie het groepsproces en de groepsinhoud centraal.
Term
Wat houdt het developmental, individual-difference, Relationship-Based-Model in?
Definition
Emotionele, cognitieve en motorische ontwikkelingen van een kind worden in kaart gebracht.
Supporting users have an ad free experience!