Shared Flashcard Set

Details

Gubbar
Entreprenörskap
19
Economics
Undergraduate 1
04/29/2013

Additional Economics Flashcards

 


 

Cards

Term
Erling Persson
Definition
 • En av Sveriges framgångsrikaste entreprenörer
 • Hade förmågan att se affärsmöjligheter som andra ännu inte hade sett och sedan göra dessa till framgångsrika affärer(Shit så coolt, noooot!)
Term
Cantillon
Definition
 • Ser entreprenören som risktagare och som en koordinator av begränsade resurser.
 • En av dem första som introducerade entreprenörskap i eknomiska sammanhang
 • Gav begreppet entreprenörskap en mer analytisk bild
 • Märkte att skillnaderna mellan utbud och efterfrågan på en marknad ger upphov till möjligheter att köpa billigt och sälja dyrt och på så sätt skulle en ökad jämvikt på marknaden uppnås. Dem individerna som kan se dessa möjligheter är enligt denna man entreprenörer.
 • "entreprenören söker alltid de bästa möjligheterna att utnyttja resurser i syfte att uppnå högsta möjliga kommersiella avkastning"/Trodde du jag skulle avslöja vad gubben hette eller ? ;) GISSA

 

Term
Say
Definition
 • Ser entreprenören som koordinator som bedömer behoven och kombinerar produktionsmedel i syfte att producera varor för att sedan tillfredställa dessa behov.
 • "Entreprenörskap måste leda till skapandet av en vara eller en tjänst som har ett värde eller en nytta"
 • Denna man gjorde en empirisk(vett fan vad det betyder, det kanske du vet!) beskrivning av vad entreprenörskap gjorde.
 • Han tyckte att ebtreprenören var en risktagare som utförde aktiviteter för sin egen räkning(det vill säga sket det sig så fick han skulden för allt, dum jävel ;))
 • Denna man utgår även från ett ekonomiskt jämviktsläge mellan priset på produkten och kostnaden för produktionen.

 

Term
Menger
Definition
 • Denna man menar att entreprenören är en person som skapar förändringar och utgör en "förändrings agent" som omvandlar resurser till användbara produkter och tjänster 
Term
Knight
Definition
 • Ser entreprenören som en risktagare och entreprenörskap som en osäkerhet(Nästan exakt som alla dem andra gubbarna dådå...) MEN till skillnad från dem andra så tyckte den här mannen detta på grund av att samhället ständigt förändras och framtiden innebär en stor osäkerhet.
 • Denna man anser att entreprenören erhåller en belöning(i form av vinst) för att hen fattar beslut under osäkerhet. 
Term
Smith
Definition
 • Ser entreprenören som the moneymaaaan(en kapitalist)
 • Det var allt, tråkig gubbe? Ledtråd, namnet börjar på S! ;P 
Term
Ricardo
Definition
 • Skum snubbe som även ser entreprenören som en kapitalist :) 
Term
Marshall
Definition
 • NÄ MEN! En man som ser entreprenören som en kapitalist. What a surprise! ;D 
Term
Shane
Definition
 • "Entreprenörskap handlar om att förstå hur möjligheter att frambringa framtida varor och tjänste upptäcks, bedöms och exploteras, av vem och med vilka konsekvenser".
 • Denna intressata snubbe menar att upptäckten av affärsmöjligheter är en kognitiv process och att denna förmpga skiljer sig mellan olika individer främst med avseende på individernas tillgång till information. Givet samma information har vissa individer en bättre förmåga att upptäcka affärsmöjligheter och dessa personer kallar han för entreprenörer. 
Term
Schumpeter THE MAN!!!
Definition
 • Ser entreprenören som innovatör, skaparen av förändringar på marknaden och som en stark mönsterbrytare. Han säger att entreprenören blir skapare av ojämvikter på marknaden.
 • Denna mans tankesätt har sin grund i industriella förändringar(Stora företag fick en allt större betydelse).
 • "Entreprenören kännetecknas av viljan att erövra, en glädje att skapa och av ett beteende som bryter tidigare mönster."
 • Han snackar en jäkla massa om innovation, skapande förstörelse, prisfall etc.
 • Han såg i början entreprenörskap som den enskilde individens verk men har allt senare i livet intresserat sig mer för ekonomiska historia och entreprenörskapets sociologiska aspekter etc.

 

Term
Dahmén
Definition
 • Ser entreprenören som innovatör(så påhittigt av honom :) Det här måste vara en av dem smartaste..) 
Term
Baumol
Definition
 • Även han ser entreprenören som innovatör
 • Han betonar entreprenörens roll för utvecklingen av innovationer, men även entreprenörens betydelse för att sprida dessa innovationer. 
 • Denna man menar att entreprenörskap har även en negativ sida; att entreprenöriell verksamhet kan få minskad social inkomst och valfärd; på svenska betyder det att han tycker att det är dåligt att entreprenören tjänar pengar på bekostnad av andra medborgare i samhället. 
Term
Mises
Definition
 • Ser entreprenören som en alert möjlighetssökare 
Term
Kirzner
Definition
 • Ser entreprenören som en alert möjlighetssökare och ekonomin i ojämvikt.
 • Enligt denna man är entreprenören en form av mellanhand som ser och utnyttjar det som redan finns men det som andra inte ser. Med andra ord skapar inte entreprenören någonting nytt enligt honom.
 • "entreprenören är en sökare av ojämvikter och inte en skapare av denna". 
Term
Casson
Definition
 • Även han ser entreprenören som en alert möjlighetssökare och som en koordinator av begränasade resurser.
 • Utgångspunkten som denna man har är att det råder ojämvikter på marknaden och entreprenören ser möjligheter att koordinera resurser på ett effekivare sätt, vilket leder marknaden mot jämvikt. 
Term
Gartner
Definition
 • Denna man menar att entreprenörskap handlar om en process- tillblivelsen av nya organisationer.
 • "den felaktiga frågan är vem är entreprenören? man ska istället fråga sig Hur byggs nya organisationer upp?
 • "entreprenören har ett aggressivt sätt att se på förverkligandet av sina idéer, och en handlingskraft som gör att hen hela tiden arbetar för att utveckla sitt företag."
Term
MArshall
Definition
 • Entreprenör är en koordinerare och risktagare och en mångfacetterad kapitalist. 
Term
Keynes
Definition
 • Denna mans huvudsakliga syn på entreprenören är att de är kapitalägare vars huvudsakliga uppgift är att fatta investeringsbeslut. 
Term
McClelland :)
Definition
 • "Om något existerar, så existerar det i någon form som går att mäta"
 • Enligt denna man är entreprenören huvudsakligen en produkt av prestationsmotivet. Härvid är inte prestationsmotivet kopplat till belöning, utan till den utmaning eller tillfredsställelse som själva uppgiften utgör.
 • "ENtreprenören ska vara en person med hög prestationsnivå, ett gott självförtroende, självständigt problemlösande och en person som föredrar situationer som präglas av risker och individuellt ansvarstagande. 
Supporting users have an ad free experience!