Shared Flashcard Set

Details

Groepsdynamica
Groepsdynamica
8
Physiology
Graduate
12/10/2017

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is groepsdynamica?
Definition
De studie van het gedrag van mensen in kleine groepen.
Term
Waardoor word je identiteit bepaald?
Definition
Vroegere groepslidmaatschappen (ouderlijk gezin/andere opvoedssituatie).
Huidige groepslidmaatschappen.
Term
Wat is de bemiddelaar tussen cultuur en maatschappij?
Definition
De primaire groep (gezin)
Term
Waar heeft de gezinsgroep grote invloed op?
Definition
Hoe emoties en gevoelens beleefd worden en geintegreerd worden in de persoonlijkheidscultuur. In hoevere de gezinsgroep dit toestaat.
Term
Welke invloedslijnen zijn er??
Definition
Individu beinvloed de groep, de groep de maatschappij.
Omgekeerd ook: De maatschappij beinvloed de groep en de groep het individu.
Term
Hoe kunnen individuen invloed uitoefenen op maatschappelijke omstandigheden?
Definition
Via groepen, zoals belangenverenigingen, actiegroepen, pressiegroepen, politieke groepen etc.)
Term
Wat is psychologie?
Definition
Leer van de ziel en heeft nadruk op het individu.
Term
Wat is sociologie?
Definition
De studie van de sociale relaties tussen mensen en heeft nadruk op de maatschappij.
Supporting users have an ad free experience!