Shared Flashcard Set

Details

Grietina
trakums
18
Environmental Studies
Graduate
05/11/2009

Additional Environmental Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Stationary energy
Definition
nemainīga enerģija
Term
Derived from renewable sources
Definition
iegūta no atjaunojamiem resursiem
Term
Geothermal power plant
Definition
ģeotermiskā spēkstacija
Term
Biological waste
Definition
bioloģiskie atkritumi
Term
Heat pump
Definition
siltumsūknis
Term
 left-over crops
Definition
ražas pārpalikumi
Term
oil shale
Definition
degakmens/degslāneklis
Term
energy mix
Definition
enerģētikas struktūra
Term
timber log
Definition
koka baļķi
Term
diversify
Definition
daudzveidot/ diversificēt
Term
diversification
Definition
daudzveidība/ diversifikācija
Term
gas network
Definition
gāzes (nodrošināšanas) tīkls
Term
cross-border transmission lines
Definition
pārrobežu energopārvades līnijas
Term
wind power
Definition
vēja ģenerators/ rotors
Term
transmissions infrastructure
Definition
energopārvades infrastruktūra
Term
distribution systems oparators
Definition
energosadales sistēmu operatori
Term
second generation biofuels
Definition
otrās paaudzes biodegvielas
Term
refining capacity
Definition
pārstrādes jauda
Supporting users have an ad free experience!