Shared Flashcard Set

Details

Grammatisk terminologi 3
Ordklasser: Latinske betegnelser og definitioner
8
Grammar
Undergraduate 1
08/19/2012

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term
Substantiv
Definition
Betegner levende væsner, konkrete ting og abstrakte størrelser. Der kan sættes "en" eller "et" foran eller bagpå ordet.
Term
Verber
Definition
Betegner en aktivitet, en tilstand eller en overgang. Der kan sættes "at" eller "jeg" foran ordet.
Term
Adjektiver
Definition
Betegner en egenskab ved substantiver eller pronominer. Kan bla. gradbøjes.
Term
Adverbier
Definition
Er en uensartet ordklasse, som ikke har nogen fælles betydning. Lægger sig til verber, adjektiver, adverbier og hele sætninger. Kan fx betegne tid, sted, måde, årsag
Term
Pronominer
Definition
Står i stedet for eller henviser til et andet ord (ofte et substantiv) eller sætningsled.
Term
Præpositioner
Definition
Står foran et substantiv eller et pronomen for at angive en placering i forhold til noget andet
Term
Konjunktioner
Definition
Binder ord, led og sætninger sammen. Kan inddeles i parataktiske og hypotaktiske
Term
Artikler
Definition
Bruges til at gøre et substantiv bestemt eller ubestemt
Supporting users have an ad free experience!