Shared Flashcard Set

Details

Grammatisk terminologi 6
Sætningsled: Danske og latinske betegnelser
8
Grammar
Undergraduate 1
08/13/2012

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term
Adverbial
Definition
Biled
Term
Direkte objekt
Definition
Genstandsled
Term
Verbal
Definition
Udsagnsled
Term
Subjekt
Definition
Grundled
Term
Subjektsprædikat
Definition
Omsagnsled til grundled
Term
Objektsprædikat
Definition
Omsagnsled til genstandsled
Term
Indirekte objekt
Definition
Hensynsled
Term
Konjunktional
Definition
Bindeled
Supporting users have an ad free experience!