Shared Flashcard Set

Details

Grammatisk terminologi 4
Udsagnsordenes former: Danske og latinske betegnelser
11
Grammar
Undergraduate 1
08/13/2012

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term
Præsens
Definition
Nutid
Term
Imperfektum
Definition
Datid
Term
Perfektum
Definition
Før-nutid
Term
Pluskvamperfektum
Definition
Før-datid
Term
Futurum
Definition
Fremtid
Term
Præsens participium
Definition
Lang tillægsform
Term
Perfektum participium
Definition
Kort tillægsform
Term
Imperativ
Definition
Bydemåde
Term
Infinitiv
Definition
Navnemåde
Term
Passiv
Definition
Lideform
Term
Aktiv
Definition
Handleform
Supporting users have an ad free experience!