Shared Flashcard Set

Details

Grammatisk terminologi 1
Ordklasser: Danske og latinske betegnelser
9
Grammar
Undergraduate 1
08/13/2012

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term
Substantiv
Definition
Navneord
Term
Proprium
Definition
Egennavn
Term
Verbum
Definition
Udsagnsord
Term
Adjektiv
Definition
Tillægsord
Term
Adverbium
Definition
Biord
Term
Pronomen
Definition
Stedord
Term
Præposition
Definition
Forholdsord
Term
Konjunktion
Definition
Bindeord
Term
Artikel
Definition
Kendeord
Supporting users have an ad free experience!