Shared Flashcard Set

Details

GRAAD 9
NATUURWETENSKAPPE
16
Science
9th Grade
10/24/2021

Additional Science Flashcards

 


 

Cards

Term
SFERE VAN DIE AARDE
Definition

- DIE AARDE KAN VERSTTAN WORD AS 'N KOMPLEKS STELSEL WAAR AL DIE DELE(SFERE)MET MEKAAR IN INTERAKSIE IS

-DIE AARDE BESTAAN UIT 4 SFERE WAT IN WISSELWERKING, OP OF NABY DIE OPPERVLEKTE VAN DIE AARDE IS

-DIE 4 SFERE IS: ATMOSFEES,BIOSFEER, LITOSFEER EN HIDROSFEER

Term
ATMOSFEER
Definition
DIE ATMOSFEER IS 'N LAAG GASSE RONDOM DIE AARDE
Term
BIOSFEER
Definition
DIE BIOSFEER BESTAAN UIT ALL LEWENDE PLANTE EN DIERE EN HULLE INTERAKSIES MET DIE ROTSE, GROND, LUG EN WATER
Term
DIE AARDE SE 4 KONSENTRIESE LAE
Definition
KORS, MANTEL, BUITE KERN EN BINNE KERN
Term
DIE LITOSFEER HET 3 LAE
Definition
SOLIEDE BUITENSTE DEEL VAN DIE MANTEL, KORS EN GROND
Term
HEMATIET
Definition
YSTEROKSIED
Term

ROTSSIKLUS

 

Definition
NATUURLIKE, DEURLOPENDE PROSES WAT ROTSE VORM, AFBREEK EN WEER VORM
Term
DRIE TIPES ROTS
Definition
STOLLINGS-SEDIMENTÊRE-METAMORFIESE STENE
Term
STOLLINGSROTS
Definition

VORM UIT MAGMA

BESIT 'N KRISTALLYN EN IS BAIE HARD

BV. GRANIET

Term
SEDIMENTÊRE ROTS
Definition

VORM AGV. HOË DRUK

KOM IN LAE VOOR EN BEVAT FOSSIELE

BV. SANDSTEEN EN KALKSTEEN

Term
METAMORFIESE ROTS
Definition

VORM UIT STOLLINGS EN SEDIMENTÊRE ROTS

ONTSTAAN AGV. HITTE EN DRUK VAN DIE AARDKORS

EIENSKAPPE KRISTALLYN IS SIGBAAR IN DIE SAAMGEPERSDE STRUKTUUR

BV. LEIKLIP EN MARMER

Term
STAPPE VAN DIE ROTSSIKLUS:
Definition

MAGMA VAN DIE MANTEL STOOT DEUR DIE KORS

MAGMA KOEL IN DIE KORS AF EN VORM STOLLINGSGESTEENTES SOOS GRANIET

SOMMIGE MAGMA ONTSNAP NA DIE OPPERVLAK AS 'N VULKAAN

MAGMA KOEL AF EN VORM VULKANIESE GESTEENTES SOOS PUIMSTEEN

ROTSE OP DIE OPPERVLAK VERWEER EN BREEK AF

DEELTJIES WORD VERVOER DEUR EROSIE

DEELTJIES WORD VASGELÊ AS SEDIMENT

DIE SEDIMENT WORD DEUR MEER LAE BEDEK EN VORM SEDIMENTÊRE LAE BV. SANDSTEEN

MAGMA VERHIT ROTS EN VORM METAMORFIESE ROTSE SOOS LEIKLIP

 

SOMMIGE ROTS SMELT EN WORD WEER MAGMA

Term
STAPPE OM MINERALE TE ONTGIN
Definition

VIND ROTS

DIE UITHAAL VAN ERTS

VERKRYGING VAN MINERALE UIT DIE ERTS

SKEIDING VAN MINERALE EN AFVAL

VERFYNING VAN MINERAAL

Term
ONTTREK ERTS
Definition

MENSE ONTTREK MINERALE UIT DIE LITOSFEER

ROTS WAT HOË KONSENTRASIES MINERALE BEVAT IS ERTS

ERTS WORD UIT DIE KORS VERWYDER

SOMMIGE MINERALE WORD IN NATUURLIKE VORM GEBRUIK

BAIE WAARDEVOLLE MINERALE KOM IN ROTS VOOR 

MINERALE WORD UIT DIE ROTS GESKEI

Term
VERFYNING VAN MINERALE
Definition

SOMMIGE MINERALE BENODIG CHEMIES OF FISIESE PROSESSE OM DIE MINERAAL UIT ERTS TE ONTTREK 

KENNIS VAN ONTGINNING IS DUISENDE JARE OUD

YSTERERTS WORD MET STEENKOOL VERHIT OM YSTER TE MAAK

MODERNE PROSESSE MENG KOOKS MET YSTERERTS OM YSTER TE MAAK

Term
MYNBOU IN SA
Definition

DAAR IS GROOTSKAALSE MYNBOU IN SUID AFRIKA

DAAR WORD GOUD, DIAMANTE EN YSTER GEMYN

DAAR IS OOK CHROOM, MANGAAN EN PLATINUM

 

Supporting users have an ad free experience!