Shared Flashcard Set

Details

GRAAD 9
NATUURWETENSKAPPE
30
Science
9th Grade
10/24/2021

Additional Science Flashcards

 


 

Cards

Term
SFERE VAN DIE AARDE
Definition
DIE AARDE KAN VERSTTAN WORD AS 'N KOMPLEKS STELSEL WAAR AL DIE DELE(SFERE)MET MEKAAR IN INTERAKSIE IS
DIE AARDE BESTAAN UIT 4 SFERE WAT IN WISSELWERKING, OP OF NABY DIE OPPERVLEKTE VAN DIE AARDE IS
DIE 4 SFERE IS: ATMOSFEES,BIOSFEER, LITOSFEER EN HIDROSFEER
Term
ATMOSFEER
Definition
DIE ATMOSFEER IS 'N LAAG GASSE RONDOM DIE AARDE
Term
BIOSFEER
Definition
DIE BIOSFEER BESTAAN UIT ALL LEWENDE PLANTE EN DIERE EN HULLE INTERAKSIES MET DIE ROTSE, GROND, LUG EN WATER
Term
DIE AARDE SE 4 KONSENTRIESE LAE
Definition
KORS, MANTEL, BUITE KERN EN BINNE KERN
Term
DIE LITOSFEER HET 3 LAE
Definition
SOLIEDE BUITENSTE DEEL VAN DIE MANTEL, KORS EN GROND
Term
HEMATIET
Definition
YSTEROKSIED
Term
ROTSSIKLUS
Definition
NATUURLIKE, DEURLOPENDE PROSES WAT ROTSE VORM, AFBREEK EN WEER VORM
Term
DRIE TIPES ROTS
Definition
STOLLINGS-SEDIMENTÊRE-METAMORFIESE STENE
Term
STOLLINGSROTS
Definition
VORM UIT MAGMA
BESIT 'N KRISTALLYN EN IS BAIE HARD
BV. GRANIET
Term
SEDIMENTÊRE ROTS
Definition
VORM AGV. HOË DRUK
KOM IN LAE VOOR EN BEVAT FOSSIELE
BV. SANDSTEEN EN KALKSTEEN
Term
METAMORFIESE ROTS
Definition
VORM UIT STOLLINGS EN SEDIMENTÊRE ROTS
ONTSTAAN AGV. HITTE EN DRUK VAN DIE AARDKORS
EIENSKAPPE KRISTALLYN IS SIGBAAR IN DIE SAAMGEPERSDE STRUKTUUR
BV. LEIKLIP EN MARMER
Term
STAPPE VAN DIE ROTSSIKLUS:
Definition

MAGMA VAN DIE MANTEL STOOT DEUR DIE KORS

MAGMA KOEL IN DIE KORS AF EN VORM STOLLINGSGESTEENTES SOOS GRANIET SOMMIGE MAGMA ONTSNAP NA DIE OPPERVLAK AS 'N VULKAAN MAGMA KOEL AF EN VORM VULKANIESE GESTEENTES SOOS PUIMSTEEN ROTSE OP DIE OPPERVLAK VERWEER EN BREEK AF DEELTJIES WORD VERVOER DEUR EROSIE DEELTJIES WORD VASGELÊ AS SEDIMENT DIE SEDIMENT WORD DEUR MEER LAE BEDEK EN VORM SEDIMENTÊRE LAE BV. SANDSTEEN MAGMA VERHIT ROTS EN VORM METAMORFIESE ROTSE SOOS LEIKLIP SOMMIGE ROTS SMELT EN WORD WEER MAGMA
Term
STAPPE OM MINERALE TE ONTGIN
Definition
VIND ROTS
DIE UITHAAL VAN ERTS
VERKRYGING VAN MINERALE UIT DIE ERTS
SKEIDING VAN MINERALE EN AFVAL
VERFYNING VAN MINERAAL
Term
ONTTREK ERTS
Definition
MENSE ONTTREK MINERALE UIT DIE LITOSFEER
ROTS WAT HOË KONSENTRASIES MINERALE BEVAT IS ERTS
ERTS WORD UIT DIE KORS VERWYDER
SOMMIGE MINERALE WORD IN NATUURLIKE VORM GEBRUIK
BAIE WAARDEVOLLE MINERALE KOM IN ROTS VOOR
MINERALE WORD UIT DIE ROTS GESKEI
Term
VERFYNING VAN MINERALE
Definition
SOMMIGE MINERALE BENODIG CHEMIES OF FISIESE PROSESSE OM DIE MINERAAL UIT ERTS TE ONTTREK

KENNIS VAN ONTGINNING IS DUISENDE JARE OUD
YSTERERTS WORD MET STEENKOOL VERHIT OM YSTER TE MAAK
MODERNE PROSESSE MENG KOOKS MET YSTERERTS OM YSTER TE MAAK
Term
MYNBOU IN SA
Definition
DAAR IS GROOTSKAALSE MYNBOU IN SUID AFRIKA
DAAR WORD GOUD, DIAMANTE EN YSTER GEMYN
DAAR IS OOK CHROOM, MANGAAN EN PLATINUM
Term
LITOSFEER
Definition
DIE LITOSFEER BESTAAN UIT DRIE LAE:
SOLIEDE BUITENSTE DEEL VAN DIE MANETLE,KERN EN KORS
Term
UIT WATTER 4 KONSENTRIESE LAE BESTAAN DIE AARDE:
Definition
KORS
MANTEL
BINNE KERN
BUITE KERN
Term
ROTS WT UIT MAMA VORM
Definition
STOLLINGSROTS
Term
SFEER WAT BETAAN UIT WATER IN AL SY VORMS
Definition
HIDROSFEER
Term
VOORBEELD VAN 'N STOLLINGSROTS
Definition
GRANIET
Term
SANTSTEEN EN KALKSTEEN IS VB VAN HIERDIE TIPE ROTS
Definition
SEDIMENTÊRE GESTEENTES
Term
ERTS
Definition
ROTS WAT 'N HOË KONSENTRASIE WAARDEVOLLE MINERALLE BEVAT, STAAN AS ERTS BEKEND
Term
HOE WORD ERTS VERWYDER VANUIT DIE KORS?
Definition
DEUR MYNBOU
Term
NOEM 'N PAAR MINERALE WAT IN HULLE NATUURLIKE VORM GEBRUIK KAN WORD:
Definition
SAND
DIAMANTE
STEENKOOL
POTAS
Term
WAT WORD HOOFSAAKLIK IN SUID-AFRIKA GEMYN
Definition
DIAMANTE
GOUD
YSTER
STEENKOOL
Term
SUID-AFRKA IS DIE GROOTSTE PRODUSENTE VAN ? TER WÊRELD:
Definition
CHOORM
MANGAAN
PLATINUM
Term
NOEM DIE TWEE VORME VAN MYNBOU IN SUID-AFRKA:
Definition
OPPERVLAKMYNBOU
ONDERGRONDSE MYNBOU
Term
NOEM DIE FAKTORE WATDIE NEGATIEWE INPAK VAN MYNE OP DIE OMGEWING BESKRYF
Definition
HABITAT VERNIETIGING
LUGBESOEDELING
GRONDEROSIE
WATERBESOEDELING
GRONDBESOEDELING
ONAANTREKLIK
Term
DIE ATMOSFEER BESTAAN UIT:
Definition
STIKSTOF (78%)
SUURSTOF (21%)
KOOLSTOFDIOKSIED (MINDER AS 1%)
ANDER GASSE SOOS WATERDAMP (MINDER AS 1%)
Supporting users have an ad free experience!