Shared Flashcard Set

Details

Giraffe - November 2020
Savanne - DPA-ST
148
Other
Not Applicable
04/30/2015

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Giraffe.
Term
Hoe groot wordt de giraffe man?
Definition
Hengst: 5,5 meter (van grond tot hoorn).
Term
Hoe groot wordt de giraffe vrouw?
Definition
Merrie: 4,5 meter (van grond tot hoorn).
Term
Hoe zwaar is de giraffe gemiddeld?
Definition
Tot 1250 kilo.
Term
Hoe oud wordt de giraffe gemiddeld in het wild?
Definition
Tot 25 jaar.
Term
Hoe oud wordt de giraffe gemiddeld in dierenparken?
Definition
Tot 25 jaar.
Term
Waar komt de giraffe in het wild voor?
Definition
Afrika: ten zuiden van de Sahara, met uitzondering van de woestijnen.
Term
Wat is de habitat van de giraffe?
Definition
Habitat: tropische savanne en grasland, open gebieden.
Term
Wat is de leefvorm van de giraffe?
Definition
In groepen.
Mannen zwerven vaak alleen rond en sluiten zich af en toe bij andere mannen aan.
Term
Hoe lang is de draagtijd bij de giraffe?
Definition
Na een draagtijd van 15 maanden wordt er 1 jong geboren.
Term
Hoeveel jongen worden er per keer bij een giraffe geboren?
Definition
Na een draagtijd van 15 maanden wordt er 1 jong geboren.
Term
Wat is de status (IUCN) van de giraffe op dit moment?
Definition
De Rothschildgiraffe is bijna bedreigd en de Netgiraffe is kritisch bedreigd.
Term
Hoe wordt de giraffe in het Engels genoemd?
Definition
Engels: Giraffe.
Term
Hoe wordt de giraffe in het Duits genoemd?
Definition
Duits: Giraffe.
Term
Hoe wordt de giraffe in het Frans genoemd?
Definition
Frans: Girafe.
Term
Hebben giraffes een grote behoefte aan water?
Definition
Hun behoefte aan water is niet groot.
Vanwege dit feit zijn ze ook op grote afstanden van waterplaatsen te vinden.
Term
Hoe groot is de home range van giraffes?
Definition
Hun home range is tussen de 5 en 650 vierkante kilometer.
Term
Er is geen speciaal voortplantingsseizoen bij de giraffe, maar wanneer is er wel een piek in de voortplanting?
Definition
Tijdens het regenseizoen.
Term
Hoe zwaar weegt een giraffe jong bij de geboorte?
Definition
Het jong weegt bij geboorte 50 tot 70 kilo.
Term
Zorgt de moeder of de vader voor het giraffe jong?
Definition
De moeder zorgt voor het jong.
Term
Van hoe hoog vallen giraffe jongen tijdens de geboorte?
Definition
De jongen vallen bij de geboorte ongeveer 2 meter naar beneden.
Term
Binnen hoeveel tijd kan een giraffe jong na de geboorte met de kudde meelopen?
Definition
Binnen een uur na de geboorte kunnen de jongen met de kudde meelopen en zelfs wegrennen bij gevaar door roofdieren.
Omdat de kudde de enige bescherming tegen roofvijanden vormt (leeuwen en gevlekte hyena's), moeten de kalveren al gauw mee kunnen trekken.
Term
Hoe lang zijn de voorpoten van een giraffe jong?
Definition
De voorpoten van een giraffejong zijn heel lang; 1,50 m, gemeten vanaf de top van de schouder, bij een totale lengte van 1,80 m.
Term
Hoe lang zijn de voorpoten van een volwassen giraffe?
Definition
De poten van een volwassen giraffe zijn 2 m bij een totale lengte van meer dan 5 m.
Term
Waarom hebben giraffe jongen in verhouding zulke lange voorpoten?
Definition
De reden dat de jongen zulke lange poten hebben, is dat ze al heel snel met hun moeder mee moeten kunnen rennen als ze vlucht.
Term
Waar worden de giraffe jongen geboren?
Definition
De kalveren worden in afzondering geboren van de kudde.
Term
Hoe worden de giraffe jongen verzorgd in de groep?
Definition
Giraffen brengen hun kinderen naar de crèche.
Een groep volwassenen kan de kleuters veel beter in de gaten houden en verdedigen tegen rovers.
Term
Hoe lang wordt een giraffe jong gezoogd?
Definition
Ze worden gezoogd tot 16 maanden.
Term
Hoe lang blijft de moederband bij giraffen bestaan?
Definition
De moederband blijft bestaan tot 22 maanden.
Term
Wanneer zijn giraffen seksueel volwassen?
Definition
Giraffen zijn seksueel volwassen als ze 3 tot 4 jaar zijn.
Term
Wat eten giraffen?
Definition
Giraffen eten voornamelijk bladeren uit de boom en vooral uit de acaciaboom.
Term
Waar haalt de giraffe vocht vandaan?
Definition
Het meeste van het benodigde vocht krijgt de giraffe van bladeren.
Term
Hoe lang kunnen giraffen zonder drinken?
Definition
Giraffen kunnen een maand zonder drinken en in de praktijk komt dit ook vaak voor.
Waarschijnlijk is dat vanwege de kwetsbare positie wanneer een giraffe drinkt.
Om te kunnen drinken moeten ze namelijk met de voorpoten wijd uit elkaar gaan staan.
Term
Hoe eten giraffen mannen vooral?
Definition
Mannetjes strekken hun nekken om bij de toppen van grote bomen te komen.
Term
Hoe eten giraffen vrouwen vooral?
Definition
Vrouwtjes zijn geneigd om te buigen naar kleinere bomen.
Term
Wie zoeken er kwalitatief beter voedsel op; giraffen mannen of vrouwen?
Definition
Vrouwtjes zoeken ook kwalitatief beter eten op.
Term
Hoeveel verschillende ondersoorten giraffen zijn er bekend?
Definition
Er zijn 7 verschillende ondersoorten bekend.
De ondersoorten zijn in de meeste gevallen te onderscheiden door hun vlekkenpatroon.
Term
Wat is de schofthoogte van een giraffe man?
Definition
De schofthoogte (hoogte van de grond tot de bovenkant van de rug) van de man is 3,5 meter.
Term
Wat is de schofthoogte van een giraffe vrouw?
Definition
De schofthoogte (hoogte van de grond tot de bovenkant van de rug) van de vrouw 2,5 meter.
Term
Hoe lopen giraffen?
Definition
Giraffen hebben lange benen, daardoor lopen ze in telgang (het rechtervoorbeen verlaat de grond onmiddellijk nadat het rechterachterbeen zich verheft, met links gaat het ook zo).
Deze bijzondere tred stelt hem in staat grote stappen te nemen.
Dit vergemakkelijkt het werk van de spieren en voorkomt dat de benen elkaar raken.
Ze kunnen met hun benen gevaarlijke slagen uitdelen.
Term
Hoe rennen giraffen?
Definition
Rennen doen ze in galop, waarbij eerst de voorpoten vrijwel gelijktijdig worden neergezet, en vlak erna de beide achterpoten.
De achterpoten worden daarbij ver uit elkaar aan weerzijden van en voor de voorpoten neergezet.
Term
Hoe lang is de tong van de giraffe?
Definition
Giraffen hebben een tong van 30 tot 45 centimeter lang.
Term
Hoe ziet de mond van de giraffe er uit?
Definition
Een sterk gegroefd gehemelte, overvloedige productie van taai speeksel en gelobde hoektanden om bladeren van de tak te rissen.
Term
Kunnen giraffen goed ruiken?
Definition
Ze hebben een goed reukvermogen.
Term
Kunnen giraffen goed zien?
Definition
Vooral hun zichtvermogen is uitstekend.
Term
Wat hebben giraffen in hun bloedvaten?
Definition
Omdat hun nekken zo lang zijn hebben hun bloedvaten klepjes om te voorkomen dat het bloed wegloopt uit de hersenen of dat de bloeddruk te sterk stijgt wanneer de kop naar beneden wordt bewogen.
Term
Hoeveel nekwervels heeft een giraffe?
Definition
De hals heeft 7 nekwervels, zoals bij de meeste zoogdieren, maar elke wervel is sterk verlengd.
Term
Een giraffe heeft een schouderbult, wat is dit precies?
Definition
De schouderbult is het aanhechtingspunt van grote spieren die de hals en kop ondersteunen.
Term
Hoeveel hoorns heeft een giraffe?
Definition
De giraffen hebben 2 hoorns en een middenhoorn, deze laatste groeit pas als ze wat ouder zijn.
Term
Hoe gaan dominantiegevechten in zijn werk bij giraffen?
Definition
De hoorns en de kop worden gebruikt bij dominantiegevechten tussen mannen.
Term
Hoe wordt de baarmoeder van de giraffe beschermd tegen de hoorns en de hoefjes?
Definition
Bij de geboorte liggen de nog zachte hoorns plat achterover.
Binnen een week zijn ze verhard en staan ze rechtop.
Er zit een zacht omhulsel om de scherpe hoefjes.
Term
Wat is voor elke giraffe uniek?
Definition
Het vachtpatroon is uniek voor elk individu.
Term
Hoe groot zijn de groepen waarin de giraffe leeft?
Definition
Ze leven in groepen van 12 tot 15 dieren, die wisselend en los van structuur zijn.
Soms vertrekken dieren uit de kudde en trekken ze een tijdje alleen rond, of sluiten ze zich aan bij een andere kudde.
Term
Waar kan je giraffen mannen vaak vinden in de natuur?
Definition
Mannen zwerven vaak alleen en sluiten zich af en toe bij andere mannen aan.
Dus je komt ze zowel alleen als in vrijgezellengroepen tegen.
Term
Waar brengen giraffen het grootste deel van hun tijd mee door?
Definition
Het grootste deel van hun tijd brengen ze door met eten en lopen tussen bomen.
Term
Waar hoeven giraffen niet perse dichtbij elkaar te blijven voor de veiligheid?
Definition
Omdat ze zo groot zijn, vormen de meeste roofdieren geen direct gevaar.
Het is daarom niet nodig voor ze om samen te scholen voor de veiligheid.
Term
Als er gevaar dreigt voor de giraffe wat kan hij dan inzetten?
Definition
Als er gevaar dreigt zijn de lange benen het wapen van de giraffen.
Term
Over wat voor een gebied kan een groep giraffen verspreid zijn en elkaar toch nog zien?
Definition
Door hun hoogte en uitstekende gezichtsvermogen, zijn ze in staat om visueel contact te houden met hun groepsgenoten over lange afstanden.
Een kudde giraffen kan verspreid lopen over een gebied van 1 vierkante kilometer!
Term
Wie is de baas binnen een groep giraffen?
Definition
Binnen een groep is op zich niemand de baas.
Tussen de mannetjes in een gebied is wel een hiërarchie, die ze vaststellen door dagelijkse wedstrijden als ze opgroeien.
Ze duwen dan de nekken tegen elkaar of slaan met de horens tegen de flanken.
De winnaar beklimt de verliezer.
Term
Waar blijven de giraffe vrouwen als ze volwassen zijn?
Definition
De vrouwen blijven binnen de home range van de moeder.
Term
Waar blijven de giraffe mannen als ze volwassen zijn?
Definition
De mannen gaan mannengroepen vormen zodra ze volwassen worden en kunnen naar geheel andere territoria trekken.
Term
Wanneer verlaat een giraffe man de mannengroep?
Definition
De mannetjes verlaten de mannengroepen om vrouwtjes te zoeken die gedekt kunnen worden.
Term
Hoe slapen giraffen?
Definition
Als giraffen slapen gaan ze gewoon liggen!
Een giraf gaat alleen slapen als hij zich echt veilig voelt.
De diepe slaap van een giraffe (het moment dat hij dus echt niets door heeft en zijn omgeving ook niet stiekem in de gaten houdt) duurt gemiddeld 3 tot 5 minuten.
Deze diepe slaap hebben ze zo’n 4 a 5 keer op een nacht. Je kunt zien als een giraffe echt slaapt.
Hij ligt dan met zijn kop plat op de grond bij zijn achterpoten (in een rare kromme houding) en heeft zijn ogen dicht.
Op dit moment slaapt een giraffe dus echt.
Verder ligt een giraffe, gedurende de nacht veel, en heeft hij zijn ogen ook wel regelmatig dicht, maar houdt hij stiekem zijn omgeving in de gaten.
Het is niet zo dat ze om en om slapen, een kudde kan gewoon allemaal tegelijk slapen.
Term
Hoeveel procent van de dag is een giraffe vrouw in beweging en waarom?
Definition
Vrouwtjes zijn 13% van de dag in beweging (voedsel zoeken).
Term
Hoeveel procent van de dag is een giraffe man in beweging en waarom?
Definition
Mannetjes 22% van de dag.
De extra beweging van de mannetjes komt door het zoeken naar voedsel en vruchtbare vrouwtjes.
Term
Wat voor een geluiden maken giraffen?
Definition
Hoewel veel mensen denken dat giraffen geen geluid maken, is dit niet zo.
Zij communiceren met infrasoon geluid (lager dan hoorbaar voor de mens).
Ook kunnen ze knorren en fluiten, als vrouwtjes op zoek zijn naar hun kalf kunnen ze zelfs loeien.
Term
Waarom werden/worden giraffen gestroopt?
Definition
Giraffen zijn door de eeuwen heen bejaagd en gestroopt voor hun huid, vlees en staart.
Er werden allerlei gebruiksvoorwerpen van gemaakt, zoals muziekinstrumenten, trommels, zwepen en riemen.
De staart werd gebruikt als vliegenmepper en de haren als naaigaren.
Term
Wat is op dit moment de grootste bedreiging voor de giraffe?
Definition
Op dit moment is het habitatverlies het grootste probleem, al zijn stropers nog steeds actief.
Term
In welk land is het behoud van de giraffe tot prioriteit gemaakt?
Definition
Niger.
Term
Wat zijn de natuurlijke vijanden van giraffen?
Definition
Natuurlijke vijanden zijn leeuwen, maar ook luipaarden, hyena’s en krokodillen staan er om bekend dat ze wel een giraf lusten.
Volwassen giraffen zijn goed in staat zich te verdedigen, dus vallen jonge en/of zwakke giraffen ten prooi aan de roofdieren.
Term
Waar bevinden de giraffen zich in DPA?
Definition
De savanne.
Term
Met wie leven de giraffen samen in DPA?
Definition
De giraffen leven op de Savanne samen met de zebra’s, Impala's, Beisa Oryxen en helmparelhoenders.De giraffen leven op de Savanne samen met de zebra’s, elandantilopen en helmparelhoenders.
Term
Hoeveel giraffen leven er in DPA?
Definition
Op het moment leven er 4 giraffen op de Savanne (februari 2015).
Term
Wat eten de giraffen in DPA?
Definition
De giraffen krijgen luzernehooi, takken en giraffenbrok.
Term
Onder welke familie valt de giraffe?
Definition
De giraffe valt onder de familie Giraffidae, samen met de okapi.
Term
Hoe hard kunnen giraffen rennen?
Definition
Giraffen kunnen een snelheid van ruim 50 tot 60 kilometer per uur halen.
De achterbenen komen in galop voor de voorbenen uit en de dieren zwaaien hun nek van de ene naar de andere kant.
Het ziet eruit alsof ze in slow motion lopen.
Term
Hoe zwaar kan het hart van een giraffe wegen?
Definition
Het hart van een giraffe kan wel tot 10 kg wegen.
Dit is nodig omdat het bloed van een giraffe een lang eind af moet leggen voordat het bijvoorbeeld door de nek het hoofd bereikt.
De bloeddruk is dan ook erg hoog, 2x zo hoog als bij mensen.
Term
Hoeveel sneller verliest de giraffe warmte als hij nat is?
Definition
20 keer.
Term
Waarom verliest een giraffe zoveel sneller warmte als hij nat is?
Definition
Bij een regenbui koelen de lange, dunne ledematen snel af.
Term
Wat wordt er steeds meer bekend rondom ondersoorten giraffen?
Definition
Vroeger dacht men dat er 1 giraffensoort was met meerdere ondersoorten.
Uit huidig onderzoek blijkt dat er wellicht 9 soorten giraffen zijn.
Dit werpt nieuw licht op de status van sommige soorten.
Echter is dit onderzoek nog niet verder overgenomen.
Er moet meer onderzoek komen om deze conclusie van de meerder soorten vast te stellen.
Term
Waarmee is de dikke huid rond de nek en benen van de giraffe te vergelijken?
Definition
De poten zijn bedekt met een dikke huid, die functioneert als een steunkous.
Deze dikke huid zorgt ervoor dat het bloed zich niet, ten gevolge van de zwaartekracht, in de poten kan verzamelen.
Ook de huid van de nek heeft dezelfde functie.
Als de nek uitgestrekt staat is deze ontspannen, dus de giraf moet zich juist inspannen als hij omlaag reikt.
Term
Welk dier heeft een langere tong dan de giraffe?
Definition
Alleen de miereneter heeft een nog langere tong dan de giraffe.
Die van een giraffe kan 45 cm worden en die van een miereneter 60 cm.
Term
Waarvoor dient de donkere kleur van de tong van de giraffe?
Definition
De donkere kleur van de eeltige tong dient als een soort zonnebrandmiddel.
De giraffentong heeft de donkere kleur door het vele pigment in de tong.
Pigment beschermt tegen uv-stralingen en zonnebrand.
Term
Waarvoor dient het dikke speeksel van de giraffe?
Definition
Het dikke speeksel beschermt de tong en slokdarm tegen scherpe doorns.
Ook de neus van een giraffe heeft een hele dikke huid om te voorkomen dat hij door doorns gestoken wordt als hij van zijn favoriete acaciaboom eet.
Term
Wat zijn giraffen voor een eters?
Definition
Giraffen zijn herkauwers en hebben, net als koeien, 4 magen.
Term
Waarom spelen giraffen in dierentuinen vaak met hun tong?
Definition
Dit ontstaat soms uit verveling.
Met verrijking wordt geprobeerd dat tegen te gaan.
Term
Wat is het verschil tussen de halswervels bij een mens en een giraffe?
Definition
Het verschil met onze nekwervels is dat die van een giraffe verbonden zijn d.m.v. een balgewricht.
Daardoor kan een giraffennek goed bewegen.
Hij kan zijn kop helemaal van links naar rechts draaien dankzij deze wervels.
Ze kunnen per stuk wel 25 cm lang worden.
Kop en nek wegen bij elkaar soms wel zo’n 270 kilo!
Term
Wat voor een kruizing dacht men vroeger dan de giraffe was?
Definition
Vroeger dacht men dat de giraffe ontstaan is door een kruising tussen een kameel en een panter.
Term
Wie hielden de eerste giraffen?
Definition
De Egyptenaren in de Oudheid hielden giraffen in hun dierverzamelingen
Term
Kan een giraffe zijwaarts trappen?
Definition
Een giraffe kan net als wij zijwaarts trappen.
Term
Zijn suikerklontjes goed voor giraffen?
Definition
Suikerklontjes zijn slecht voor een giraffe.
Niet het voorbeeld van Dikkertje Dap volgen.
Term
Wat is de habitat van de giraffe?
Definition
Habitat: tropische savanne en grasland, open gebieden.
Term
Wat is de leefvorm van de giraffe?
Definition
In groepen.
Mannen zwerven vaak alleen rond en sluiten zich af en toe bij andere mannen aan.
Term
Hoe lang is de draagtijd bij de giraffe?
Definition
Na een draagtijd van 15 maanden wordt er 1 jong geboren.
Term
Hoeveel jongen worden er per keer bij een giraffe geboren?
Definition
Na een draagtijd van 15 maanden wordt er 1 jong geboren.
Term
Wat is de status (IUCN) van de giraffe op dit moment?
Definition
In het algemeen niet bedreigd.
Sommige soorten echter wel, bijvoorbeeld de Rothschild en Tsjaadgiraffe.
Term
Hoe wordt de giraffe in het Engels genoemd?
Definition
Engels: Giraffe.
Term
Hoe wordt de giraffe in het Duits genoemd?
Definition
Duits: Giraffe.
Term
Hoe wordt de giraffe in het Frans genoemd?
Definition
Frans: Girafe.
Term
Hebben giraffes een grote behoefte aan water?
Definition
Hun behoefte aan water is niet groot.
Vanwege dit feit zijn ze ook op grote afstanden van waterplaatsen te vinden.
Term
Hoe groot is de home range van giraffes?
Definition
Hun home range is tussen de 5 en 650 vierkante kilometer.
Term
Er is geen speciaal voortplantingsseizoen bij de giraffe, maar wanneer is er wel een piek in de voortplanting?
Definition
Tijdens het regenseizoen.
Term
Hoe zwaar weegt een giraffe jong bij de geboorte?
Definition
Het jong weegt bij geboorte 50 tot 70 kilo.
Term
Zorgt de moeder of de vader voor het giraffe jong?
Definition
De moeder zorgt voor het jong.
Term
Van hoe hoog vallen giraffe jongen tijdens de geboorte?
Definition
De jongen vallen bij de geboorte ongeveer 2 meter naar beneden.
Term
Binnen hoeveel tijd kan een giraffe jong na de geboorte met de kudde meelopen?
Definition
Binnen een uur na de geboorte kunnen de jongen met de kudde meelopen en zelfs wegrennen bij gevaar door roofdieren.
Omdat de kudde de enige bescherming tegen roofvijanden vormt (leeuwen en gevlekte hyena's), moeten de kalveren al gauw mee kunnen trekken.
Term
Hoe lang zijn de voorpoten van een giraffe jong?
Definition
De voorpoten van een giraffejong zijn heel lang; 1,50 m, gemeten vanaf de top van de schouder, bij een totale lengte van 1,80 m.
Term
Hoe lang zijn de voorpoten van een volwassen giraffe?
Definition
De poten van een volwassen giraffe zijn 2 m bij een totale lengte van meer dan 5 m.
Term
Waarom hebben giraffe jongen in verhouding zulke lange voorpoten?
Definition
De reden dat de jongen zulke lange poten hebben, is dat ze al heel snel met hun moeder mee moeten kunnen rennen als ze vlucht.
Term
Waar worden de giraffe jongen geboren?
Definition
De kalveren worden in afzondering geboren van de kudde.
Term
Hoe worden de giraffe jongen verzorgd in de groep?
Definition
Giraffen brengen hun kinderen naar de crèche.
Een groep volwassenen kan de kleuters veel beter in de gaten houden en verdedigen tegen rovers.
Term
Hoe lang wordt een giraffe jong gezoogd?
Definition
Ze worden gezoogd tot 16 maanden.
Term
Hoe lang blijft de moederband bij giraffen bestaan?
Definition
De moederband blijft bestaan tot 22 maanden.
Term
Wanneer zijn giraffen seksueel volwassen?
Definition
Giraffen zijn seksueel volwassen als ze 3 tot 4 jaar zijn.
Term
Wat eten giraffen?
Definition
Giraffen eten voornamelijk bladeren uit de boom en vooral uit de acaciaboom.
Term
Waar haalt de giraffe vocht vandaan?
Definition
Het meeste van het benodigde vocht krijgt de giraffe van bladeren.
Term
Hoe lang kunnen giraffen zonder drinken?
Definition
Giraffen kunnen een maand zonder drinken en in de praktijk komt dit ook vaak voor.
Waarschijnlijk is dat vanwege de kwetsbare positie wanneer een giraffe drinkt.
Om te kunnen drinken moeten ze namelijk met de voorpoten wijd uit elkaar gaan staan.
Term
Hoe eten giraffen mannen vooral?
Definition
Mannetjes strekken hun nekken om bij de toppen van grote bomen te komen.
Term
Hoe eten giraffen vrouwen vooral?
Definition
Vrouwtjes zijn geneigd om te buigen naar kleinere bomen.
Term
Wie zoeken er kwalitatief beter voedsel op; giraffen mannen of vrouwen?
Definition
Vrouwtjes zoeken ook kwalitatief beter eten op.
Term
Hoeveel verschillende ondersoorten giraffen zijn er bekend?
Definition
Er zijn 7 verschillende ondersoorten bekend.
De ondersoorten zijn in de meeste gevallen te onderscheiden door hun vlekkenpatroon.
Term
Wat is de schofthoogte van een giraffe man?
Definition
De schofthoogte (hoogte van de grond tot de bovenkant van de rug) van de man is 3,5 meter.
Term
Wat is de schofthoogte van een giraffe vrouw?
Definition
De schofthoogte (hoogte van de grond tot de bovenkant van de rug) van de vrouw 2,5 meter.
Term
Hoe lopen giraffen?
Definition
Giraffen hebben lange benen, daardoor lopen ze in telgang (het rechtervoorbeen verlaat de grond onmiddellijk nadat het rechterachterbeen zich verheft, met links gaat het ook zo).
Deze bijzondere tred stelt hem in staat grote stappen te nemen.
Dit vergemakkelijkt het werk van de spieren en voorkomt dat de benen elkaar raken.
Ze kunnen met hun benen gevaarlijke slagen uitdelen.
Term
Hoe rennen giraffen?
Definition
Rennen doen ze in galop, waarbij eerst de voorpoten vrijwel gelijktijdig worden neergezet, en vlak erna de beide achterpoten.
De achterpoten worden daarbij ver uit elkaar aan weerzijden van en voor de voorpoten neergezet.
Term
Hoe lang is de tong van de giraffe?
Definition
Giraffen hebben een tong van 30 tot 45 centimeter lang.
Term
Hoe ziet de mond van de giraffe er uit?
Definition
Een sterk gegroefd gehemelte, overvloedige productie van taai speeksel en gelobde hoektanden om bladeren van de tak te rissen.
Term
Kunnen giraffen goed ruiken?
Definition
Ze hebben een goed reukvermogen.
Term
Kunnen giraffen goed zien?
Definition
Vooral hun zichtvermogen is uitstekend.
Term
Wat hebben giraffen in hun bloedvaten?
Definition
Omdat hun nekken zo lang zijn hebben hun bloedvaten klepjes om te voorkomen dat het bloed wegloopt uit de hersenen of dat de bloeddruk te sterk stijgt wanneer de kop naar beneden wordt bewogen.
Term
Hoeveel nekwervels heeft een giraffe?
Definition
De hals heeft 7 nekwervels, zoals bij de meeste zoogdieren, maar elke wervel is sterk verlengd.
Term
Een giraffe heeft een schouderbult, wat is dit precies?
Definition
De schouderbult is het aanhechtingspunt van grote spieren die de hals en kop ondersteunen.
Term
Hoeveel hoorns heeft een giraffe?
Definition
De giraffen hebben 2 hoorns en een middenhoorn, deze laatste groeit pas als ze wat ouder zijn.
Term
Hoe gaan dominantiegevechten in zijn werk bij giraffen?
Definition
De hoorns en de kop worden gebruikt bij dominantiegevechten tussen mannen.
Term
Hoe wordt de baarmoeder van de giraffe beschermd tegen de hoorns en de hoefjes?
Definition
Bij de geboorte liggen de nog zachte hoorns plat achterover.
Binnen een week zijn ze verhard en staan ze rechtop.
Er zit een zacht omhulsel om de scherpe hoefjes.
Term
Wat is voor elke giraffe uniek?
Definition
Het vachtpatroon is uniek voor elk individu.
Term
Hoe groot zijn de groepen waarin de giraffe leeft?
Definition
Ze leven in groepen van 12 tot 15 dieren, die wisselend en los van structuur zijn.
Soms vertrekken dieren uit de kudde en trekken ze een tijdje alleen rond, of sluiten ze zich aan bij een andere kudde.
Term
Waar kan je giraffen mannen vaak vinden in de natuur?
Definition
Mannen zwerven vaak alleen en sluiten zich af en toe bij andere mannen aan.
Dus je komt ze zowel alleen als in vrijgezellengroepen tegen.
Term
Waar brengen giraffen het grootste deel van hun tijd mee door?
Definition
Het grootste deel van hun tijd brengen ze door met eten en lopen tussen bomen.
Term
Waar hoeven giraffen niet perse dichtbij elkaar te blijven voor de veiligheid?
Definition
Omdat ze zo groot zijn, vormen de meeste roofdieren geen direct gevaar.
Het is daarom niet nodig voor ze om samen te scholen voor de veiligheid.
Term
Als er gevaar dreigt voor de giraffe wat kan hij dan inzetten?
Definition
Als er gevaar dreigt zijn de lange benen het wapen van de giraffen.
Term
Over wat voor een gebied kan een groep giraffen verspreid zijn en elkaar toch nog zien?
Definition
Door hun hoogte en uitstekende gezichtsvermogen, zijn ze in staat om visueel contact te houden met hun groepsgenoten over lange afstanden.
Een kudde giraffen kan verspreid lopen over een gebied van 1 vierkante kilometer!
Term
Wie is de baas binnen een groep giraffen?
Definition
Binnen een groep is op zich niemand de baas.
Tussen de mannetjes in een gebied is wel een hiërarchie, die ze vaststellen door dagelijkse wedstrijden als ze opgroeien.
Ze duwen dan de nekken tegen elkaar of slaan met de horens tegen de flanken.
De winnaar beklimt de verliezer.
Term
Waar blijven de giraffe vrouwen als ze volwassen zijn?
Definition
De vrouwen blijven binnen de home range van de moeder.
Term
Waar blijven de giraffe mannen als ze volwassen zijn?
Definition
De mannen gaan mannengroepen vormen zodra ze volwassen worden en kunnen naar geheel andere territoria trekken.
Term
Wanneer verlaat een giraffe man de mannengroep?
Definition
De mannetjes verlaten de mannengroepen om vrouwtjes te zoeken die gedekt kunnen worden.
Term
Hoe slapen giraffen?
Definition
Als giraffen slapen gaan ze gewoon liggen!
Een giraf gaat alleen slapen als hij zich echt veilig voelt.
De diepe slaap van een giraffe (het moment dat hij dus echt niets door heeft en zijn omgeving ook niet stiekem in de gaten houdt) duurt gemiddeld 3 tot 5 minuten.
Deze diepe slaap hebben ze zo’n 4 a 5 keer op een nacht. Je kunt zien als een giraffe echt slaapt.
Hij ligt dan met zijn kop plat op de grond bij zijn achterpoten (in een rare kromme houding) en heeft zijn ogen dicht.
Op dit moment slaapt een giraffe dus echt.
Verder ligt een giraffe, gedurende de nacht veel, en heeft hij zijn ogen ook wel regelmatig dicht, maar houdt hij stiekem zijn omgeving in de gaten.
Het is niet zo dat ze om en om slapen, een kudde kan gewoon allemaal tegelijk slapen.
Term
Hoeveel procent van de dag is een giraffe vrouw in beweging en waarom?
Definition
Vrouwtjes zijn 13% van de dag in beweging (voedsel zoeken).
Supporting users have an ad free experience!