Shared Flashcard Set

Details

Fysquiz
N/A
16
Education
Graduate
03/21/2013

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad er aerob?
Definition
Med ilt
Term
Hvad er anaerob?
Definition
Uden ilt
Term
Hvad er cp
Definition
Kreatinfosfat
Term
Hvad er glykolyse?
Definition
Glukosespaltning
Term
Den motoriske nerve og de muskelfibre de aktiverer hedder?
Definition
En motorisk enhed
Term
Forklar hvordan en motorisk enhed aktiverer muskelfibrerne
Definition
Ved at aktiverer samtlige fibre og derfor har muskler med få muskelfibre bedre finkoordination
Term
Hvordan er muskelfibrerne inddelt i typer?
Definition
Type I (Røde muskelfibre, Type IIa (hvide muskelfibre, type IIx (hvide muskelfibre)
Term
Hvilken egenskab har type I (røde) muskelfiber?
Definition
Langsom og udholdende
Term
Hvad er forskellen på type IIa og type IIx fibre
Definition
Type IIx er hurtigst og stærkest, Type IIa er lidt langsommere, men lidt mere udholdende (se figur 2.18 a & b)
Term
Hvilke typer muskelfibre har en marathonløber primært?
Definition
Type I (Røde)
Term
Hvilken type muskelfibre har en sprinter primært?
Definition
Type II (hvide)
Term
Hvilken type muskelfibersammensætning har en håndboldspiller ofte?
Definition
Ca 50/50 mellem type I og type II
Term
Hvad er Tetanus?
Definition
Musklens maksimale spænding, når flest mulige tværbroer er aktive og udvikler spænding
Term
Hvorfor er der mindre kraft i musklen når den er helt strakt eller helt forkortet?
Definition
Fordi der er mindre muligheder for tværbroer i helt strakt eller helt forkortet tilstand. Færre tværbroer = mindre kraft
Term
I forhold til kraft/hastighedskurven, hvornår kan musklen så udvikle mest kraft?
Definition
Ved langsom excentrisk bevægelse
Term
Hvorfor udvikler musklen mindre kraft ved hurtige bevægelse?
Definition
Pga der ikke kan dannes nok tværbroer ved høj hastighed
Supporting users have an ad free experience!