Shared Flashcard Set

Details

fysiologie
slides H4 - pagina 1 - 10
29
Other
Intermediate
05/29/2016

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
wat zijn hormonen en hoe werken ze?
Definition
het zijn moleculen die via de bloedbaan naar een receptor gaan
Term
van waar wordt de hormoonafgifte gestuurd?
Definition
vanuit de hypothalamus
Term
wat betekent endocrien?
Definition
iets via de bloedbaan rondbrengen
Term
welke 3 soorten hormonen bestaan er ?
Definition
- peptide hormonen
x insuline, glucagon
x grootste groep hormonen
x hydrofiele aminozuurketens
- vetderivaten
x steroiden, testosteron, oestrogeen
x lipofiele moleculen
- aminozuurderivaten
x adrenaline, thyroxine
x kleine moleculen afgeleid van aminozuur
Term
hoe werken hydrofiele hormonen?
Definition
via receptor op celmembraan & tweede boodschapper
Term
hoe werken lipofiele hormonen?
Definition
via intracellulaire receptoren
Term
welke hormonen komen er vanuit de hypofyse voorkwab?
Definition
trofines
x groeihormoon GH
x prolactine PRL
x thyroid stimulerend hormoon TSH
x adrenocorticotroop hormoon ACTH
gonadotrofines
x follikelstimulerend hormoon fSH
x luteiniserend hormoon LH
Term
functie groeihormoon?
Definition
algemene groei
Term
functie prolactine?
Definition
borstontwikkeling & melkproductie
Term
waar is de productie van thyroid stimulerend hormoon ?
Definition
schildklier
Term
waar is de productie van adrenocorticotroop hormoon?
Definition
bijniercortex
Term
wat doet follikel stimulerend hormoon?
- ovaria
- testes
Definition
follikelrijping
spermatogenese
Term
wat doet luteiniserend hormoon?
- ovaria
- testes
Definition
eisprong (progesteron)
vrijstelling testosteron
Term
wat is de functie van de hypothalamus?
Definition
controleert & stuurt hypofyse aan om hormonen te produceren via
- RH: releasing hormoon
- IH: inhibiting hormoon
Term
wat doet de hypofyse achterkwab?
+ hormonen
Definition
opslag & vrijzetting van 2 hormonen geproduceerd in de hypothalamus
- anti diuristisch hormoon ADH
- oxytocine
Term
wat is de functie van anti diuristisch hormoon?
Definition
retentie van water in de nieren
- zorgt er voor dat de urine zo geconcentreerd mogelijk is met zo weinig mogelijk water verlies
Term
wat is de functie van oxytocine bij de vrouw?
Definition
- melkafscheiding tijdens het zogen
- contractie baarmoeder tijdens het bevallen
Term
wanneer komt oxytocine vrij bij de man en vrouw?
Definition
- tijdens orgasme
- liefde, paarvorming
Term
wat doet calcitocine, waar is de productie ervan?
Definition
in de schildklier
het induceert de afname v calciumconcentratie in lichaamsvloeistoffen
Term
welke zijn de 2 schildklierhormonen?
Definition
- thyroxine
- trijoodthyronine
Term
wat doen mineralocorticoiden en waar gebeurd de vrijgifte ervan?
Definition
in de bijnierschors
- aldosteron
x houdt Na+ vast
Term
wat doen glucocorticoiden en waar gebeurd de vrijgifte ervan?
Definition
in de bijnierschors
- cortisol (stress)
x verhoogt glycemie: inhibitie glucoseverbruik
x onderdrukt immuunreactie en ontstekingen
Term
wat is een andere naam voor de bijschildklier
Definition
parathyroid
Term
waar wordt parathormoon
geproduceerd ?
Definition
in de bijschildklier
Term
wat doet de bijschildklier?
Definition
regelt (verhoogt) calciumconcentratie in het bloed (calciemie)
- opname v calcium uit darmen
- afgifte calcium uit skelet
(tegengestelde effect als calcitonine)
Term
waar wordt testosteron nog aangemaakt?
Definition
in de bijniercortex
Term
welke stoffen worden vrijgegeven door het bijniermerg?
Definition
endocriene vrijgifte van adrenaline (80%) en noradrenaline (20%)
Term
wat doen de alpha cellen in de pancreas als het suiker te laag is in het bloed?
Definition
vrijgifte van glucagon
(endocrien)
Term
wat doen de beta cellen in de pancreas als het suiker te hoog is in het bloed?
Definition
vrijgifte van insuline
(endocrien)
Supporting users have an ad free experience!