Shared Flashcard Set

Details

Fysiologi
Repetition
27
Physiology
Undergraduate 2
03/04/2013

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad er forkortelsen for maksimal iltoptagelse
Definition
Vo2 max
Term
Nævn et andet ord for tværsnitsareal
Definition
Muskelstørrelse
Term
HVad kaldes den træning hvor man træner evnen til at blive bedre til at tolerere ophobning af affaldsstoffer
Definition
Muskeludholdenhedstræning
Term
Hvad bidrager mest til forøgelsen af styrken når man starter med at træne?
Definition
Den nervøse stimulering
Term
Definer hvad eksplosiv kraft er
Definition
Det er evnen til at udvikle kraft hurtigt og få flest mulige tværbroer aktiveret vha. nervesystemets stimulering
Term
HVad hedder den type fibre der kun aktiveres ved meget høj impuls frekvens
Definition
Type 2x fibre
Term
hvilken type fiber har størst vækst ved vægtløftning og kuglestød
Definition
De hvide fibre (type 2)
Term
HVad hedder refleksen som udløses under forspænding
Definition
Den myotatiske refleks
Term
Hvad er VO2max begrænset af?
Definition
Hjertets pumpeevne
Term
Når der sker en stigning i blodlaktaten, hvilken form for energiomsætning er der tale om?
Definition
Anaerob energiomsætning
Term
Forklar hvad den anaerobe tærskel er
Definition
Man skal træne ved så høj belastning som muligt, men hvor man stadig kan arbejde aerobt, således man ikke går over til anaerobt arbejde og producerer mælkesyre. Målet er at man ikke får en stigning i blodets indhold af mælkesyre til mere end 4mmol/L.
Term
HVad hedder den fase hvor iltoptagelsen ikke er tilstrækkelig til at dække energikravet
Definition
iltdeficit fasen
Term
Forklar hvad anaerob effekt er
Definition
Maksimal hastighed af energiomsætningen, hvor vi skal øge koncentrationen af de enzymer der styrer spaltningen af ATP og CP samt spaltningen af glykolysen. Der skal holdes lang pause ved denne form for træning
Term
Minutvolumen stiger primært på grund af øgning af ...?
Definition
Slagvolumen
Term
Nævn så mange faktorer som muligt der alle stiger ved træning
Definition
lungeventilationen, respirationsfrekvensen, minutvolumen, slagvolumen, blodvolumen, anaerob tærskel, antal kapillærer i musklerne, a-v O2 difference stiger (evnen til at udnytte ilten), antal mitochondrier, antal fedtnedbrydende enzymer, glykogenlageret
Term
Hvad er forskellen på aerob effekt og kapacitet?
Definition
Aerob effekt kaldes også for Vo2max, hvorimod aerob kapacitet er udholdenheden som er afhængig af både højt iltoptag samt lokale tilpasninger i musklen
Term
Hvad er anaerob effekt?
Definition
Det kaldes også for produktionstræning. Det er den maksimale mængde energi der kan dannes pr. tidsenhed, og er altså evnen til at producere energi
Term
Hvad er anaerob kapacitet?
Definition
Den samlede mængde energi man kan udvikle ved anaerobt arbejde. Kaldes også for syretræning eller tolerancetræning, da man træner evnen til at arbejde selvom der ophobes syre i musklerne.
Term
Hvad falder når man træner?
Definition
RQ, Hvilepulsen, puls ved submaksimalt arbejde, laktatkoncentrationen ved submax arbejde
Term
Hvad kan indholdet af laktat fortælle os noget om, når laktatvlrdien i sig selv ikke er begrænsende for vores præstationsevne?
Definition
Det kan fortælle os noget om den intensitet man skal træne i
Term
HVad er Na+/K+-pumpens opgave?
Definition
At sørge for at pumpe Na+ ud af cellen og få K+ ind i cellen. Hvis der kommer for meget K+ udenfor cellen vil vi føle træthed.
Term
Hvad sker der med makspulsen når vi træner?
Definition
Den ændrer sig ikke
Term
Hvad betyder det i praksis når RQ falder som følge af træning?
Definition
Vi bliver bedre til at forbrænde fedt frem for kulhydrat således du sparer på dit glykogenlager og dermed kan arbejde i længere tid
Term
Energiomsætningen under iltdeficit dækkes af hvilke processer?
Definition
Spaltning af ATP og CP, glykolyse samt aerob energiomsætning fra ilt bundet til hæmoglobin og myoglobin
Term
Hvad er VO2max?
Definition
Den aerobe energi der maksimalt stilles til rådighed for hele kroppen
Term
Hvordan definerer vi konditallet?
Definition
Den mængde ilt der stilles til rådighed pr. kg legemsvægt
Term
Hvilke to faktorer skal være høje for at kunne løbe en 800
Definition
anaerob kapacitet samt en god iltoptagelse
Supporting users have an ad free experience!