Shared Flashcard Set

Details

fysik tryck och värme G-nivå
tryck värme fysik kap 8 och 9 G-nivå
32
Physics
8th Grade
01/13/2010

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
vilken grundenhet har kraft?
Definition
vilken grundenhet har kraft?
Newton
Term
vilken grundenhet har tryck?
Definition
vilken grundenhet har tryck?
Pascal eller Newton/m2
Term
ge något exempel på när man vill ha högt tryck och liten yta:
Definition
ge något exempel på när man vill ha högt tryck och liten yta:
en yxa, kniv, spik m.m.
Term
ge något exempel nå när man öka arean och minska trycket:
Definition
ge något exempel nå när man öka arean och minska trycket:
tex. om man går ut på tunn is skall man lägga sig ner för att minska på trycket.
Term
varför är det farligare att vara ute på svag in om man står på ett par skridskor jämför med om man står med skor?
Definition
varför är det farligare att vara ute på svag in om man står på ett par skridskor jämför med om man står med skor?
skridskorna har en mycket mindre yta med mycket högre tryck jämfört med att stå med ett par skor.
Term
hur förändras trycket när man dyker ner i en basäng?
Definition
hur förändras trycket när man dyker ner i en basäng?
trycket ökar ju längre ner man kommer.
Term
om man står på botten i en pool, var är trycket som högst; på bröstet eller på ryggen?
Definition
om man står på botten i en pool, var är trycket som högst; på bröstet eller på ryggen?
trycket är lika mycket på ryggen och på bröstet.
Term
vad krävs för att ett föremål skall flyta i vatten?
Definition
vad krävs för att ett föremål skall flyta i vatten?
föremålet skall ha lägre densitet än vatten.
Term
[image]
Vad väger föremålet som hänger i dynamometern?
Definition
[image]
föremålet väger 1,4N = 140g
Term
[image]
vilka två krafter verkar på föremålet?
Definition
[image]
de två krafterna som verkar på föremålet är lyftkraften(vattnet trycker upp föremålet) och tyngdkraften (kraften som drar ner föremålet)
Term
förklara varför du flyter bättre i havet än i en simbassäng?
Definition
man flyter bättre i havet eftersom salt vatten har högre densitet(högre lyftkraft) så man flyter lättare.
Term
[image]
hur kommer det sig att man får vatten i sin kran från ett vattentorn?
Definition
Vattentornet skall vara högre än huset, då kommer vattnet tryckas upp till kranarna i huset.
Term
Vad händer med dina lungor när du dyker ner ett par meter under vatten?
Definition
Vad händer med dina lungor när du dyker ner ett par meter under vatten?
Dina lungor trycks ihop och blir mindre ju längre ner du dyker.
Term
Varför är det svårt att simma neråt i saltvatten (tex. medelhavet).
Definition
Varför är det svårt att simma neråt i saltvatten (tex. medelhavet).
saltvatten har högre densitet än sötvatten därför har vattnet en högre flytkraft och du åker upp.
Term
Varför är det lätt att lyfta saker under vatten?
Definition
Varför är det lätt att lyfta saker under vatten?
Vatten har en lyftkraft på någonting som är under vatten så det blir lättare att lyfta jämfört med på land.
Term
Vad bestämmer om någonting kommer att flyta eller sjunka i vatten?
Definition
Vad bestämmer om någonting kommer att flyta eller sjunka i vatten?
densiteten! Om föremålet har högre densitet än vatten så sjunker det!
Term
varför flyter is på vatten?
Definition
varför flyter is på vatten?
is har lägre densitet än vatten därför flyter is.
Term
Vad kallas det som bildas om man suger ut all luft ur en flaska?
Definition
Vad kallas det som bildas om man suger ut all luft ur en flaska?
Det bildas vacuum, dvs. inget tryck innanför.
Term
Tänk dig att du druckit upp vatten i en PET-flaska uppe i ett flygplan och skruvat på korken. Vad händer med flaskan när planet går ner för att landa och varför?
Definition
Tänk dig att du druckit upp vatten i en PET-flaska uppe i ett flygplan och skruvat på korken. Vad händer med flaskan när planet går ner för att landa och varför?
Flaskan kommer att tryckas ihop för att trycket ökar utanför när planet går ner för att landa.
Term
Vad händer med tågrälsen på sommaren när det är riktigt varmt?
Definition
Vad händer med tågrälsen på sommaren när det är riktigt varmt?
Rälsen utvidgas och blir längre.
Term
Vad är en bi-metall?
Definition
en bimetall är två olika metaller som sitter ihop och böjer sig när den blir varm. Finns i tex. termometrar, strykjärn, termostater(den man vrider på i ett element)
Term
varför är det oftast 4 grader på botten av en sjö på vintern?
Definition
varför är det oftast 4 grader på botten av en sjö på vintern?
Vatten har sin högsta densitet vid fyra grader därför sjunker vatten som har 4 grader till botten.
Term
Varför öppnar sig en glasburk om du spolar varmt vatten på locket?
Definition
Varför öppnar sig en glasburk om du spolar varmt vatten på locket?
Metallen som locket är gjort av utvidgar sig(blir större) och då kommer luft in så man kan öppna.
Term
Hur sprider sig värme?
Definition
Hur sprider sig värme?
ledning, strömning eller strålning!
Term
nämn tre material som leder värme dåligt:
Definition
nämn tre material som leder värme dåligt:
glas, trä eller plast
Term
nämn ett material som leder värme bra:
Definition
metaller leder värme bra!
Term
hur kan man känna om ett material leder värme bra?
Definition
Om det känns kallt att ta på i rumstemeratur leder materialet bort värmen i din hand bra. tex. metaller känns kalla(leder bra) trä känns varmare(leder värme dåligt)
Term
[image]
Hur kommer det sig att en luftballong flyger?
Definition
[image]
Varm luft har lägre densitet än kall luft därför stiger luften i ballongen.
Term
vilka metaller leder värme bäst?
Definition
ädelmetaller! (guld, platina silver, koppar)
Term
hur överförs värme från solen till jorden?
Definition
hur överförs värme från solen till jorden?
genom strålning (tänk hur det känns på huden när solen skiner på den)
Term
varför skall man ha ljusa färger på sig en solig varm sommardag?
Definition
Ljusa färger stöter bort värmen och håller en sval, mörka färger tar upp värmen från solen och blir varmare!
Term
hur sprids värme i vatten och luft?
Definition
hur sprids värme i vatten och luft?
varm luft eller varmt vatten stiger.
Supporting users have an ad free experience!