Shared Flashcard Set

Details

fysik tryck och värme
tryck värme fysik kap 7 och 8
50
Physics
8th Grade
01/13/2010

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
vilken grundenhet har kraft?
Definition
vilken grundenhet har kraft?
Newton
Term
vilken grundenhet har tryck?
Definition
vilken grundenhet har tryck?
Pascal eller Newton/m2
Term
ge något exempel på när man vill ha högt tryck och liten yta:
Definition
ge något exempel på när man vill ha högt tryck och liten yta:
en yxa, kniv, spik m.m.
Term
ge något exempel på när man öka arean och minska trycket:
Definition
ge något exempel på när man öka arean och minska trycket: tex. om man går ut på tunn is skall man lägga sig ner för att minska på trycket.
Term
hur högt blir trycket om kraften är 100N och ytan 10cm2?
Definition
hur högt blir trycket om kraften är 100N och ytan 10cm2?
100N/10cm2 = 10N/cm2
Term
varför är det farligare att vara ute på svag in om man står på ett par skridskor jämför med om man står med skor?
Definition
varför är det farligare att vara ute på svag in om man står på ett par skridskor jämför med om man står med skor?
skridskorna har en mycket mindre yta med mycket högre tryck jämfört med att stå med ett par skor.
Term
hur förändras trycket när man dyker ner i en basäng?
Definition
hur förändras trycket när man dyker ner i en basäng?
trycket ökar ju längre ner man kommer.
Term
om man står på botten i en pool, var är trycket som högst; på bröstet eller på ryggen?
Definition
om man står på botten i en pool, var är trycket som högst; på bröstet eller på ryggen?
trycket är lika mycket på ryggen och på bröstet.
Term
vad krävs för att ett föremål skall flyta i vatten?
Definition
vad krävs för att ett föremål skall flyta i vatten?
föremålet skall ha lägre densitet än vatten.
Term
ge två exempel på kommunicerande kärl i verkligenheten:
Definition
ge två exempel på kommunicerande kärl i verkligenheten:
tex. ett vattentorn eller en oljepanna i hus.
Term
[image]
Vad väger föremålet som hänger i dynamometern?
Definition
[image]
föremålet väger 1,4N = 140g
Term
[image]
vilka två krafter verkar på föremålet?
Definition
[image]
de två krafterna som verkar på föremålet är lyftkraften(vattnet trycker upp föremålet) och tyngdkraften (kraften som drar ner föremålet)
Term
[image]
hur stor är lyftkraften?
Definition
[image]
lyftkraften är 1,4N-1,15N = 0,25N
Term
förklara varför du flyter bättre i havet än i en simbassäng?
Definition
man flyter bättre i havet eftersom salt vatten har högre densitet(högre lyftkraft) så man flyter lättare.
Term
[image]
hur kommer det sig att man får vatten i sin kran från ett vattentorn?
Definition
Vattentornet skall vara högre än huset, då kommer vattnet tryckas upp till kranarna i huset.
Term
Vad händer med dina lungor när du dyker ner ett par meter under vatten?
Definition
Vad händer med dina lungor när du dyker ner ett par meter under vatten?
Dina lungor trycks ihop och blir mindre ju längre ner du dyker.
Term
Varför är det svårt att simma neråt i saltvatten (tex. medelhavet).
Definition
Varför är det svårt att simma neråt i saltvatten (tex. medelhavet).
saltvatten har högre densitet än sötvatten därför har vattnet en högre flytkraft och du åker upp.
Term
Varför är det lätt att lyfta saker under vatten?
Definition
Varför är det lätt att lyfta saker under vatten?
Vatten har en lyftkraft på någonting som är under vatten så det blir lättare att lyfta jämfört med på land.
Term
Vad bestämmer om någonting kommer att flyta eller sjunka i vatten?
Definition
Vad bestämmer om någonting kommer att flyta eller sjunka i vatten?
densiteten! Om föremålet har högre densitet än vatten så sjunker det!
Term
varför flyter is på vatten?
Definition
varför flyter is på vatten?
is har lägre densitet än vatten därför flyter is.
Term
[image]
Varför rinner inte vätskan ut ur glaset?
Definition
[image]
Trycket utanför vätskan är mycket högre än trycket som vattnet har mot pappret. Därför rinner inte vätskan ut.
Term
Vad kallas det som bildas om man suger ut all luft ur en flaska?
Definition
Vad kallas det som bildas om man suger ut all luft ur en flaska?
Det bildas vacuum, dvs. inget tryck innanför.
Term
Hur kommer det sig att ett flygplan kan flyga?
Definition
[image]
trycket ovanför en vinge blir lägre än trycket under därför lyfts vingen uppåt!
Term
Vad är övertryck?
Definition
När man blåser upp en ballong bildas ett övertryck, molekylerna innanför har mindre plats än utanför, därför utvidga en ballong.
Term
Vad är undertryck?
Definition
Undertryck bildas när det finns färre molekyler innanför än utanför. tex. vakuumförpackat kaffe.
Term
varför sjunker trycket i ett cykeldäck på vintern?
Definition
varför sjunker trycket i ett cykeldäck på vintern?
Molekylerna rör sig mindre i däcket under vintern ock tar då mindre plats. Därför sjunker trycket.
Term
vad heter instrumentet som man mäter lufttrycket med?
Definition
vad heter instrumentet som man mäter lufttrycket med?
En barometer
Term
Tänk dig att du druckit upp vatten i en PET-flaska uppe i ett flygplan och skruvat på korken. Vad händer med flaskan när planet går ner för att landa och varför?
Definition
Tänk dig att du druckit upp vatten i en PET-flaska uppe i ett flygplan och skruvat på korken. Vad händer med flaskan när planet går ner för att landa och varför?
Flaskan kommer att tryckas ihop för att trycket ökar utanför när planet går ner för att landa.
Term
Vad händer med tågrälsen på sommaren när det är riktigt varmt?
Definition
Vad händer med tågrälsen på sommaren när det är riktigt varmt? Rälsen utvidgas och blir längre och det kan bildas solkurvor.
Term
Varför armerar man betong(lägger in järnnät innan betongen stelnar)
Definition
Varför armerar man betong(lägger in järnnät innan betongen stelnar) betong spricker lätt men om där ligger järn inuti som utvidgar sig lika mycket så håller betongen.
Term
Vad är en bi-metall?
Definition
en bimetall är två olika metaller som sitter ihop och böjer sig när den blir varm. Finns i tex. termometrar, strykjärn, termostater(den man vrider på i ett element)
Term
varför är det oftast 4 grader på botten av en sjö på vintern?
Definition
varför är det oftast 4 grader på botten av en sjö på vintern?
Vatten har sin högsta densitet vid fyra grader därför sjunker vatten som har 4 grader till botten.
Term
[image]
Hur fungerar en vätsketermometer?
Definition
[image]
när vätskan blir varm rör sig molekylerna fortare och tar mer plats; då stiger vätskan och man kan se vilken temperatur det är.
Term
Varför öppnar sig en glasburk om du spolar varmt vatten på locket?
Definition
Varför öppnar sig en glasburk om du spolar varmt vatten på locket?
Metallen som locket är gjort av utvidgar sig(blir större) och då kommer luft in så man kan öppna.
Term
Hur stort tryck har en person som väger 50kg och har skor med den totala ytan på 100cm2?
Definition
Hur stort tryck har en person som väger 50kg och har skor med den totala ytan på 100cm2?
50kg = 500N
500N/100cm2= 5N/cm2
Term
Hur sprider sig värme?
Definition
Hur sprider sig värme?
ledning, strömning eller strålning!
Term
Ge exempel på när värme leds med strömning:
Definition
Ge exempel på när värme leds med strömning:
tex. varm luft stiger ovanför ett element och förflyttar sig runt i rummet.
Term
nämn tre material som leder värme dåligt:
Definition
nämn tre material som leder värme dåligt:
glas, trä eller plast
Term
nämn ett material som leder värme bra:
Definition
metaller leder värme bra!
Term
hur kan man känna om ett material leder värme bra?
Definition
Om det känns kallt att ta på i rumstemeratur leder materialet bort värmen i din hand bra. tex. metaller känns kalla(leder bra) trä känns varmare(leder värme dåligt)
Term
[image]
Hur kommer det sig att en luftballong flyger?
Definition
[image]
Varm luft har lägre densitet än kall luft därför stiger luften i ballongen.
Term
[image]
Hur fungerar en termos?
Definition
[image]
den har två lager rostritt stål med vakuum mellan så att så lite värme kan komma ut. Vakuum leder värme mycket dåligt.
Term
Vad händer med molekylerna i luften om man lyckas sänka temperaturen till -273 grader celcius?
Definition
Vad händer med molekylerna i luften om man lyckas sänka temperaturen till -273 grader celcius?
då slutar alla molekyler att röra på sig!
Term
vilka metaller leder värme bäst?
Definition
ädelmetaller! (guld, platina silver, koppar)
Term
hur överförs värme från solen till jorden?
Definition
hur överförs värme från solen till jorden?
genom strålning (tänk hur det känns på huden när solen skiner på den)
Term
varför skall man ha ljusa färger på sig en solig varm sommardag?
Definition
Ljusa färger stöter bort värmen och håller en sval, mörka färger tar upp värmen från solen och blir varmare!
Term
beskriv hur ett element kan värma upp ett rum:
Definition
[image]
varm luft stiger vid fönstret och kall luft sjunker till golvet och strömmar till fönstret för att värmas upp igen.
Term
det är -18 grader ute och en kompis har på sig åtta tröjor men fryser ändå. Varför fryser han? Och vad kan han göra?
Definition
det är -18 grader ute och en kompis har på sig åtta tröjor men fryser ändå. Varför fryser han? Och vad kan han göra?
Han fryser för att kläderna leder kylan till kroppen, han skall ha luftiga kläder, ha 2 luftiga tröjor och jacka efterom luften innanför leder kylan dåligt och kompisen blir varm.
Term
hur sprids värme i vatten och luft?
Definition
hur sprids värme i vatten och luft? varm luft eller varmt vatten stiger för att det får lägre densitet.
Supporting users have an ad free experience!