Shared Flashcard Set

Details

Fundementals
N/A
11
Aviation
Graduate
12/03/2014

Additional Aviation Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvordan lyder newtons første lov ?
Definition
Enerti-loven, Et objekt i hvile forbliver i hvile, og et objekt i bevægelse i en lige linje, vil ikke ændre ændre hastighed eller retning, med mindre den bliver påvirket af kraft
Term
Hvordan reagere Thrust med faldende Temperatur?
Definition
Thrust stiger
Term
Hvad er formlen for Kinetisk energi?
Definition
Ekin= ½ * m * V^2
Term
Ved hvilke Højde vil Thrust falde med en højere rate?
Definition
Tropospausen, 36.000 Ft
Term
Hvad er formlen for arbejde?
Definition
Arbejde (A) = Kraft (F) *Strækning (s)
Eller
Arbejde (A) = Masse (m) *Acceleration (a) * Strækning (s)
Term
Hvad er trykket i luftindtaget når ram recovery speed opnås?
Definition
Det samme som det omgivende tryk
Term
Hvad sker der med Thrust under flyvning med uændret højde, hvis temperaturen stiger?
Definition
Thrust falder
Term
Hvordan Forholder Thrust sig til flyvehøjden?
Definition
Thrust falder med flyvehøjden
Term
Hvordan lyder Newtons 3. lov?
Definition
Aktion = Reaktion
Term
Hvordan påvirkes densitet af tryk og
temperatur?
Definition
Densitet falder når trykket falder, og
stiger når temperaturen falder.
Term
Hvad er formlen for Epot?
Definition
Epot= m x g x h
Supporting users have an ad free experience!