Shared Flashcard Set

Details

Fugler
Tema på norsk
7
Other
Not Applicable
11/04/2005

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Gråspurv

[image]

Hør fuglen
Definition
Gråspurv er en standfugl. Gråspurven er en svært vanlig fugl, som ofte samles i flokker i busker.

Mat: Gråspurven spiser rester fra menneskene (brødsmuler, peanøtter, frukt, frø eller korn). Den spiser også knopper, blomster og bær. Om vinteren er den ofte på fuglebrettet.

Gråspurven holder til der det er mennesker, og den er en av de best kjente fuglene i verden.
Term
Gråtrost

[image]Hør fuglen
Definition
Gråtrosten er egentlig en trekkfugl, men mange blir i Norge om vinteren.

Mat: Om sommeren spiser gråtrosten meitemark, snegler, insekter og edderkopper. Om høsten spiser den frukt og bær. Om vinteren får vi ofte besøk av gråtrosten på fuglebrettet der den spiser brødsmuler br>
Biotop: Gråtrosten lever i løvskog, parker, hager og fjellskoger. Om vinteren trekker den enten mot kysten i Norge eller til varmere land.
Term
Blåmeisen

[image]

Hør Blåmeisen synge

Definition
Blåmeisen er en standfugl og blir i Norge om vinteren.

Mat: Blåmeisen er ofte på fuglebrettet. Om sommeren spiser den insekter og frø. Livretten er sommerfugllarver. Om høsten spiser den bær og nøtter.

Biotop: Den lever i løv- og blandingsskog, parker og hager. Om våren og sommeren holder den til i skoger med eldre trær slik at den finner reirplasser i hull og sprekker.
Term
Stæren

[image]

Hør Stæren synge

Definition
Stæren er en trekkfugl og kommer bare på besøk til Norge.

Stæren finner mat på bakken og er sterkt knyttet til jordbruksområder hvor beitende dyr holder graset kort. Den liker seg ikke i tett skog.

Stæren hermer etter andre fuglers sang .
Term
Linerla
[image]

Hør Linerla synge

Definition
Linerla er kanskje vår mest kjente trekkfugl og kommer hit i april. Fordi den spiser insektet, må linerla trekke langt sørover om høsten.

Den liker å oppholde seg i nærheten av mennesket.

Term
Bokfinken

[image]

Hør Bokfinken synge

Definition
Bokfinken er en trekkfugl og kommer hit fra varmere strøk.

Bokfinken spiser mest frø, men om sommeren mater den bare ungene med insekter og edderkopper.
Term
Gulspurv

[image]

Hør Gulspurve

Definition
Gulspurven er standfugl og blir i Norge om vinteren.

Mat: Gulspurven finner mat på bakken. Den spiser korn. Gulspurven spiser småstein for å knuse maten i magen. Ungene får insekter som er gulpet opp av foreldrene. Om vinteren kan vi se gulspurven på fuglebrettet. Biotop: Gulspurven trives best på dyrket mark, hogstflater eller andre åpne områder. Stort sett danner gulvspurven flokker og holder seg i Norge om vinteren.
Supporting users have an ad free experience!