Shared Flashcard Set

Details

Fruit
(matunda)
29
Language - Other
Undergraduate 4
10/19/2008

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
fruit / fruits
Definition
tunda / matunda
Term
orange
Definition
chungwa / machungwa
Term
mango
Definition
embe / maembe
Term
lemon
Definition
limao / malimao OR limau / malimau
Term
pineapple
Definition
nanasi / mananasi
Term
lime
Definition
ndimu / ndimu
Term
banana
Definition
ndizi / ndizi
Term
avocado
Definition
ovakado / ovakado
Term
papaya (OR pawpaw)
Definition
papai / mapapai
Term
guava
Definition
pera / mapera
Term
grape
Definition
zabibu / mizabibu
Term
apple
Definition
tofaa / matofaa
Term
watermelon
Definition
tikiti maji / tikiti maji
Term
tangerine
Definition
chenza / machenza
Term
plum
Definition
zambarau / zambarau
Term
coconut
Definition
nazi / nazi
Term
fig
Definition
kuyu / makuyu
Term
tomato
Definition
nyanya / nyanya
Term
pear
Definition
peya / peya
Term
pumpkin
Definition
boga / maboga
Term
date
Definition
tende / tende
Term
sugarcane
Definition
muwa / miwa
Term
jack fruit
Definition
fenesi / mafenesi
Term
Tafsiri: Why?
Definition
Kwa nini?
Term
Tafsiri: because
Definition
kwa sababu
Term
Tafsiri: any
Definition
yoyote
Term
Ask & Answer: What fruit do you like?
Definition

Unapenda matunda gani?

-Ninapenda machungwa na maembe.

-Sipendi matunda. (Kwa nini? Kwa sababu...)

-Sipendi matunda yoyote.

Term
Ask & Answer: What fruit do you like to buy?
Definition
Unapenda kununua matunda gani?
-Ninapenda kununua ndizi.
-Sipendi kununua matunda.
-Sipendi kununua matunda yoyote.
Term
Ask & Answer: What fruit do you like to eat?
Definition
Unapenda kula matunda gani?
-Ninapenda kula nazi.
-Sipendi kula matunda. (Kwa nini? Kwa sababu...)
-Sipendi kula matunda yoyote.
Supporting users have an ad free experience!