Shared Flashcard Set

Details

Fremdwörter PL-DE Marcin Perliński
German foreign words for learners speaking Polish. Level C2.
464
Language - German
Not Applicable
06/11/2011

Additional Language - German Flashcards

 


 

Cards

Term
anormalny, nienormalny
Definition
abnorm(al)
Term
adekwatny
Definition
adäquat
Term
aglutynacyjny (np. język turecki, język węgierski itp.)
Definition
agglutinierend
Term
żwawy, dziarski
Definition
agil
Term
staranny, dokładny, właśnie (pot.)
Definition
akkurat
Term
skrupulatny
Definition
akribisch
Term
aktywny, czynny
Definition
aktiv
Term
ostry (np. ostry stan zapalny, ostry ból itp.)
Definition
akut
Term
alfanumeryczny
Definition
alphanumerisch
Term
alpejski
Definition
alpin
Term
alternatywny
Definition
alternativ
Term
analny
Definition
anal
Term
anomalny (wykazujący anomalie)
Definition
anomal
Term
antyczny
Definition
antik(e)
Term
arktyczny
Definition
arktisch
Term
estetyczny
Definition
ästhetisch
Term
samowystarczalny, autarkiczny
Definition
autark
Term
autogeniczny, autogenny
Definition
autogen
Term
bilateralny, dwustronny
Definition
bilateral
Term
binarny, w kodzie cyfrowym (zero-jedynkowym)
Definition
binär
Term
dziwaczny
Definition
bizarr
Term
szorstki, obcesowy (np. kogoś szorstko potraktować)
Definition
brüsk
Term
około
Definition
circa, zirka
Term
kognitywny, związany z postrzeganiem / rozumem
Definition
kognitiv
Term
kortykalny, związany z korą mózgową
Definition
kortikal
Term
zębowy, dentalny
Definition
dental
Term
diagonalny, po przekątnej
Definition
diagonal
Term
diametralny, związany ze średnicą
Definition
diametral
Term
dychotomiczny, o podwójnej naturze / wykładni
Definition
dichotom
Term
rozproszony (np. światło), podlegający dyfuzji
Definition
diffus
Term
dywergentny, zróżnicowany, przeciwstawny, rozbieżny
Definition
divergent
Term
różny, rozmaity
Definition
divers
Term
dorsalny (związany z plecami), grzbietowojęzykowy (np. głoska)
Definition
dorsal
Term
wątpliwy
Definition
dubios
Term
elaborowany, bogaty, bardzo rozwinięty, wyszukany (np. język elaborowany)
Definition
elaboriert
Term
znaczący, ważny, nadzwyczajny
Definition
eminent
Term
ogromny, bardzo
Definition
enorm
Term
epicki
Definition
episch
Term
ugruntowany, z wypracowanym statusem, renomą
Definition
etabliert
Term
ścisły, dokładny, precyzyjny
Definition
exakt
Term
egzystnenty, egzystujący, istniejący
Definition
existent
Term
wyłączny, ekskluzywny
Definition
exklusiv
Term
wyraźny, wymowny
Definition
explizit
Term
wyborny, wyborowy, doskonały, wyszukany
Definition
exquisit
Term
ekstensywny, rozległy
Definition
extensiv
Term
zewnętrzny
Definition
extern
Term
pozaziemski
Definition
extraterrestrisch
Term
ekstrawertyczny, skierowany na zewnątrz
Definition
extravertiert
Term
ekstremalny
Definition
extrem
Term
wyśmienity, znakomity,
Definition
exzellent
Term
mdły, nudny
Definition
fade
Term
fair, sprawiedliwy, uczciwy
Definition
fair
Term
fekalny, związany z odchodami (fekaliami)
Definition
fäkal
Term
fakultatywny, do wyboru
Definition
fakultativ
Term
fatalny (nieudany), związany z losem (fatum)
Definition
fatal
Term
rodzaju żeńskiego
Definition
feminin
Term
przedmiotowy, obrazowy, barwny (język)
Definition
figurativ / figürlich
Term
fikcyjny
Definition
fiktiv
Term
finalny, końcowy
Definition
final
Term
sprawny
Definition
fit
Term
stały, ustalony
Definition
fix
Term
związany z medycyną sądową
Definition
forensisch
Term
skamieniały, związany ze skamielinami
Definition
fossil
Term
kruchy, tłukący się (np. szkło)
Definition
fragil
Term
oziębły (np. płciowo)
Definition
frigid
Term
wyśmienity, błyszczący, nadzwyczajny
Definition
fulminant
Term
homoseksualny, związany z gejowstwem
Definition
gay
Term
odnoszący stratę, niekorzyść, niepełnosprawny
Definition
gehandicapt
Term
kontuzjowany
Definition
gehandikapt
Term
generyczny
Definition
generisch
Term
wspaniałomyślny
Definition
generös
Term
wrodzony
Definition
genuin
Term
błyszczący, promieniujący, znakomity
Definition
glamourös
Term
globalny
Definition
global
Term
pełen glorii, chwały
Definition
glorios
Term
pełen gracji
Definition
graziös
Term
wyczerpany, znokautowany
Definition
groggy
Term
heterogeniczny, różnorodny, niejednorodny
Definition
heterogen
Term
homogeniczny, jednorodny
Definition
homogen
Term
horyzontalny, poziomy
Definition
horizontal
Term
ludzki, humanitarny
Definition
human
Term
człekokształtny, humanoidalny
Definition
humanoid
Term
hybrydowy, w systemie kombinowanym
Definition
hybrid
Term
związany z ruchem iluminackim, oświecony
Definition
illuminat
Term
wyimaginowany, będący wytworem fantazji
Definition
imaginär
Term
ogromny, potężny
Definition
immens
Term
odporny
Definition
immun
Term
impertynencki, bezwstydny, wyniosły
Definition
impertinent
Term
1. włącznie, zawarte w czymś 2. w logice: zawarty w czymś, choć niewidoczny na pierwszy rzut oka
Definition
implizit
Term
bezpłodny, niemocny, niezdolny
Definition
impotent
Term
miejmy nadzieję, przyszły (np. unser Schwiegersohn in spe – miejmy nadzieję, że nasz zięć, przyszły zięć)
Definition
in spe
Term
nieadekwatny
Definition
inadäquat
Term
niebezpośredni, pośredni
Definition
indirekt
Term
niedyskretny
Definition
indiskret
Term
nie podlegający dyskusji, bezdyskusyjny
Definition
indiskutabel
Term
niedysponowany
Definition
indisponiert
Term
nikczemny, podły, bez czci i honoru
Definition
infam
Term
infantylny
Definition
infantil
Term
infekcyjny, zakaźny, zaraźliwy
Definition
infektiös
Term
piekielny, intensywny, bardzo
Definition
infernalisch
Term
nieformalny
Definition
informell
Term
podczerwony, związany z promieniowaniem podczerwonym
Definition
infrarot
Term
nieludzki, niehumanitarny
Definition
inhuman
Term
niekompatybilny
Definition
inkompatibel
Term
niekompetentny
Definition
inkompetent
Term
niekonsekwentny
Definition
inkonsequent
Term
nieoficjalny
Definition
inoffiziell
Term
zgłaszający upadłość, nie posiadający płynności finansowej, związany z bankructwem / plajtą
Definition
insolvent
Term
instruktażowy, instruujący
Definition
instruktiv
Term
sprawny, działający, w nienaruszonym stanie
Definition
intakt
Term
wewnętrzny
Definition
intern
Term
intymny
Definition
intim
Term
domięśniowy
Definition
intramuskulär
Term
dopochwowy
Definition
intravaginal
Term
dożylny
Definition
intravenös
Term
zaangażowany w coś, wmieszany, zamieszany
Definition
involviert
Term
introwertyczny, skierowany do wewnątrz
Definition
introvertiert
Term
irracjonalny
Definition
irrational
Term
nierealny, nierzeczywisty
Definition
irreal
Term
nieregularny, nietypowy, niezgodny z normami
Definition
irregulär
Term
nieistotny
Definition
irrelevant
Term
nie dający się naprawić, trwale uszkodzony
Definition
irreparabel
Term
nieodwracalny
Definition
irreversibel
Term
izometryczny, o równomiernym rozłożeniu
Definition
isometrisch
Term
jowialny, mimo wyższego statusu przyjazny innym
Definition
jovial
Term
kapryśny, mający swoje humory
Definition
kapriziös
Term
kardiologiczny
Definition
kardiologisch
Term
charytatywny
Definition
karitativ
Term
klerykalny, popierający duchowieństwo
Definition
klerikal
Term
koedukacyjny, dotyczący obu płci
Definition
koedukativ
Term
koherentny, spójny
Definition
kohärent
Term
kokietujący
Definition
kokett
Term
kompaktowy, zwarty
Definition
kompakt
Term
kompatybilny
Definition
kompatibel
Term
kompetentny
Definition
kompetent
Term
kompleksowy, złożony
Definition
komplex
Term
konformistyczny, skłonny do współpracy / uległości
Definition
konform
Term
zmieszany, skonfundowany
Definition
konfus
Term
kongruentny, zgodny pod każdym względem
Definition
kongruent
Term
koniczny, stożkowy, w kształcie stożka
Definition
konisch
Term
wklęsły (np. soczewka wklęsła)
Definition
konkav
Term
konsekutywny
Definition
konsekutiv
Term
stały, niezmienny
Definition
konstant
Term
kontra, przeciwny
Definition
kontra
Term
przeciwstawny
Definition
konträr
Term
konwergentny
Definition
konvergent
Term
wypukły (np. soczewka wypukła)
Definition
konvex
Term
grubiański, nieociosany
Definition
krud
Term
zadbany, dystyngowany, wyszukany
Definition
kultiviert
Term
kuriozalny, zadziwiający
Definition
kurios
Term
labialny, dotyczący warg
Definition
labial
Term
labilny, niestały, chwiejny
Definition
labil
Term
lakoniczny, krótki, w niewielu słowach
Definition
lakonisch
Term
lapidarny, zwięzły
Definition
lapidar
Term
sprośny, lubieżny
Definition
lasziv
Term
ukryty, utajony
Definition
latent
Term
lesbijski
Definition
lesbisch
Term
letalny, śmiertelny
Definition
letal
Term
liberalny
Definition
liberal
Term
linearny, o kolejności następującej po sobie
Definition
linear
Term
lewicowo-ekstremistyczny
Definition
linksextrem
Term
live, na żywo
Definition
live
Term
logistyczny, związany z zaopatrzeniem
Definition
logistisch
Term
lokalny, miejscowy
Definition
lokal
Term
lojalny
Definition
loyal
Term
lukratywny, przynoszący korzyści
Definition
lukrativ
Term
luminescencyjny, emitujący światło
Definition
lumineszent
Term
lunarny, związany z księżycem
Definition
lunar
Term
makabryczny
Definition
makaber
Term
chory, nędzny
Definition
malad
Term
złośliwy, niebezpieczny (np. nowotwór)
Definition
maligne
Term
maniakalny
Definition
manisch
Term
morski (np. klimat)
Definition
maritim
Term
marsowy, wojowniczy
Definition
martialisch
Term
rodzaju męskiego, związany z rodzajem męskim
Definition
maskulin
Term
śródziemnomorski
Definition
mediterran
Term
1. agresywny, związany z przemocą 2. polit. ekstremalny
Definition
militant
Term
precyzyjny, drobiazgowy
Definition
minuziös
Term
mobilny, ruchomy, przewoźny
Definition
mobil
Term
umiarkowany, powściągliwy
Definition
moderat
Term
bardzo drogi i elegancki
Definition
mondän
Term
monogamiczny
Definition
monogam
Term
opętany jakąś ideą
Definition
monoman
Term
monofoniczny
Definition
monophon/monofon
Term
chorowity, słabowity
Definition
morbid
Term
1. wielokrotny 2. rozsiany (np. multiple Sklerose)
Definition
multipel
Term
nosowy, związany z nosem (np. głoska nosowa)
Definition
nasal
Term
negatywny, ujemny
Definition
negativ
Term
neuronowy, związany z neuronami
Definition
neural
Term
neutralny
Definition
neutral
Term
nobliwy, szlachetny
Definition
nobel
Term
nominalny
Definition
nominell
Term
nonszalancki
Definition
nonchalant
Term
niewerbalny, wyrażony nie przy pomocy słów
Definition
nonverbal
Term
normatywny
Definition
normativ
Term
nostalgiczny
Definition
nostalgisch
Term
notoryczny
Definition
notorisch
Term
obiektywny
Definition
objektiv
Term
niezbędny, konieczny, nieunikniony, obowiązkowy
Definition
obligat
Term
obowiązkowy, obligatoryjny
Definition
obligatorisch
Term
obskurny, ukryty, ciemny
Definition
obskur
Term
nieprzydatny, przestarzały
Definition
obsolet
Term
obsceniczny, wulgarny
Definition
obszön
Term
okultystyczny, związany z okultyzmem
Definition
okkult
Term
ekumeniczny
Definition
ökumenisch
Term
wszechmocny, omnipotencyjny
Definition
omnipotent
Term
wszechobecny
Definition
omnipräsent
Term
nieprzezroczysty, nieprzejrzysty
Definition
opak
Term
celowy, odpowiedni
Definition
opportun
Term
oportunistyczny, dopasowujący się, bez zasad
Definition
opportunistisch
Term
optymalny
Definition
optimal
Term
wystawny, bujny, obfity
Definition
opulent
Term
oralny, związany z jamą ustną
Definition
oral
Term
ordynarny, pospolity, zwyczajny
Definition
ordinär
Term
oryginalny, prawdziwy, autentyczny, niesfałszowany
Definition
original
Term
oryginalny (w sensie “niepowtarzalny)
Definition
originell
Term
ortodoksyjny
Definition
orthodox
Term
ortopedyczny
Definition
orthopädisch
Term
ostentacyjny
Definition
ostentativ
Term
paradoksalny
Definition
paradox
Term
równoległy
Definition
parallel
Term
paramilitarny
Definition
paramilitärisch
Term
gotowy, dostępny, stojący do dyspozycji, na podorędziu
Definition
parat
Term
parytetowy, równoważny
Definition
paritätisch
Term
partyjny
Definition
parteilich
Term
stronniczy
Definition
parteiisch
Term
partykularny, reprezentujący mniejszość
Definition
partikulär
Term
możliwy
Definition
passabel
Term
miniony
Definition
passe
Term
pasywny, bierny
Definition
passiv
Term
równy, setny, morowy, w porządku
Definition
patent
Term
patetyczny, wzniosły
Definition
pathetisch
Term
1. uciążliwy, wścibski 2. przenikliwy (np. zapach)
Definition
penetrant
Term
pieczołowity, dokładny, drobiazgowy
Definition
penibel
Term
per, na, przez, poprzez
Definition
per
Term
perfekcyjny, doskonały
Definition
perfekt
Term
perfidny
Definition
perfide
Term
periodyczny, okresowy
Definition
periodisch
Term
peryferyjny, krańcowy
Definition
peripher
Term
permanentny, stały, ustawiczny
Definition
permanent
Term
wieczny, ciągły
Definition
perpetual/perpetuell
Term
osłupiały (np. z wrażenia)
Definition
perplex
Term
personalny, osobowy
Definition
personal/personell
Term
perwersyjny, zboczony
Definition
pervers
Term
flegmatyczny
Definition
phlegmatisch
Term
fizyczny, fizykalny (odnoszący się do właściwości fizycznych)
Definition
physikalisch
Term
fizyczny, cielesny
Definition
physisch
Term
dotknięty, obrażony, urażony
Definition
pikiert
Term
malowniczy
Definition
pittoresk
Term
robiący duże wrażenie
Definition
plakativ
Term
1. plastyczny, formowalny 2. rzeźbiarski
Definition
plastisch
Term
platoniczny
Definition
platonisch
Term
przekonywujący, wyjaśniający coś
Definition
plausibel
Term
pneumatyczny, związany z powietrzem
Definition
pneumatisch
Term
polarny
Definition
polar
Term
polemiczny
Definition
polemisch
Term
poligamiczny, odnoszący się do wielożeństwa
Definition
polygam
Term
wielojęzyczny
Definition
polyglott
Term
pompatyczny
Definition
pompös
Term
pornograficzny
Definition
pornographisch
Term
porowaty
Definition
porös
Term
pozytywny, dodatni
Definition
positiv
Term
milutki, zabawny, pocieszny
Definition
possierlich
Term
postindustrialny
Definition
postindustriell
Term
późniejszy, pośmiertny
Definition
postum
Term
1. mający potencję 2. wypłacalny
Definition
potent
Term
potencjalny
Definition
potenziell
Term
prekognitywny
Definition
präkognitiv
Term
predestynowany
Definition
prädestiniert
Term
pragmatyczny
Definition
pragmatisch
Term
zwięźle trafiający w sedno
Definition
prägnant
Term
prehistoryczny
Definition
prähistorisch
Term
preindustrialny, przedindustrialny
Definition
präindustriell
Term
prewencyjny, zapobiegawczy
Definition
präventiv
Term
precyzyjny
Definition
präzise
Term
przedniozębowy
Definition
predental
Term
predorsalny, związany z przednim grzbietem języka
Definition
predorsal
Term
krytyczny
Definition
prekär
Term
pierwotny
Definition
primär
Term
pro
Definition
pro
Term
sprawdzony, wypróbowany
Definition
probat
Term
produktywny
Definition
produktiv
Term
świecki, zwyczajny
Definition
profan
Term
1. dogłębny 2. głęboko leżący (np. żyła)
Definition
profund
Term
progresywny
Definition
progressiv
Term
czysty, schludny, akuratny
Definition
proper
Term
proroczy
Definition
prophetisch
Term
profilaktyczny
Definition
prophylaktisch
Term
proporcjonalny
Definition
proportional
Term
prozaiczny
Definition
prosaisch
Term
prozodyczny, związany z prozodią
Definition
prosodisch
Term
prowincjonalny
Definition
provinziell
Term
prowizoryczny
Definition
provisorisch
Term
wyzywający
Definition
provokant
Term
prowokacyjny
Definition
provokativ
Term
procentowy
Definition
prozentual
Term
psychodeliczny
Definition
psychedelisch
Term
psychiczny
Definition
psychisch
Term
psychologiczny
Definition
psychologisch
Term
psychosomatyczny
Definition
psychosomatisch
Term
związany z okresem dojrzewania płciowego
Definition
pubertär
Term
wiadomy/znany publicznie
Definition
publik
Term
punktowy, odnoszący się do punktu lub danego odcinka
Definition
punktuell
Term
kwadratowy
Definition
quadratisch
Term
kwalifikowany
Definition
qualifiziert
Term
jakościowy
Definition
qualitativ
Term
ilościowy
Definition
quantitativ
Term
quasi, rzekomo, jakby, jakoby
Definition
quasi
Term
ożywiony, żwawy, szybki, zwinny
Definition
quick
Term
kwita (np. jesteśmy kwita)
Definition
quitt
Term
rozjuszony, brutalny
Definition
rabiat
Term
radykalny
Definition
radikal
Term
1. rafinowany 2. wyrafinowany
Definition
raffiniert
Term
w zawrotnym tempie, gwałtownie
Definition
rapide
Term
rzadki, rzadko spotykany
Definition
rar
Term
1. bardzo szybki, pędzący 2. porywający (np. muzyka)
Definition
rasant
Term
racjonalny, odnoszący się do rozumu/rozsądku
Definition
rational
Term
gospodarny, przynoszący korzyść gospodarczą
Definition
rationell
Term
reakcyjny
Definition
reaktionär
Term
realny
Definition
real
Term
buntowniczy, związany z rebelią
Definition
rebellisch
Term
związany z ekstremalną/radykalną prawicą
Definition
rechtsextrem
Term
dający się przetworzyć w procesie recyclingu
Definition
recycelbar
Term
redundantny, dodatkowy, powyżej niezbędnej normy
Definition
redundant
Term
1. rzeczywisty, realny 2. rzetelny, uczciwy
Definition
reell
Term
regresywny
Definition
regressiv
Term
rektalny, związany z odbytem
Definition
rektal
Term
zrelaksowany
Definition
relaxt
Term
opłacalny, rentowny
Definition
rentabel
Term
naprawialny, dający się naprawić
Definition
reparabel
Term
1. zarezerwowany 2. powściągliwy
Definition
reserviert
Term
odporny
Definition
resistent
Term
restryktywny
Definition
restriktiv
Term
mało zróżnicowany, prosty (np. język)
Definition
restringiert
Term
retoryczny
Definition
rhetorisch
Term
rytmiczny
Definition
rhythmisch
Term
surowy, srogi, ścisły, ostry
Definition
rigide
Term
rygorystyczny, surowy
Definition
rigoros
Term
ryzykowny
Definition
riskant
Term
rytualny
Definition
ritual
Term
szczątkowy
Definition
rudimentär
Term
rustykalny
Definition
rustikal
Term
sakralny, obrzędowy, religijny
Definition
sakral
Term
1. przenajświętszy 2. nienaruszalny
Definition
sakrosankt
Term
świecki, sekularny
Definition
säkular
Term
1. niedbały 2. niewymuszony
Definition
salopp
Term
sanitarny
Definition
sanitär
Term
sarkastyczny, uszczypliwy
Definition
sarkastisch
Term
schizofreniczny
Definition
schizophrän
Term
sedymentacyjny, powstały w wyniku sedymentacji (osady)
Definition
sedimentär
Term
wtórny
Definition
sekundär
Term
selektywny, wybiórczy
Definition
selektiv
Term
starczy
Definition
senil
Term
czuły, wrażliwy
Definition
sensibel
Term
sentymentalny
Definition
sentimental
Term
poważny, zasługujący na zaufanie
Definition
seriös
Term
serwilistyczny, poddańczy, niewolniczy, usłużny
Definition
servil
Term
seksualny, płciowy
Definition
sexuell
Term
syjamski (np. bliźnięta)
Definition
siamesisch
Term
wyraźny, odznaczający się, wyrazisty
Definition
signifikant
Term
prosty
Definition
simpel
Term
symultaniczny, równoczesny, jednoczesny
Definition
simultan
Term
pojedynczy, odosobniony
Definition
singulär
Term
sytuowany
Definition
situiert
Term
skalowalny
Definition
skalierbar
Term
skandaliczny
Definition
skandalös
Term
dziwaczny
Definition
skurril
Term
1. elegancji 2. sprytny, obrotny
Definition
smart
Term
solarny
Definition
solar
Term
solidarny
Definition
solidarisch
Term
wypłacalny, posiadający pieniądze
Definition
solvent
Term
somnambuliczny, lunatyczny
Definition
somnambulisch
Term
1. suwerenny 2. opanowany, spokojny
Definition
souverän
Term
socjalny, społeczny
Definition
sozial
Term
socjalliberalny
Definition
sozialliberal
Term
spartański, skromny
Definition
spartanisch
Term
spektakularny
Definition
spektakulär
Term
spekulatywny
Definition
spekulativ
Term
specjalny, szczególny
Definition
speziell
Term
specyficzny
Definition
spezifisch
Term
spirytystyczny
Definition
spiritistisch
Term
spontaniczny
Definition
spontan
Term
sporadyczny
Definition
sporadisch
Term
stabilny
Definition
stabil
Term
1. statyczny, nieruchomy 2. odnoszący się do statyki
Definition
statisch
Term
stereotypowy
Definition
stereotyp
Term
sterylny, wyjałowiony
Definition
steril
Term
strukturalny
Definition
strukturell
Term
głupi, ograniczony
Definition
stupid
Term
subiektywny
Definition
subjektiv
Term
ważny, istotny
Definition
substantiell
Term
subtelny
Definition
subtil
Term
wywrotowy, mogący spowodować zmiany, subwersywny
Definition
subversiv
Term
szyderczy, wyniosły
Definition
süffisant
Term
sugestywny
Definition
suggestiv
Term
sukcesywny
Definition
sukzessiv
Term
super, nad
Definition
super
Term
wspaniały
Definition
superb
Term
podejrzany
Definition
suspekt
Term
symetryczny
Definition
symmetrisch
Term
sympatyczny
Definition
sympathisch
Term
syntetyczny
Definition
synthetisch
Term
systematyczny
Definition
systematisch
Term
tabelaryczny
Definition
tabellarisch
Term
taktyczny
Definition
taktisch
Term
telegeniczny, dobrze prezentujący się w telewizji
Definition
telegen
Term
temporalny, czasowy
Definition
temporär
Term
odnoszący się do pewnych tendencji
Definition
tendenziell
Term
tendencyjny
Definition
tendenziös
Term
ziemski
Definition
terrestrisch
Term
trzeciorzędowy, na trzeciej pozycji
Definition
tertiär
Term
1. teatralny 2. na pokaz
Definition
theatralisch
Term
tematyczny
Definition
thematisch
Term
teoretyczny
Definition
theoretisch
Term
terapeutyczny
Definition
therapeutisch
Term
nienagannie, świetnie, bardzo dobrze
Definition
tipptopp
Term
w najlepszej formie
Definition
topfit
Term
ściśle tajny
Definition
topsecret
Term
transparentny, przezroczysty, przejrzysty
Definition
transparent
Term
transcendentalny
Definition
transzendent
Term
trójstronny
Definition
trilateral
Term
trywialny, przeciętny, płytki
Definition
trivial
Term
tropiczny, związany z tropikiem
Definition
tropisch
Term
turbulentny, burzliwy, niespokojny
Definition
turbulent
Term
tyrański
Definition
tyrannisch
Term
1. ultymatywny 2. idealny (lepiej się już nie da)
Definition
ultimativ
Term
ultrafioletowy
Definition
ultraviolett
Term
nie fair
Definition
unfair
Term
bezceremonialny, bez skrępowania, bez żenady
Definition
ungeniert
Term
jednolity, ujednolicony
Definition
uniform
Term
jednostronny, dotyczący tylko jednej strony
Definition
unilateral
Term
jednogłośnie, zgodnie
Definition
unisono
Term
uniwersalny, wszechstronny
Definition
universal/universell
Term
nieortodoksyjny
Definition
unorthodox
Term
niekwalifikowany, nie posiadający kwalifikacji
Definition
unqualifiziert
Term
aktualny, zaktualizowany, na bieżąco
Definition
up to date
Term
miejski, urbanistyczny
Definition
urban
Term
utopijny
Definition
utopisch
Term
objęty wakatem, nie obsadzony
Definition
vakant
Term
zmienny
Definition
variabel
Term
zmieniać, wprowadzać różnorodność
Definition
variieren
Term
wegetariański
Definition
vegetarisch
Term
wegetatywny
Definition
vegetativ
Term
zażarcie, mocno
Definition
vehement
Term
żylny
Definition
venös
Term
doświadczony, zaprawiony
Definition
versiert
Term
wertykalny, pionowy
Definition
vertikal
Term
przez
Definition
via
Term
wirtualny
Definition
virtuell
Term
wirtuozowski, mistrzowski
Definition
virtuos
Term
wizualny
Definition
visuell
Term
witalny, życiowy, odnoszący się do życia
Definition
vital
Term
wokalny
Definition
vokal
Term
obszerny, o dużej objętości
Definition
voluminös
Term
wulgarny
Definition
vulgär
Term
wulkaniczny
Definition
vulkanisch
Term
otwarty na obcych
Definition
xenophil
Term
ksenofobiczny, zamknięty na obcych
Definition
xenophob
Term
celularny, komórkowy
Definition
zellular
Term
centralny
Definition
zentral
Term
cywilizowany
Definition
zivilisiert
Term
cyrkowy
Definition
zirzensisch
Term
cykliczny
Definition
zyklisch
Term
cyniczny
Definition
zynisch
Supporting users have an ad free experience!