Shared Flashcard Set

Details

Forming a contract (1)
Forming a contract
75
Law
Not Applicable
09/28/2014

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
The basic principles of contract law
Definition
Esminiai sutarčių teisės principai
Term
Basic principles arise from established custom and rules
Definition
Esminiai principai kyla iš nusistovėjusių papročiu ir taisyklių
Term
Basic principles are fundamental to all areas of law in practice
Definition
Esminiai principai yra visų teisės praktikos sričių pagrindas praktikoje
Term
Drafting
Definition
Projekto rengimas
Term
Interpreting the provisions of legal agreement
Definition
Teisinės sutarties nuostatų aiškinimas
Term
Lease agreement
Definition
Lizingo sutartis
Term
Loan agreement
Definition
Paskolos sutartis
Term
Sales agreement
Definition
Pardavimo sutartis
Term
Consultancy agreement
Definition
Konsultavimo sutartis
Term
Hire purchase agreement
Definition
Pirkimo išsimokėtinai sutartis
Term
Hire contract
Definition
Nuomos sutartis
Term
Service agreement / contract
Definition
Paslaugų sutartis
Term
Whether and at what point a binding agreement has been made
Definition
Ar buvo ir kokiu momentu buvo sudaryta įpareigojanti sutartis
Term
Between the parties concerned
Definition
Tarp suinteresuotų (susijusių) šalių
Term
Formation a contract
Definition
Sutarties sudarymas
Term
Offer
Definition
Oferta
Term
Offer must contain the basic terms of the agreement and be capable of acceptance without further negotiation
Definition
Esminiai reikalavimai ofertai (x2)
Term
Initial communication between parties
Definition
Pradinis bendravimas tarp šalių
Term
Constitute an offer
Definition
Suformuoti ofertą
Term
Auction
Definition
Aukcionas
Term
Vendor
Definition
The seller (in auction)
Term
Make an invitation to treat
Definition
Pateikti (sukurti) pasiūlymą derėtis
Term
Set out the conditions of sale
Definition
Išdėstyti (pateikti) pardavimo sąlygas
Term
To submit an offer
Definition
Pateikti ofertą
Term
The offer is submitted by the ... (seller)
Definition
Oferta yra pateikta (raštu) ...(pvz. pardavėjo)
Term
Purchaser
Definition
Pirkėjas
Term
Purchaser offers to purchase at a specified price
Definition
Pirkėjas siūlo pirkti nurodyta kaina
Term
Incorporate the terms of the invitation to treat
Definition
Įtraukti kvietimo derėtis sąlygas
Term
Incorporate the terms in to his/her offer
Definition
Įtraukti sąlygas į jo/jos ofertą
Term
Acceptance
Definition
Akceptas
Term
Unqualified agreement
Definition
Besąlyginis sutikimas
Term
Conditions set out in the offer
Definition
Sąlygos išdėstytos ofertoje
Term
Communicated to the offeror
Definition
Pranešti (perduoti) oferentui
Term
To proceed
Definition
Tęsti
Term
Offeror
Definition
The person making the offer
Term
Offeree
Definition
The person receiving the offer
Term
No contract is formed
Definition
Jokia sutartis nesudaryta
Term
To proceed on the basis set out in the ... (offer)
Definition
Tęsti ..(ofertoje).. išdėstytu pagrindu
Term
Qualified acceptance
Definition
Ribotas (su išlygomis) akceptas
Term
Counter offer
Definition
Term
There must be an unqualified agreement to proceed on the basis set out in the offer and it must be communicated to the offeror in order to be effective.
Definition
Akcepto galiojimo sąlygos
Term
Qualified acceptance constitutes a counter offer
Definition
Ribotas (dalinis, su išlygomis)akceptas su sukuria priešingą ofertą(an offer made in response to a previous offer)
Term
Communicate
Definition
Pranešti, perduoti, susisiekti
Term
Whether the acceptance has been communicated
Definition
Ar akceptas buvo perduotas(pranešta apie jį)
Term
Issues may arrise as to whether ...(acceptance has been communicated)
Definition
Ginčas gali kilti ar ...(akceptas buvo perduotas)
Term
The contract is said to be formed when the acceptance is received by the offeror
Definition
Sutartis laikoma sudaryta, kai akceptą gauna oferentas
Term
Raception rule
Definition
Gavimo taisyklė
Term
Instantaneous forms of communication
[instenteinjes]
Definition
Momentinio susisiekimo priemonių formos(būdai)
Term
The reception rule applies to instantaneous forms of communication
[instenteinjes]
Definition
Gavimo taisyklė taikoma (susijusi su) momentinio susisiekimo fomoms (būdams)
Term
Postal acceptance rule
Definition
Akceptavimo paštu tasyklė
Term
The contract is formed when the acceptance is send by the offeree
Definition
Sutartis laikoma sudaryta, kai akceptas išsiųstas oferentui
Term
Avoid uncertainty
Definition
Išvengti netikrumo (neapibrėžtumo)
Term
Offeror may specify the method and timing of acceptance
Definition
Oferentas gali nurodyti būdą ir terminą akceptui pateikti
Term
Essential terms
Definition
Esminės sąlygos
Term
Vague
[veig]
Definition
Neapibrėžtas, neaiškus
Term
Agreement on essential terms
Definition
Susitarimas dėl esminių sąlygų
Term
Agreement must be certain and not vague
Definition
Sutikimas turi būti konkretus (aiškus) ir ne neapibrėžtas (neaiškus)
Term
(of) Nominal value
Definition
Nominali vertė
Term
Enforceable
Definition
Priverstinai, privalomai vykdomas, įgyvendinamas
Term
For a contract to be enforceable
Definition
Tam, kad sutartis būtų privalomai vykdoma, įgyvendinama
Term
Something of value
Definition
kažkas vertingo
Term
For a contract to be enforceable something of value must be given
Definition
Consideration
Term
Intention
To Intend
Definition
1. Ketinimas (vidinė valia);
2. Ketina (v.)
Term
Assume (let us assume that ...)
Definition
Manyti (preziumuoti)- sakykime, kad ...
Term
Contracting parties
Definition
Susitariančios šalys
Term
Create legal relations
Definition
Sukurti teisinius santykius
Term
It is assumed that contracting parties intend to create legal relations
Definition
Manoma (preziumuojama), kad susitariančios šalys ketina sukurti teisinius santykius
Term
Particularly
[pe'tikjuleli]
Definition
1) Ypatingai, ypač, labai; 2) individualiai, atskirai; 3) detaliai išsamiai
Term
Rebuttal presumtion
[ri'batl]
Definition
Paneigiama prezumpcija (prezumpcija, kuri gali būti paneigta)
Term
Assumption
e'sampsen]
Definition
Prielaida
Term
An assumption that can be contradicted - if there is a contrary evidence
Definition
Rebuttal presumtion
Term
To contradict
[kontre'dikt]
Definition
prieštarauti, (pa)neigti
Term
Contrary evidence
Definition
Įrodymai įrodantys priešingai (pvz. paneigiantys prezumpciją, prielaidą ir pan.)
Term
To contradict a fact
[kontre'dikt]
Definition
Neigti factą
Term
To contradict a witness
[kontre'dikt]
Definition
Prieštarauti liudytojui, neigti liudytojo parodymus
Supporting users have an ad free experience!