Shared Flashcard Set

Details

FL11AM2,2:4
M2, 2:4
29
Physics
10th Grade
09/06/2012

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
Definiera begreppet: temperatur.
Definition
Ett mått på molekylernas rörelseenergi.
Term
Definiera begreppet: värme.
Definition
Hur snabbt molekylerna rör sig.
Term
Definiera begreppet: en gas`s energiinnehåll
Definition
Summan av gasmolekylernas energier.
Term
Definiera begreppet: total mekanisk energi.
Definition
Summan av lägesenergin och rörelseenergin.
Term
Vad menas med absoluta nollpunkten?
Definition
När partiklarna är helt stilla (0K eller -273,15°C)
Term
Vad utgår Celsius temperaturskala från?
Definition
Utgår från frys- och kokpunkten för vatten. 0°C resp. 100°C
Term
Vad utgår Kelvins temperaturskala från?
Definition
Utgår från absoluta nollpunkten och vattnets trippelpunkt (ungefär vattnets fryspunkt). 0K resp. 273K
Term
Varför är noll grader Fahrenheit lika med minus 18 grader Celsius?
Definition
0°F motsvarar den lägsta artificiella (konstgjorda) temperturen man kunde framställa då (år 1714)
Term
Vad är formeln för att räkna ut: Arbete
Definition
kraft x väg(sträcka) ; F x s
Term
Vad är SI enheten för Arbete?
Definition
Joule [J] eller Newtonmeter [Nm]
Term
Vad är SI enheten för Effekt?
Definition
Effekt: Watt [W]
Term
Vad är SI enheten för Energi?
Definition
Energi: Joule [J]
Term
Vad är SI enheten för Temperatur?
Definition
Temperatur: Kelvin [K]
Term
Nämn fem olika energiformer.
Definition
Mekanisk energi, kemisk energi, värmeenergi, elektrisk energi och kärn energi
Term
Hur lyder energiprincipen?
Definition
-Energi kan inte förstöras
-Energi kan inte skapas
-Energi kan bara omvandlas mellan olika former
Term
Hur kan värme transporteras?
Definition
Genom Ledning, strömning och strålning.
Term
Hur är värmeutvidgningen i ett fast ämne, en vätska och en gas?
Definition
Värmeutvidgningen är relativt liten i ett fast ämne, något större i en vätska och störst i en gas.
Term
Vad krävs ur energisynpunkt för smältning?
Definition
Man tillför värmeenergi.
Term
Vad krävs ur energisynpunkt för stelning?
Definition
Värmeenergi måste bortföras (kylas av).
Term
Vad krävs ur energisynpunkt för kokning?
Definition
Man tillför värmeenergi.
Term
Vad krävs ur energisynpunkt för kondensation?
Definition
Värmeenergi måste bortföras (kylas av).
Term
Vad händer vid smältning?
Definition
Fast form till vätske form.
Term
Vad händer vid stelning?
Definition
Vätske form till fast form
Term
Vad händer vid kokning?
Definition
Vätske form till gas form
Term
Vad händer vid kondensation?
Definition
Gas form till vätske form
Term
Vad är formeln för att räkna ut: Effekt?
Definition
[image]
Term
Vad är formeln för att räkna ut: potentiell energi?
Definition
massa x tyngdfaktorn x höjden ;
m x g x h
Term
Vad är formeln för att räkna ut: kinetisk energi?
Definition
[image]
Term
Vad är formeln för att räkna ut: verkningsgrad?
Definition
[image]
Supporting users have an ad free experience!