Shared Flashcard Set

Details

FL11AM2,2:3
M2, 2:3
37
Physics
10th Grade
09/06/2012

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
Vad menas med: Torsion.
Definition
När ett material blir utsatt för vridpåkänning.
Term
Vad menas med: Specifik vikt
Definition
Kvoten av två ämnens densitet
Term
Vad menas med: Tyngdpunkt
Definition
Den punkt där alla resulterande krafter befinner sig eller den punkt, där det verkar som om föremålets hela tyngd är samlad.
Term
Vad menas med att material skjuvas?
Definition
Materialet har påverkats av krafter som är vinkelräta mot materialet. Ex klippning, stansning, förband
Term
Vad menas med dynamiskt luftflöde?
Definition
Ett luftflöde som skapas av en rörelse.
Term
Vad menas med friktion?
Definition
Den bromsande kraften som uppstår när två föremål gnids mot varandra, kontaktkraften mellan två ytor.
Term
Vad menas med tryck?
Definition
Tryckkraft per areaenhet
Term
Vad menas med likformig rörelse?
Definition
Hastigheten är konstant och riktningen rakt fram
Term
Vad menas med accelererad rörelse?
Definition
Farten (ökar eller minskar) eller riktningen förändraras.
Term
Vad menas med viskositet?
Definition
Det interna motståndet mot flöden i gaser och vätskor. Gasens eller vätskans inre friktion.
Term
Vad är centripetalkraft?
Definition
Den kraft som riktas in mot rotationscentrum.
Term
Vad är centrifugalkraft?
Definition
Den fiktiva kraften som är riktad bort från rotationscentrum.
Term
Vad är kinetisk energi?
Definition
Rörelseenergi, energi hos ett föremål pga. dess rörelse
Term
Vad är perferifart?
Definition
Farten på spetsen av ett snurrande föremål ex. propeller.
Term
Vad krävs för att en kropp ska accelerera?
Definition
Det krävs en kraft
Term
Definiera: lyftkraft
Definition
Vanligen avses den kraft som lyfter något eller någon uppåt i tyngdkraftfältet.
Term
Definiera: luftmotstånd
Definition
En kraft som beror på det mekaniska motstånd som strömmande luft orsakar.
Term
Definiera: periodtid
Definition
Den tid som åtgår för en period (ett snurrande varv)
Term
Definiera: varvtal
Definition
Antal varv något snurrar per tidsenhet.
Term
Vilka faktorer påverkar vätsketrycket?
Definition
Påverkas av: vätskans densitet och vätskans djup
Term
Vilka faktorer påverkar centripetalkraften?
Definition
Påverkas av föremålets massa, banfarten och banradien (snävare sväng större centripetalkraft).
Term
I vilken enhet mäts frekvens?
Definition
Hertz (Hz)
Term
I vilken enhet mäts hastighet?
Definition
meter per sekund = m/s
Term
I vilken enhet mäts tryck?
Definition
Pascal = Pa
Term
I vilken enhet mäts acceleration?
Definition
meter per sekundkvadrat = m/s2
Term
Hur lyder Tröghetslagen?
Definition
Om ett föremål inte påverkas av någon ytterligare kraft, så är det stilla eller rör sig rakt fram med konstant fart.
Term
Hur lyder Accelerationslagen?
Definition
Om ett föremål påverkas av en yttre kraft F, så får det en acceleration a där: F = m x a
Term
Hur lyder Lagen om verkan och återverkan?
Definition
Om ett föremål påverkar ett annat föremål med en kraft, så påverkar det andra föremålet det första med en lika stor och motriktad kraft
Term
Vad är en reamotor?
Definition
reaktionsmotor = jetmotor
Term
Vad är formeln för att räkna ut:Sträcka
Definition
väg x tid ; v x t
Term
Vad är formeln för att räkna ut: acceleration
Definition
[image]
Term
Vad är formeln för att räkna ut centripetalkraft?
Definition
[image]
Term
Vad är formeln för att räkna ut frekvens?
Definition
[image]
Term
Vad är formeln för att räkna ut tryck?
Definition
[image]
Term
Vad är formeln för att räkna ut skjuvkraft?
Definition
[image]
Term
Vad är formeln för att räkna ut dragkraft?
Definition
[image]
Term
Vad är formeln för att räkna ut periodtid?
Definition
[image]
Supporting users have an ad free experience!