Shared Flashcard Set

Details

FJT Eksam 2
FJT Eksam 2
28
Physics
Beginner
06/02/2018

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
Lineaarfunktsioon (valem)
Definition
Valem: x=x₀ ± at

x - lõppkoordinaat
x₀ - algkoordinaat
a - kiirendus
t - aeg

Seletus: Liikumisvõrrand ühtlasel liikumisel. Keha koordinaadi sõltuvus ajast t.
Term
Lineaarfunktsioon (integraal või tuletis)
Definition
Tuletis: Konstant

Joone muutumise kiirus on igas punktis sama.
Term
Lineaarfunktsioon (omadus)
Definition
Omadus: Perfektne lineaarsus on võimalik ainult mudelites, simulatsioonides ja üldistustes. Looduses on kõrvalekaldeid ja erinevusi.
Term
Ruutfunktsioon (valem)
Definition
Valem: s=at²/2

s - teepikkus
a - kiirendus
t - aeg

Seletus: Läbitud teepikkus ühtlaselt kiireneval liikumisel.
Term
Pöördruut-funktsioon (valem)
Definition
Valem: E=k*q/r²

E - elektrivälja tugevus punktis
k - Coulomb'i konstant
q - laeng
r - kaugus laengust

Seletus: Punktlaengu q poolt tekitatav elektrivälja tugevus E sellest laengust r kaugusel.
Term
Pöördväärtus-funktsioon (valem)
Definition
Valem: φ=k*q/r

φ - punktlaengu poolt tekitatav potentsiaal
q - punktlaeng
r - kaugus

Seletus: Punktlaengu poolt tekitatav potentsiaal φ sellest laengust r kaugusel.
Term
Kahanev eksponentfunktsioon (valem)
Definition
Valem: [image]

A - amplituud
[image] - amplituudi algväärtus
[image] - sumbetegur
t - aeg
[image] - ajategur

Seletus: Amplituudi A kahanemine ajas sumbuval võnkumisel.
Term
Piirangule lähenev kasvav eksponentfunktsioon (valem)
Definition
Valem: [image]

u - kondensaatori pinge
U - klemmipinge
t - aeg
[image] - ajategur

Seletus: Kondensaatori pinge u sõltuvus ajast.
Term
Harmooniline funktsioon (valem)
Definition
Valem: x=A*sin*ωt || x=A*cos*ωt

x - hälve
A - amplituud
ωt - faas
ω - ringasagedus, ω=2*pi/T
T - fundamentaalne periood

Seletus: Hälbe x sõltuvus ajast, liikumisvõrrand harmoonilisel võnkumisel.
Term
Ruutfunktsioon (integraal või tuletis)
Definition
Tuletis: v=at

Ruutfunktsiooni tuletis on lineaarfunktsioon. Käesoleva funktsiooni puhul on tuletiseks lõppkiiruse valem v=at
Term
[image]
Definition
Lineaarfunktsioon
Term
[image]
Definition
Ruutfunktsioon
Term
[image]
Definition
Pöördruutfunktsioon
Term
[image]
Definition
Pöördväärtusfunktsioon
Term
Ruutfunktsioon (omadus)
Definition
Muutuse kiirus on lineaarnefunktsioon. Muutuse kiiruse integraal on ruutfunktsioon.
Term
Pöördruut-funktsioon (integraal või tuletis)
Definition
Integraal: Elektrivälja tugevuse integraal on [image]
Term
Pöördruut-funktsioon (omadus)
Definition
Omadus: Pöördruutfunktsioon on välja jõukarakteristiku sõltuvus välja tekitava keha ja vaadeldava punkti vahelisest kaugusest.
Term
Pöördväärtus-funktsioon (integraal või tuletis)
Definition
Tuletis: [image]

Potentsiaali tuletis = -väljatugevus
(Liikumisel välja suunas potentsiaal kahaneb, mitte ei kasva)
Term
Pöördväärtus-funktsioon (omadus)
Definition
Omadus: Negatiivse pöördväärtusfunktsiooniga kirjeldab samalaadse välja energeetilise karakteristiku sõltuvust kaugusest välja tekitava keha ja vaadeldava punkti vahel.
Term
[image]
Definition
Piirangule lähenev kasvav eksponentfunktsioon
Term
[image]
Definition
Harmooniline funktsioon
Term
[image]
Definition
Kahanev eksponentfunktsioon
Term
Harmooniline funktsioon (omadus)
Definition
Omadused:

* muutused on kiired ja süsteemi inertsus muutub oluliseks.
* Süsteem ei peatu tasakaaluasendis, vaid jätkab inertsiga liikumist ja ületab tasakaaluasendi. Teisel pool tasakaaluasendit kõik kordub - süsteem võngub.
* Võnkumiste tekkimiseks peab süsteemi inertsuse parameetri ja takistava jõu parameetri suhe olema oluliselt suurem võnkumiste poolperioodist.
Term
Harmooniline funktsioon (integraal või tuletis)
Definition
Tuletis: Muutumiskiirus on teine harmooniline funktsioon, mis on pi/2 radiaani faasinihkes. Muutumise kiirus on funktsioonist endast veerand perioodi ees.
Term
Piirangule lähenev kasvav eksponentfunktsioon (omadus)
Definition
Süsteemil on olemas tasakaaluasend ja süsteem liigub selle asendi poole taastava jõu toimel.

* Muutused on aeglased ning süsteemi inertsus ei mõjuta oluliselt lõpptulemust.
* Süsteem ei ületa tasakaaluasendit ja võnkumisi ei teki.
* Eksponentfunktsiooni tekkeks peab uuritava suuruse funktsiooni muut olema võrdeline algkogusega.
Term
Kahanev eksponentfunktsioon (omadus)
Definition
Süsteemil on olemas tasakaaluasend ja süsteem liigub selle asendi poole taastava jõu toimel.

* Muutused on aeglased ning süsteemi inertsus ei mõjuta oluliselt lõpptulemust.
* Süsteem ei ületa tasakaaluasendit ja võnkumisi ei teki.
* Eksponentfunktsiooni tekkeks peab uuritava suuruse funktsiooni muut olema võrdeline algkogusega.
Term
Kahanev eksponentfunktsioon (integraal või tuletis)
Definition
Muutub kahaneva eksponentfunktsiooni korral samalaadse eksponentse seaduse järgi nagu funktsioon isegi, kuid on funktsiooniga võrreldes vastasfaasis.

Kui funktsioon ise on kahanev, siis tema muutumise hetkkiirus on piirangule lähenevalt kasvav.

Muutumise kiirus omab funktsiooni enda suhtes faasinihet +pi radiaani.
Term
Piirangule lähenev kasvav eksponentfunktsioon (integraal või tuletis)
Definition
Muutub kahaneva eksponentfunktsiooni korral samalaadse eksponentse seaduse järgi nagu funktsioon isegi, kuid on funktsiooniga võrreldes vastasfaasis.

Kui funktsioon ise on piirangule lähenevalt kasvav, siis tema muutumise hetkkiirus on kahanev.

Muutumise kiirus omab funktsiooni enda suhtes faasinihet +pi radiaani.
Supporting users have an ad free experience!