Shared Flashcard Set

Details

Finnish Glossika 1
100 sentences and mini-dialogues in Finnish and English (71 cards)
71
Other
Not Applicable
01/02/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
The weather's nice today.
Definition
Tänään on hyvä sää
Term
These bags are heavy.
Definition
Nämä laukut ovat painavia.
Term
Look! There's my friend.
Definition
Katso! Tuolla on minun kaverini.
Term
My brother and I are good tennis players.
Definition
Minä ja minun veljeni olemme hyviä tenniksessa.
Term
His mother's at home; he's at school.
Definition
Hänen äitinsä on kotona; hän on koulussa.
Term
Her children are at school.
Definition
Hänen lapsensa ovat koulussa.
Term
The weather's nice today.
Definition
Tänään on hyvä sää.
Term
I'm not rich.
Definition
Minä en ole rikas.
Term
This bag's heavy.
Definition
Tämä laukku on painava
Term
My sister's a nurse.
Definition
Minun siskoni on sairaanhoitaja.
Term
He's sick. He's in bed.
Definition
Hän on sairas. Hän on sängyssä.
Term
I'm not hungry, but I'm thirsty.
Definition
Minulla ei ole nälkä, mutta minulla on jano.
Term
He's a very old man. He's 98 years old.
Definition
Hän on hyvin vanha mies. Hän on yhdeksänkymmentä kahdeksan vuotta vanha.
Term
These chairs aren't beautiful, but they're comfortable.
Definition
Nämä tuolit eivät ole kauniita, mutta ne ovat mukavia.
Term
The weather's warm and sunny today/
Definition
Tänään on lämmin ja aurinkoinen sää.
Term

You're late.

No, I'm not. I'm early.

Definition

Sinä olet myöhässä.

En ole. Olen ajoissa.

Term
She isn't home. She's at work.
Definition
Hän ei ole kotona. Han on töissä.
Term
Here's your coat.
Definition
Tässä on takkisi.
Term
What's your name?
Definition
Mikä sinun nimesi on?
Term
My name's Alan.
Definition
Minun nimeni on Alan.
Term
Where are you from?
Definition
Mistä olet kotoisin?
Term
I'm from London.
Definition
Olen kotoisin Lontoosta.
Term

How old are you?

I'm 20 years old.

Definition

Kuinka vanha sinä olet?

Olen kaksikymmentävuotias.

Term

What's your job?

I'm a teacher.

Definition

Mitä teet töiksesi?

Olen opettaja.

Term

What's your favourite colour?

My favourite colour is blue.

Definition

Mikä on lempivärisi?

Minun lempivärini on sininen.

Term
What are you interested in?
Definition
Mistä sinä olet kiinnostunut?
Term
I'm interested in music.
Definition
Olen kiinnostunut musiikista.
Term
It's hot today.
Definition
Tänään on kuuma päivä.
Term
It isn't hot today.
Definition
Tänään ei ole kuuma päivä.
Term
It's windy today.
Definition
Tänään on tuulinen päivä.
Term
It isn't windy today.
Definition
Tänään ei ole tuulinen päivä.
Term
My hands are cold.
Definition
Käteni ovat kylmät.
Term
Brazil is a very big country.
Definition
Brasilia on hyvin iso maa.
Term
Diamonds are not cheap.
Definition
Timantit eivät ole halpoja.
Term
Toronto isn't in the United States.
Definition
Toronto ei ole Yhdysvalloissa.
Term
I'm tired.
Definition
Olen väsynyt.
Term
I'm not tired.
Definition
En ole väsynyt.
Term
I'm hungry.
Definition
Minulla on nälkä.
Term
I'm not hungry.
Definition
Minulla ei ole nälkä.
Term
He's a good swimmer.
Definition
Hän on hyvä uimari.
Term
I'm not interested in politics.
Definition
En ole kiinnostunut politiikasta.
Term

What's your name?

My name's Amanda/

Definition

Mikä sinun nimesi on?

Nimeni on Amanda.

Term

Are you married?

No I'm single.

Definition

Oletko naimisissa?

En, olen sinkku (naimaton)

Term

How old are you?

I'm twenty-five.

Definition

Kuinka vanha sinä olet?

Olen kaksikymmentäviisi.

Term

Are you a student?

Yes, I am.

Definition

Oletko opiskelija?

Kyllä, olen.

Term

Am I late?

No, you're on time.

Definition

Olenko minä myöhässä?

Et, olet ajoissa.

Term

Is your mother at home?

No she's out.

Definition

Onko äitisi kotona?

Ei, hän on ulkona.

Term

Are your parents at home?

No, they're out.

Definition

Ovatko vanhempasi kotona?

Ei, he ovat ulkona.

Term

Is it cold in your room?

Yes, a little.

Definition

Onko huoneessasi kylmä?

Kyllä, hieman.

Term

Your shoes are nice.

Are they new?

Yes, they are.

Definition

Kenkäsi ovat kivat.

Ovatko ne uudet?

Kyllä, ovat.

Term

Where's your mother?

Is she at home?

Definition

Missä äitisi on?

Onko hän kotona?

Term

Where are you from?

I'm from Canada.

Definition

Mistä olet kotoisin?

Olen kotoisin Kanadasta.

Term

What colour is your car?

It's red.

Definition

Minkä värinin autosi on?

Se on punainen.

Term

How old is Hassan?

He's 24 years old.

Definition

Kuinka vanha Hassan on?

Hän on kaksikymmentäneljävuotias

Term

How are your parents?

They're doing fine.

Definition

Kuinka vanhempasi voivat?

Heillä menee hyvin.

Term

These postcards are nice.

How much are they?

They're one euro.

Definition

Nämä postikortit ovat kivoja.

Kuinka paljon ne maksavat?

Ne maksavat euro kappaleelta.

Term

This hotel isn't especially good.

Why is it so expensive?

Definition

Tämä hotelli ei ole erityisen hyvä.

Miksi so on niin kallis?

Term
What's your phone number?
Definition
Mikä on puhelinnumerosi?
Term
Who's that man?
Definition
Kuka tuo mies on?
Term
He's the boss.
Definition
Hän on pomo.
Term

Where's your friend?

She's in the toilet.

Definition

Missä ystäväsi on?

Hän on vessassa.

Term

How's your father?

He's doing great.

Definition

Miten isäsi voi?

Hän voi hyvin.

Term

Are you tired?

Yes, I am.

Definition

Väsyttää sinua?

Kyllä, väsyttää.

Term

Are you hungry?

No, but I'm thirsty.

Definition

Onko sinulla nälkä?

Ei, mutta minulla on jano.

Term

Is your friend Chinese?

Yes, he is.

Definition

Onko ystäväsi kiinalainen?

Kyllä, on.

Term

Are these your keys?

Yes, they are?

Definition

Ovatko nämä sinun avaimesi?

Kyllä, ovat.

Term

That's my seat?

No it isn't.

Definition

Tuo on minun paikkani?

Ei ole.

Term

Where's the camera?

It's in your bag.

Definition

Missä kamera on?

Se on laukussasi.

Term

Is your car blue?

No it's black.

Definition

Onko autosi sininen

Ei, se on musta.

Term

Is Lisa from Toronto?

No, she's American.

Definition

Onko Lisa kotoisin Torontosta?

Ei, hän on amerikkalainen.

Term

Am I late?

Yes, you are.

Definition

Olenko myöhässä?

Kyllä, olet.

Supporting users have an ad free experience!