Shared Flashcard Set

Details

Filosofie
Lecture 2
28
Psychology
Advanced
11/13/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Francis Bacon's nieuwe methode
Definition
1. We moeten onze vooroordelen laten varen
2. We moeten de empiristische methode gebruiken, hierbij mag wel geëxperimenteerd worden.
3. Hiervoor is inductie een belangrijk middel
Term
Idols of the tribe
Definition
vooroordelen die we als mens hebben. We zijn geneigd om typisch menselijke fouten te maken. Zoals het vergissen bij een visuele illusie.
- Het zien van orde en regelmaat terwijl deze er niet is.
- Het zoeken naar bevestiging en het negeren van weerleggingen van wat je gelooft.
- Het zien van de zon die ondergaat
- Zeelui die de kracht van hun gebed hoog inschatten
Term
Idols of the cave
Definition
vooroordelen die we hebben omdat we tot een bepaalde groep horen.
- Extreme voorkeuren voor vroeger (extreem conservatisme)
- Extreme voorkeur voor vernieuwing en hierdoor verkeerde inschattingen maken
Term
Idols of the theatre
Definition
vooroordelen die we hebben omdat autoriteiten zeggen dat ze kloppen. Bacon wilde experimenten doen om kennis te verwerven zodat we weer terug kunnen gaan naar de paradijselijke toestand die in het oude testament staan beschreven.
Term
Idols of the marketplace
Definition
vooroordelen die we hebben omdat we er over kunnen praten. Lege woorden die niets betekenen zoals gelukkig.
Term
Rationalisme van Descartes
Definition
- Leraren zijn onbetrouwbaar
- Zintuigen zijn onbetrouwbaar
- Malin genie houdt je wellicht voor de gek (een bepaald gezond verstand in je eigen hoofd)
- Dus: ik denk, dus ik ben is dan zelfs waar: is dus een rationeel fundament voor kennissysteem.
Term
Ingeboren ideeën volgens Descartes
Definition
driehoek, God
Term
Verworven ideeën volgens Descartes
Definition
zon, maan
Term
Verzonnen ideeën volgens Descartes
Definition
Pegasus
Term
Verwerping ingeboren ideeën van John Locke
Definition
Empirisme kan geen ingeboren ideeën accepteren; Hoe weerlegt Locke die theorie? Door te laten zien dat de vermeende ingeboren ideeën helemaal niet voorkomen bij veel mensen; Het gaat om: (1) dat wat is, is; (2) het is onmogelijk tegelijk te zijn en niet te zijn; (3) morele principes.
Term
Lockes' empiristisch principe
Definition
Hoe verwerven we kennis? Door ervaring: waarneming en reflectie.
Term
Lockes' indeling van ideeën
Definition
Enkelvoudige ideeën en complexe/samengestelde ideeën
Term
Lockes' enkelvoudige ideeën
Definition
- Van één zintuig (zoetheid)
- Van meerdere zintuigen (beweging)
- Van reflectie (denken)
- Van zintuigen en reflectie (pijn)
Term
Lockes' meervoudige ideeën
Definition
- Ideeën van modus, m.a.w. eigenschappen (schoonheid)
- Ideeën van substantie -> probleem!
- Ideeën van relatie (broer zijn van)
Term
Locke's kwaliteiten
Definition
primaire, secundair en tertiaire
Term
Lockes' primaire kwaliteiten
Definition
Eigenschappen van de dingen zelf (onafhankelijk van enige waarnemer). Water met temperatuur.
Term
Lockes' secundaire kwaliteiten
Definition
Eigenschappen die bestaan bij de gratie van een waarnemer. Ervaren van warm of koud water.
Term
Lockes' tertiaire kwaliteiten
Definition
Kwaliteit om primaire kwaliteiten te veranderen, bijvoorbeeld warmte van de zon om een kaars te smelten.
Term
Voorbeeld van kwaliteiten van Locke
Definition
Sneeuwbal: Primaire kwaliteit: Rondheid. Het is een eigenschap waarmee ons idee overeenkomt. De sneeuwbal is ook rond als niemand hem ziet.
Secundaire kwaliteit: wit. De sneeuwbal heeft bepaalde kwaliteiten die er voor zorgen dat we bepaalde sensatie ervaren bij mensen. Wit bestaat niet langer als er geen wezens zijn die het object kunnen waarnemen.
Term
Empirisme van George Berkeley
Definition
Zijn is waargenomen worden. Alle eigenschappen van de fysische wereld hangen af van de geest. Wat als ik even niet kijk?
Term
Idealisme volgens George Berkeley
Definition
de filosofische opvatting dat de werkelijkheid essentieel mentaal is
Term
Copy principle van David Hume
Definition
je doet principes op en die resulteren in ideas in de geest. Normaal gesproken komt een idee overeen met een impressie.
Term
Hume's analyse van oorzakelijkheid
Definition
1. Nabijheid van oorzaak en gevolg (kun je zien)
2. Juiste tijdsvolgorde (kun je ook zien)
3. Noodzakelijk verband: het kan niet anders dan dat als de ene bal tegen de andere botst dat deze dan gaat rollen. -> probleem!
Term
Inductief beredeneren bij Hume
Definition
We kunnen noodzakelijkheid niet waarnemen, en dus zijn empiristen niet gerechtvaardigd in het gebruik van het idee ‘oorzakelijkheid’. Maar we redeneren wel zo: dat komt omdat we psychologisch zo in elkaar zitten dat we tot een oorzakelijk verband concluderen telkens als we een constante conjuctie waarnemen.
Term
Je moet eerst een wetenschap over de menselijke natuur ontwikkelen voordat je aan andere wetenschappen kan beginnen
Definition
Als je weet (kennis hebt over) hoe mensen kennis verwerven, dan maakt dat de kennisverwerving in andere gebieden (wetenschappen) gemakkelijker. Je zal dan ook weten welke fouten mensen maken in hun denken over de wereld. Je moet dus eerst aan psychologie doen, voordat je aan een andere wetenschap begint.
Term
Hoe te koppelen aan de opvatting van Francis bacon dat je eerst wetenschap moet over menselijke natuur moet ontwikkelen voordat je aan andere wetenschappen kunt beginnen?
Definition
Bij Bacon zie je ook dat kennis van de menselijke psychologie (met name van de idols / de biases) nodig is, om de foutloze verwerving van kennis mogelijk te maken); Idols of the tribe – vb: regelmaat zien ook waar die niet is (“alle raven zijn zwart”).
Term
Hoe koppeling te maken dat je eerst menselijke natuur moet onderzoeken aan motto van TiU?
Definition
Voordat je de samenleving kan begrijpen, moet je toch eerst de mens en hoe de mens denkt begrijpen; Als TiU dit echt wil, dan zal je in de curricula van alle studenten flink wat psychologie moeten stoppen.
Term
Paradox van Gregory House
Definition
‘iedereen liegt altijd’. Wat als dit de waarheid is? Dan is deze zin waar en liegt House dus niet en is de zin onwaar.
‘iedereen liegt altijd’. Wat als House hierover liegt? Dan is deze zin onwaar en spreekt House dus de waarheid en is de zin waar. Maar dit kan niet.
Supporting users have an ad free experience!