Shared Flashcard Set

Details

Filosofie
Introductie Wetenschapsfilosofie TiU
26
Psychology
Advanced
11/13/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is filosofie
Definition
conceptueel onderzoek, conceptuele verheldering, geldigheidswetenschap, perspectiefwisseling, zoektocht naar de waarheid
Term
Filosofie als conceptueel onderzoek
Definition
Empirisch (wetenschappelijl) onderzoek lever een wetenschappelijk wereldbeeld. Normaal wereldbeeld: manifest wereldbeeld. Filosofie: nadenken over wat er met bepaalde termen bedoeld word.
Term
Filosofie als conceptuele verheldering
Definition
vraag je naar wat iemand met zijn concepten bedoelt, maar je kijkt ook naar de wetenschap om de concepten bij te stellen
Term
Filosofie als geldigheidswetenschap
Definition
In de wetenschap gebruik je allerlei concepten (termen) zonder hierbij stil te staan. Zijn de concepten wel geldig?
Term
Wetenschapsfilosofie
Definition
de filosofische reflectie op wat wetenschap is, doet en aan kennis genereert.
Term
waarom wetenschapsfilosofie voor niet filosofen?
Definition
1. Psychologie heeft de status van wetenschap (en dus een kritische houding aanneemt t.a.v. jouw eigen studie)
2. Wetenschap speelt een belangrijke rol in de samenleving
Term
Kennisleer
Definition
Epistemologie
Term
Kennisleer stelt 3 vragen, welke?
Definition
1. Wat is (zekere) kennis?
2. Hoe kunnen we deze kennis rechtvaardigen?
3. Wat is de bron van deze kennis?
Term
Scepticisme en socrates
Definition
Socrates stelde vroeger vraagtekens bij de gevestigde opvattingen en kwam tot de conclusie dat we wellicht helemaal niets zeker weten en dit ook nooit zeker zullen doen. Socrates werd hierna veroordeeld.
Term
Rationalisme
Definition
echte kennis komt deels voort uit het goed gebruiken van je verstand (ratio).
Term
Nativisme
Definition
Geassocieerde bewering van rationalisme. er bestaat ingeboren kennis
Term
Plato
Definition
Rationalist
Term
Anamnèsis
Definition
leren is herinneren
Term
Epistème
Definition
kennis van hoe de dingen zijn
Term
Doxa
Definition
mening over hoe de dingen zijn
Term
Plato's allegorie van de grot
Definition
Ideeën/vormen bestaan los van ons in een Ideeënwereld/Vormenwereld. De ziel is verwant aan de Ideeën. Kennis verwerven is daarmee het herinneren van de Ideeën – anamnèsis.
Term
Empirisme
Definition
empiristen menen dat de bron van kennis de ervaring opgedaan via de zintuigelijke waarneming is. Geassocieerde bewering: als alle kennis uit de ervaring via waarneming voortkomt, dan is er geen ingeboren kennis.
Term
Empiristisch
Definition
verwijst naar het empirisme, de opvatting dat kennis voortkomt uit de zintuigelijke waarneming.
Term
Empirisch
Definition
de wetenschappelijke methode waarbij men gebruik maakt van observeerbare of experimentele gegevens om conclusies te trekken over de wereld.
Term
Aristoteles
Definition
Empirist
Term
Peripatisch principe
Definition
Empiristisch principe: niets is in het intellect dat zich niet eerst in de zintuigen bevond. Peripatisch komt door Thomas van Aquino die Aristoteles wandelend les zag geven.
Term
Reactie van Aristoteles op Plato's allegorie
Definition
Bij Plato is de Idee Stoel een bestaande entiteit in de Ideeënwereld. Volgens Aristotels klopt dit niet want volgens hem kun je alle concrete individuele dingen waarnemen.
Term
Inductie
Definition
Op basis van een aantal waarnemingen waarin A B is of op A B volgt concluderen dat A altijd B is of dat op A altijd B volgt. Probleem voor empiristen: je kunt dit niet zeker weten, er is alleen sprake van een correlatie.
Term
Voorbeeld inductie
Definition
Case. – These beans are from this bag.
Result. – These beans are white.
Rule. – All the beans from this bag are white
Term
Aristoteles' oplossing voor probleem met inductie
Definition
Inductie is een eerste stap. Tweede stap: je moet via je onfeilbare intellectuele capaciteit van de geest inzien dat abstracties als ‘alle mensen zijn sterfelijk’ noodzakelijke waarheden zijn.
Term
Aristoteles' opvatting over experimenten
Definition
Wij doen in de moderne wetenschap experimenten om iets te leren over de natuurlijke wereld, maar Aristoteles deed geen experimenten omdat die ons niets zouden leren over de natuurlijke wereld omdat door experimenten de natuurlijke wereld gemanipuleerd werd en dan dus niet meer natuurlijk was.
Supporting users have an ad free experience!