Shared Flashcard Set

Details

Fedtstoffer
Fedtstoffers opbygning og navngivning mm
44
Chemistry
12th Grade
03/26/2014

Additional Chemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
kædelængden i hexadecansyre
Definition
16
Term
kædelængden i octadecansyre
Definition
18
Term
antal C-atomer i butansyre (= smørsyre = sure tæer)
Definition
4
Term
antal C-atomer i ethan-oat-ion
Definition
2
Term
hvordan er sæbespåner opbygget?
Definition

Ionforbindelse af Na-ioner og fedtsyre-rest (sæbeion)

 

Na+ + CH3(CH2)xCOO-

Term
Hvordan er fedtsyrer opbygget?
Definition

Består af en CH-kæde og en carboxylsyregruppe, COOH

 

CH3(CH2)zCOOH

Term
hvad er fedtsyrers polaritet
Definition
upolær
Term
COOH-gruppens polaritet?
Definition
polær
Term
COOH-gruppens syre-base-egenskaber
Definition
syre
Term
CH-gruppers polaritet
Definition
upolære
Term
vands polaritet
Definition
polært
Term
fedtstoffers polaritet
Definition
upolære
Term
C=O gruppens polaritet?
Definition
svagt polær
Term
C-O-C gruppens polaritet
Definition
upolær
Term
triglyceriders polaritet
Definition
upolære
Term
et triglycerid er opbygget af ?
Definition
glycerol (=propan-1,2,3-triol) og tre fedtsyrekæder
Term
ved cis/trans-navngivning tælles fra hvilken ende af fedtsyren?
Definition
Fra syreenden, dvs. COOH er carbon nr. 1
Term
hærdning er … (hvilken reaktionstype)
Definition
addition
Term
mættede fedtstoffers tilstandsform er … ved stuetemperatur
Definition
fast (s)
Term
umættede fedtstoffers tilstandsform er … ved stuetemperatur
Definition
flydende = smeltet = liquid (l)
Term
mættede fedtstoffer kommer fra ….
Definition
animalske kilder
Term
umættede fedtstoffer kommer fra ….
Definition
vegetabilske eller marine kilder
Term
fiskeolier er (mættethed) ?
Definition
polyumættede
Term
smørfedt er (mættethed) ?
Definition
mættet
Term
lipider er det samme som ?
Definition
fedtstoffer = triglycerider
Term
cis er det samme som ?
Definition
Z = zuzammen = samme side
Term
trans er det samme som ?
Definition
E = Entgegen = modsatte side
Term
Z er det samme som ?
Definition
cis. Z = zuzammen = samme side
Term
E er det samme som ?
Definition
trans. E = Entgegen = modsatte side
Term
fosforlipider findes i kroppen i ?
Definition
cellens cellemembran
Term
antal dobbeltbindinger i:
(9E, 12E, 15E)-octadeca-9,12,15-tri-en-syre
Definition
3
Term
kædelængden i:
(9E, 12E, 15E)-octadeca-9,12,15-tri-en-syre
Definition
18 = octadecan
Term
en mættet fedtsyre indeholder hvilken slags bindinger?
Definition
kun enkeltbindinger mellem C-C
Term
antal dobbeltbindinger i en monoumættet fedtsyre?
Definition
1 dobbeltbinding, C=C
Term
en umættet fedtsyre indeholder hvilken slags binding
Definition
dobbeltbinding mellem C=C
Term
en addition kan ske til hvilken slag binding?
Definition
dobbeltbinding, C=C
Term
en substitution kan ske ved hvilken slags binding?
Definition
enkeltbinding ved C-H
Term
antal dobbeltbindinger i en monoumættet fedtsyre?
Definition
1 dobbeltbinding,C=C
Term
antal dobbeltbindinger i en mættet fedtsyre?
Definition
ingen dobbeltbindinger
Term
antal dobbeltbindinger i en polyumættet fedtsyre
Definition
mere end 1 dobbeltbinding, C=C
Term
Hvordan kan man udvinde fedtstoffer? (3 svar)
Definition
presning (kold og varm), ekstraktion, og smeltning
Term
ved ω-navngivning tælles fra hvilken ende af fedtsyren?
Definition
CH-enden. COOH har højest nummer
Term

navngiv med ω-navngivning:

 

(9E, 12E, 15E)-octadeca-9,12,15-tri-en-syre


[image]

Definition
ω-(3,6,9)-octadeca-tri-en-syre
Term
formlen for en sæbeion
Definition
CH3(CH2)16COO-
Supporting users have an ad free experience!