Shared Flashcard Set

Details

Family
English-Hungarian family vocab
35
General Vocab
9th Grade
08/15/2011

Additional General Vocab Flashcards

 


 

Cards

Term
married
Definition
házas
Term
registry office
Definition
anyakönyvi hivatal
Term
bride
Definition
menyasszony
Term
witness
Definition
tanú
Term
bridegroom
Definition
vőlegény
Term
nephew
Definition
unokaöcs
Term
distant relative
Definition
távoli rokon
Term
daughter
Definition
lánya vkinek
Term
Young people have more freedom in making decisions.
Definition
A fiataloknak több szabadságuk van a döntéshozatalban.
Term
financially more independent
Definition
pénzügyileg függetlenebb
Term
can afford fashionable clothes
Definition
megengedhet divatos ruhákat
Term
the most important inner qualities
Definition
a legfontosabb belső tulajdonságok
Term
keep in contact
Definition
kapcsolatot tart
Term
We share some views on different subjects.
Definition
Azonos véleményünk van különböző témákban.
Term
live next door
Definition
a szomszédban lakik
Term
provide for the children
Definition
gondoskodik a gyerekekről
Term
consider the needs of the family
Definition
tekintetbe veszi a család szükségleteit
Term
constant fear of becoming redundant
Definition
állandó félelem a fölöslegessé válástól
Term
Children should be allowed to choose their friends.
Definition
Meg kell engedni a gyerekeknek, hogy megválasszák a barátaikat.
Term
distract from studying
Definition
eltérít a tanulástól
Term
it is also said
Definition
azt is mondják
Term
it is much easier to make friends
Definition
sokkal könnyebb barátokat szerezni
Term
only child
Definition
egyedüli gyerek
Term
it often turns out
Definition
gyakran kiderül
Term
too busy most of the time
Definition
legtöbbször túl elfoglalt
Term
getting married means a kind of commitment
Definition
a házasodás elkötelezettséget jelent
Term
Nowadays, instead of chatting...
Definition
Manapság, beszélgetés helyett...
Term
the interests of different generations
Definition
a különböző nemzedékek érdekei
Term
The requirements at school are so demanding.
Definition
Az iskolai követelmények nagyon igényesek.
Term
depend on the size of the family
Definition
a család nagyságától függ
Term
distant relatives
Definition
távoli rokonok
Term
performance at the theatre
Definition
előadás a színházban
Term
share all the housework
Definition
megoszt minden házimunkát
Term
take responsibility in the family
Definition
felelősséget vállal a családban
Term
involve in all kinds of decisions
Definition
minden fajta döntésben részt vesz
Supporting users have an ad free experience!