Shared Flashcard Set

Details

eTavler
Testeksempler til kursusbrug
4
Education
Professional
10/03/2012

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
Beskriv elementerne i magtdelingsprincippet
Definition

Den lovgivende magt (FT)

Den udøvende magt (Reg)

Den dømmende magt (HR)

 

 

Svarene kan selvfølgelig uddybes

Term
Forklar begrebet neoimperialisme
Definition
Den vestlige verden dominerer andre kulturer gennem udbredelsen af særlige vestlige værdier som værende universelle
Term
Hvad er priselasticitet?
Definition
Et mål for forholdet mellen pris og udbud/efterspørgsel
Term
Hvad dækker begrebet aftraditionalisering over?
Definition
Det forhold, at samfundets traditioner for mindre betydning som argumenter for en særlig adfærd og at de fast forankrede normer derfor løsnes
Supporting users have an ad free experience!