Shared Flashcard Set

Details

erfelijkheidsleer
woordenlijst
108
Psychology
Not Applicable
01/24/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
GAP1- fase
Definition
- 10 tot 12 uur tot levenslang

- decondenserende chromosomen despiraliseren en zijn niet meer individueel herkenbaar

- chromatine

- eiwit- en RNA-synthese
Term
S-fase
Definition
- 6 tot 8 uur

- aan het einde bestaat elk chromosoom uit 2 zusterchromatiden

- replicatie van DNA en andere onderdelen
Term
GAP2-fase
Definition
- 2 tot 4 uur

- RNA- en eiwitsynthese
Term
Mitose
Definition
- ongeveer 1 uur

- profase
- metafase
- anafase
- telofase
- cytokinese
Term
Profase
Definition
Het centrosoom splitst op in 2 centriolen die naar de polen van de cel migreren.

De nucleolus verdwijnt

Het chromatine condenseert tot individueel herkenbare chromosomen.

Elk chromosoom bestaat uit 2 zusterchromatiden verbonden door het centromeer.

In het cytoplasma wordt de spoelfiguur gevormd.
Term
metafase
Definition
Het kernmembraan verdwijnt.

De centriolen bevinden zich in de polen van de cel.

De chromosomen migreren naar het evenaarsvlak tussen de centriolen.

Vanuit de centriolen vertrekken de spoeldraden die zich vasthechten op de kinetochoor ter hoogte van het centromeer.
Term
Anafase
Definition
De zusterchromatiden van elk chromosoom worden van elkaar gescheiden.

De chromatiden migreren van het evenaarsvlak naar tegenovergestelde polen door contractie van de spoeldraden.

De cel wordt langer.
Term
Telofase
Definition
De migratie van de chromatiden is voltooid

De microtubuli (spoeldraden) verdwijnen.

Het kernmembraan wordt opnieuw aangemaakt en snoert in.
Term
Cytokinese
Definition
Het kernmembraan is volledig en omringt de decondenserende chromosomen.

De nucleolus verschijnt opnieuw.

De cel splitst zich in twee diploïde dochtercellen die elk 46 chromosomen bevatten bestaande uit 1 zusterchromatide.
Term
De meiose
Definition
wordt ook wel de geslachtsdeling of reductiedeling genoemd. Vanuit 1 diploïde cel worden er 4 haploïde gameten gevormd. Dit is de celdeling voor de bevruchting.
Term
Profase 1
Definition
- leptoteen

- zygoteen

- pachyteen

- diploteen

- diakinese
Term
leptoteen
Definition
de chromosomen condenseren

de zusterchromatiden worden herkenbaar
Term
Zygoteen
Definition
gedurende dit stadium gebeurt de alignatie van de homologe chromosomen in het evenaarsvlak.
Term
tetrades
Definition
(zygoteen)
het beeld van 4 zusterchromatiden naast elkaar
Term
synapsis
Definition
De alignatie van de homologe chromosomen in het evenaarsvlak (zygoteen)
Term
Pachyteen
Definition
De paring is voltooid.

De chromosomen bestaan uit 2 zusterchromatiden

Gedurende deze fase vindt ook crossing over plaats
Term
Diploteen
Definition
De chromatiden zijn volledig zichtbaar

De homologe chromosomen wijken uit elkaar, maar blijven op enkele plaatsen aan elkaar kleven --> de chiasma
Term
Chiasma
Definition
(diploteen)
De plaats waar crossing over plaatsvindt
Term
Diakinese
Definition
De chromosomen condenseren tot maximale contractie.

Het kernmembraan en de nucleolus verdwijnen.

De spoelfiguur wordt gevormd

De spoeldraden hechten zich vast op de kinetochoren.
Term
Metafase 1
Definition
De spoelgiguur is volledig

2 homologe chromosomen liggen in het evnenaarsvlak
Term
Anafase 1
Definition
De homologe chromosomen wijken uit elkaar en migreren naar tegengestelde polen
Term
telofase 1
Definition
De migratie van de homologe chromosomen is voltooid

het nieuwe kernmembraan wordt gevormd
Term
Meiose 2
Definition
is vergelijkbaar met de mitose maar er is geen voorafgaande S-fase want het DNA en de andere onderdelen moeten niet gerepliceerd worden. Gedurende meiose 2 gaan we van 2 haploïde cellen met elk 23 chromosomen bestaande uit 2 zusterchromatiden, naar 4 haploïde gameten met elk 23 chromosomen bestaande uit 1 zusterchromatide.
Term
Gametogenese bij vrouw of oögenese
Definition
De primordiale geslachtscellen rijpen tot oögonia. Deze oögonia zullen door mitose 2 primaire oöcyten vormen. Elk van de primaire oöcyten zal door meiose 1 een secundaire oöcyt en een eerste poollichaampje vormen. De secundaire oöcyten zullen door meiose 2 een eicel en een tweede poollichaampje vormen. De ontwikkeling stopt dan tot metafase 2 en van zodra de eicel bevrucht wordt, wordt meiose 2 afgerond.
Term
Gametogenese bij man of spermatogenese
Definition
De primordiale geslachtscellen rijpen verder tot spermatogonia. Deze spermatogonia zullen door mitose gedeeld worden tot primaire spermatocyten waarvan een zich verder mitotisch zal blijven delen. Vervolgens zullen de primaire spermatocyten door meiose 1 gedeeld worden tot secundaire spermatocyten. Daarna volgt meiose 2 die de secundaire spermatocyten deelt in spermatiden. De spermatiden zullen tenslotte door differentiatie uitgroeien tot spermacellen.
Term
non-disjunctie
Definition
Het niet uit elkaar wijken van de 2 chromosomen van een chromosomenpaar of het niet uit elkaar wijken van de 2 zusterchromatiden van een chromosoom
Term
Aneuploïdie
Definition
een numerieke afwijking van chromosomen, ontstaan door non-disjunctie. Waardoor een persoon chromosomen extra of minder heeft
Term
Polyploïdie
Definition
betekent dat er 1 extra set chromosomen aanwezig is. Ontstaan door dispermie
Term
dispermie
Definition
De bevruchting van een eicel door 2 zaadcellen
Term
Downsyndroom
Definition
- meestal vrije of losse trisomie 21

- beschreven door Langdon Down in 1866 en chromosomale afwijking door Lejeune in 1959
- 1/1000
Term
Patau Syndroom
Definition
- vrije of losse trisomie 13

- 1/ 20.000
zeer ernstige aandoening, meestal overlijden de baby's dicht bij de geboorte
Term
Edwards syndroom
Definition
- vrije trisomie 18
- 1/10.000
- 80% overlevende = vrouwelijk
Term
Numerieke afwijking van de geslachtschromosomen (/gonosomen)
Definition
Een afwijking waarbij een persoon een X of een Y-chromosoom te veel heeft
Term
klinefelter syndroom
Definition
- enkel mannen
- meestal 74, XXY
- 1/1000
- mild, maar meestal ontdekt bij onvruchtbaarheid
Term
Triple X syndroom
Definition
- enkel vrouwen
- 47,XXX
- 1/1000
- geen abnormaal fenotype, verhoogt risico op kinderen met een afwijking
Term
47, XYY syndroom
Definition
- enkel bij mannen
- door parternele non-disjunctie in meiose 2
- 1/ 1000
Term
Turner syndroom
Definition
- enkel vrouwen
- 1/2000-1/5000
- helft van de gevallen door 45,X
Term
Structurele chromosoomafwijkingen
Definition
Deze ontstaan door chromosoombreuken, gevolgd door herstel. Ze zijn minder frequent dan numerieke chromosoomafwijkingen. De incidentie bedraagt 1/375 pasgeborenen.
Term
Gebalanceerde chromosomale herschikkingen
Definition
Er is geen winst of verlies van chromosoom materiaal. Doorgaans worden ze niet geassocieerd met fenotypische afwijkingen omdat al het materiaal aanwezig is.
Term
Deleties
Definition
verlies van een chromosomaal fragment en bijgevolg is een deletie dus altijd ongebalanceerd.
µ Deleties welke meer dan 2% van het genoom omvatten leiden tot een spontaan miskraam.
1/7000
Term
Duplicaties
Definition
Hier betreft het een winst van een chromosomaal fragment en een duplicatie is dus bijgevolg steeds ongebalanceerd. De drager is trisomisch voor dat deel van het genoom.
Term
ISO chromosoom
Definition
Kan ontstaan gedurende de anafase van de mitose of tijdens meiose2. Het gaat om een breuk ter hoogte van het centromeer die kan leiden tot ofwel 2 korte ofwel tot 2 lange armen. Er is dus zowel winst als verlies en bijgevolg is deze herschikking steeds ongebalanceerd.
Term
Ringchromosoom
Definition
Er is zowel een breuk in de korte als inde lange arm, waardoor het telomeer en de stukken distaal van de breuk verloren gaan. De stukken ter hoogte van de breukpunten gaan aan elkaar kleven. Aangezien hier altijd sprake is van verlies van een chromosoomfragment is ook deze herschikking altijd ongebalanceerd.
Term
Inserties
Definition
Hier is er sprake van integratie van een segment van het ene chromosoom in een ander chromosoom. Het risico op abnormale nakomelingen voor dragers van een insertie bedraagt 50%.
Term
Inversies
Definition
Deze ontstaan door het voorkomen van 2 breukpunten op 1 chromosoom met inversie van het chromosoomfragment tussen de breukpunten als gevolg.

- paracentrisch, in dit geval liggen beide breukpunten op dezelfde arm en is het centromeer dus niet betrokken.

- pericentrisch, In dit geval ligt er een breukpunt op elke arm en is het centromeer dus wel betrokken
Term
Reciproke translocatie
Definition
Dit soort translocatie ontstaat door een breuk op niet homologe chromosomen met reciproke uitwisseling van afgebroken fragmenten.
Term
Robertsoniaanse translocatie
Definition
Hier gaat het over translocatie tussen 2 acrocentrische chromosomen met fusie nabij het centromeer en verlies van de p-arm. Het resultaat hiervan is een gebalanceerd karyotype met slecht 45 chromosomen.
Term
Cytogenetisch onderzoek
Definition
betreft het onderzoek van het aantal en de structuur. De resolutie is beperkt en onderzoek van individuele genen is niet mogelijk.
Term
heparine
Definition
een stof die de stolling van bloed voorkomt
Term
colchicine
Definition
stof om de celdeling te stoppen. Meestal in de metafase
Term
Kleuringsmethoden
Definition
G-banding (Giesma)

Q-banding (quinacrine)

R-banding (reverse)

C-banding (centromeer)
Term
G-banding (Giesma)
Definition
- meest gebruikte
- Door trypsine breken we da eiwitten af
- giesma: paarse kleurstof
- donker: AT-rijk en arm aan genen
- licht: GC-rijk en rijk aan genen
Term
Q-banding (quinacrine)
Definition
- onderzocht met fluorescentiemicroscoop
- heldere banden: AT-rijk en arm aan genen
- doffe banden: GC rijk en rijk aan genen
Term
R-banding (reverse)
Definition
- chromosomen eerst speciaal behandeld (verhit)
- lichte: AT-rijk en arm aan genen
- donkere: GC-rijk en rijk aan genen
Term
C-banding (centromeer)
Definition
- aankleuring van centromerisch heterochromatine
--> kleurt donker
Term
Fluorescentie in situ hybridisatie of FISH
Definition
Met deze techniek kunnen we de aan- of afwezigheid van een specifieke DNA-sequentie nagaan. Er is 1 voorwaarde: de DNA-sequentie moet gekend zijn om een probe complementair aan de DNA-sequentie te kunnen aanmaken.
Term
Welke stappen doorloopt FISH?
Definition
1. Labeling probe
2. Denaturatie probe
3. Denaturatie DNA
4. Hybridisatie
Term
Vergelijkende genoom hybridisatie of CGH
Definition
Met deze techniek meten we het verschil in hoeveelheid van een bepaald DNA fragment tussen twee stalen. Het totale DNA van de ene staal wordt gekenmerkt met een rode fluorescente stof en het DNA van de andere staal wordt gekenmerkt met een groene fluorescente stof. De twee stalen worden vervolgens gebruikt als probe voor FISH analyse en in gelijke hoeveelheid toegevoegd aan preparaten met normale metafase chromosomen.
Term
array CGH
Definition
e preparaten met metafase chromosomen worden vervangen door preparaten met spots waarin zich DNA sequenties bevinden afkomstig van het volledige genoom. de resolutie wordt bepaald door het aantal spots
Term
Het menselijk genoom
Definition
beschrijft de combinatie van alle erfelijke factoren en legt het genotype voor alle eigenschappen vast.
Term
nucleïnezuren
Definition
is een polymeer van nucleotiden en kan dus ook een polynucleotide genoemd worden.

zijn opgebouwd uit drie onderling covalent gebonden moleculen: een stikstofhoudende base, een pentose of een suiker en een fosforzuurmolecule.
Term
DNA-replicatie
Definition
Dit is een proces waarbij het DNA verdubbelt wordt. Tijdens de synthese-fase van elke celcyclus wordt een exact kopie gemaakt van het DNA dat in ieder chromosoom aanwezig is.
Term
Het centrale dogma van de moleculaire biologie
Definition
DNA dirigeert de synthese van RNA, RNA dirigeert de synthese en sequentie van polypeptiden en van specifieke eiwitten betrokken in de synthese van DNA en RNA = het centrale dogma van de moleculaire biologie.
Term
origin of replication
Definition
De sequentie waar het uiteenwijken van de beiden strengen gebeurt. Ze hebbende vorm van een stemvork met de dubbele helix als steel en de uit elkaar geweken ketens als tanden.
Term
RNA-primer
Definition
gemaakt door het enzym primase. Deze primer bestaat uit een 30-tal RNA-nucleotiden die het mogelijk maakt dat DNA-polymerase deoxyribonucleotiden polymeriseert
Term
leading strand
Definition
DNA-polymerase leest de keten af in de richting van 3’ naar 5’.
Term
lagging strand.
Definition
De streng wordt in de richting van 5’ naar 3’ afgelezen. Deze stukjes zijn ongeveer 100 tot 200 nucleotiden lang.
Term
transcriptie
Definition
De synthese van RNA uitgaande van een DNA-template
Term
Een gen
Definition
is een sequentie van chromosomaal DNA dat nodig is voor de aanmaak een functioneel product, zijnde een eiwit of een functionele RNA-molecule.
Term
Classificaties van mutaties
Definition
1. Genoom mutaties (aneuploïdie,…)

2. Chromosoom mutaties (translocatie, duplicatie, etc…)

3. Puntmutaties of genmutaties
Term
Missense mutatie
Definition
Dit betreft een verandering van 1 enkel aminozuur. Een speciale locatie van zo een mutatie is op de positie van het stopcodon. Indien het stopcodon verandert wordt in een coderend codon verkrijgen we abnormaal verlengd eiwit.
Term
Nonsense mutatie
Definition
Een coderend codon verandert in 1 van de 3 stopcodons. De introductie van een prematuur stopcodon leidt tot een premature terminatie van de translatie van mRNA
Term
Silentieuze of synonieme mutatie
Definition
Er treedt geen verandering van aminozuur op.
Term
Basepaar substituties
Definition
Een substitutie is de vervanging van 1 nucleotide door een andere nucleotide.
Term
Splice site mutaties
Definition
Een mutatie in de splice donor of acceptor wordt veroorzaakt door abberante RNA-splicing. Matuur mRNA bestaat enkel uit exonen.
Term
Deleties of inserties
Definition
Dit betreft het verlies of de aanwinst van 1 of meer nucleotiden. Deze kunnen gaan van subtiele intragenische tot partiële of zelfs totale gen deleties of duplicaties
Term
Triplet repeat expansies
Definition
In het humane genoom zijn er op talrijke locaties tandem repeats aanwezig zoals triplet repeats. Dit zijn herhalingen van 3 nucleotiden.
variabele lengte en kunnen verlengen in meiose
Term
Loss of function mutaties
Definition
Dit is een vermindering in de hoeveelheid of de functionele activiteit van een eiwit.
Term
Gain of function mutaties
Definition
Er is een toename van de normale eiwitfuntie
Term
Haploïnsufficiëntie
Definition
Verlies van 50% van het eiwit, is niet meer voldoende voor normale functie en leidt tot ziekte.
Term
Dominant negatief effect
Definition
Er is verlies van de normale eiwitfunctie en er treedt antagonime van het mutant genproduct met het normale genproduct op bij heterozygoten
Term
Autosomaal dominante overerving
Definition
Het ziektebeeld komt tot uiting van zodra 1 allel afwijkend is
Er is verticale transmissie in de stamboom
50% kans voor de nakomelingen
Term
Autosomaal recessieve overerving
Definition
Het ziektebeeld komt enkel tot uiting indien beide allelen afwijkend zijn. Indien beide ouders aangetast zijn, bestaat er 25% kans op een aangetast kind.
Term
X-gebonden recessieve overerving
Definition
Het ziektebeeld komt enkel tot uiting bij mannen. Dochters van een aangetaste man zijn draagsters. Indien de moeder draagster is, is de kans op een zoon met de aandoening 50% en de kans op een dochter die draagster is 50%
Term
X-gebonden dominante overerving
Definition
Zowel mannen als vrouwen worden aangetast maar het ziektebeeld bij vrouwen is meestal milder.
Term
penetrantie
Definition
Dit is een statistisch begrip dat weergeeft hoe vaak het afwijkend fenotype wordt vastgesteld bij een afwijkend genotype. Indien de penetrantie 100% is verschijnen alle individuen met het afwijkend genotype de ziekteverschijnselen
Term
Mosaïcisme
Definition
Dit is een fenomeen waarbij in 1 individu tenminste 2 genetisch verschillende celpopulaties aanwezig zijn, afkomstig van dezelfde zygote.
Term
Anticipatie
Definition
Dit is een fenomeen waarbij een aandoening in volgende generaties sneller en/of ernstiger gaat optreden.
Term
Genomische imprinting
Definition
Er zijn verschillen in genexpressie tussen het allel afkomstig van de moeder en het allel afkomstig van de vader. Of het gen tot expressie komt en bijgevolg een bepaald ziektebeeld veroorzaakt is afhankelijk van welke ouder het allel wordt overgeërfd.

Bij een gen met paternele imprinting is het gen inactief op het paternele chromosoom. Bij een gen met maternele imprinting is het gen inactief op het maternele chromosoom.
Term
Multifactoriële aandoeningen
Definition
zijn slecht gedeeltelijk genetisch bepaald. Ze vertonen familiale aggregatie volgen geen herkenbaar mendeliaans overervingspatroon. Ze ontstaan door interactie van genetische en niet-genetische factoren.
Term
Heritabiliteit
Definition
Het belang of aandeel van genetische factoren in het ontstaan van een multifactoriële aandoening. Hoe groter de heritabiliteit, hoe groter het aandeel van genetische factoren in het ontstaan van de aandoening.
Term
Verwantschap
Definition
Verwanten met veel gemeenschappelijke genen zullen in het algemeen meer op elkaar lijken. Hoeveel genen verwanten gelijk hebben zal afhangen van de graad van verwantschap.
Term
oxidatieve fosforylatie
Definition
Dit is een stofwisselingsreactie bestaande uit verschillende enzymcomplexen en zorgt voor de energieproductie van de cel uitgaande van zuurstof en suikers.
Term
mtDNA heeft 3 bijzonder eigenschappen
Definition
Replicatieve segregatie

Homoplasmie

mtDNA is volledig afkomstig van de moeder.
Term
Replicatieve segregatie
Definition
bij iedere celdeling gaan de multipele kopieën van het mtDNA repliceren die zich dan willekeurig verdelen over de mitochondriën. Ze verdelen zich willekeurig in de dochtercellen.
Term
Homoplasmie
Definition
alle mitochondriën in de cel bevatten hetzelfde mtDNA-molecule. Dit kan mutant of normaal zijn. Bij heteroplasmie is er een mengeling van normaal en mutant.
Term
kanker
Definition
is niet 1 enkele ziekte, maar een benaming van meerdere vormen van maligne neoplasie, een proces gekenmerkt door ongecontroleerde proliferatie van cellen met het ontstaan van een maligne tumor. Een tumor is maligne wanneer celgroei ongecontroleerd verloopt met invasie van omliggende weefsels en uitzaaiing naar meer op afstand gelegen weefsels.
Term
sarcomen
Definition
een tumor uitgaande van mesenchymaal weefsel
Term
carcinomen
Definition
een tumor uitgaande van epitheliaal weefsel (darm, borstklier,…)
Term
hematopoietische en lymfatische maligniteiten
Definition
bloed en lymfesysteem
Term
Hyperplasie
Definition
het weefsel ziet er normaal uit maar groeit sneller
Term
Dysplasie
Definition
het weefsel vertoont afwijkingen in oriëntatie en vorm
Term
In situ kanker
Definition
aanwezigheid van maligne cellen die niet zijn binnengedrongen in weefselstructuren
Term
Oncogenen
Definition
Een mutant gen waarbij de gewijzigde expressie leidt tot abnormale stimulatie van celdeling en proliferatie en dus groeibevorderend is
Term
Tumorsupressor genen
Definition
Deze inhiberen de tumorontwikkeling door regulatie van de celgroei. De functies kunnen het remmen van celgroei en metastase, het remmen van angiogenese, het remmen invasie of het herstel van DNA zijn.
Term
Polymerase ketenreactie (PCR)
Definition
Dit is een alternatieve techniek voor klonering waarbij onbeperkte hoeveelheden van een welbepaalde DNA-sequentie kunnen aangemaakt worden.

1. denaturatie van DNA
2. annealen van de 2 primers aan DNA sequentie
3. primers worden verlengd
4. gel elektrofese
Term
gel elektroforese
Definition
DNA fragmenten worden gescheiden op basis van grootte: de kleinste fragmenten migreren het snelst, de grootste het traagst
Term
DNA-sequenering
Definition
Directe sequenering (de gouden standaard) is het bepalen van de basenvolgorde van de DNA-sequentie
Supporting users have an ad free experience!