Shared Flashcard Set

Details

English 01.
Gyakran felmerült szavak
36
Education
Graduate
07/19/2012

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
enhance
Definition
növel, fokoz, emel, öregbít, kiemel
Term
spine
Definition
gerinc
Term
acquisition
Definition
beszerzés, megszerzés, vásárlás, vétel
Term
gain
Definition
nyer, szerez, elér
Term
implies
Definition
azt jelenti
Term
hardcopy
Definition
nyomtatott
Term
achieve
Definition
elér, megvalósít
Term
deal with
Definition
foglalkozik vmivel
Term
guess
Definition
találgat, kitalál
Term
invent
Definition
feltalál, kitalál, kitervel
Term
involve
Definition
magába foglal, belekever, maga után von, beburkol, beleavatkozik
Term
venue
Definition
találkozóhely, tetthely
Term
seldom, rarely
Definition
ritkán
Term
fundamental
Definition
alapvető, alap-
Term
notation
Definition
jelölés, jelölésrendszer
Term
appropriate
Definition
megfelelő, hely
Term
bundle
Definition
csomag, batyu, begyömöszöl
Term
absorb
Definition
elnyel, leköt
Term
assume, suppose
Definition
feltételez
Term
consider
Definition
fontol, tekint, gondol
Term
due to
Definition
valami következtében
Term
spatial
Definition
térbeli
Term
accomplish
Definition
teljesít, megvalósít, végrehajt, tökéletesít
Term
obtain
Definition
szerez, előteremt, hozz
Term
arrange
Definition
intéz, elintéz, elrendez, megállapodik, lépéseket tesz
Term
error, fault, mistake, wrong
Definition
hiba, tévedés, vétek
Term
justification
Definition
indokolás
Term
threshold
Definition
küszöb, kezdete vminek
Term
negotiation
Definition
tárgyalás, alkudozás
Term
cease
Definition
megszűnik, beszüntet, abbahagy, megszüntet
Term
shrink
Definition
összezsugorodik, összemegy
Term
obviously
Definition
nyilvánvalóan, magától értetődően
Term
checkerboard
Definition
pepita
Term
magnification
Definition
nagyítás, nagyobbítás
Term
yield
Definition
hozam, hozadék, termelés
Term
denote
Definition
jelent, jelez, kifejez, rámutat, megjelöl
Supporting users have an ad free experience!