Shared Flashcard Set

Details

Engine Indication System
N/A
16
Aviation
Graduate
12/03/2014

Additional Aviation Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvor mange tachometre skal der minimum være på et 4 motores fly ?
Definition
4 (en for hver motor)
Term
Hvad består en moving magnet ratiometer af ?
Definition
Low end coil, high end coil, temperature sensing bulb
Term
Hvordan måles engine prssure ratio?
Definition
Difference trykket mellem total trykket ved compressor inlet og turbine discharge total tryk
Term
Hvilke 3 typer tryk kan måles med en differential bellow gage?
Definition
Gage tryk, Absolut tryk, difference tryk.
Term
Hvad er minimum instrument krav til en motor?
Definition
1 tachometer, 1 olietryks måler, 1 temperatur måler til kølevæske, 1 olie temp måler, 1 manifold tryk måler
Term
Kan et tryk instrument anvendes til temperatur måling?
Definition
Ja
Term
Hvor sidder henholdsvis hot junction og cold junction, og hvorfor sidder cold junction der?
Definition
Hot junction sidder hvor man vil måle en temperatur, cold junction sidder i instrument huset, cold junction sidder der for at generere en reference spænding.
Term
Hvad måler et tachometer til turbine motore, og hvad viser den?
Definition
Den måler motorens omdrejninger og viser compressor speed i % af max omdrejninger.
Term
Hvilke 3 typer information er vigtig for en motors tilstand?
Definition
Pressure, temperature, mechanical movement.
Term
Hvordan virker en impeller type flowmeter?
Definition
fuel sættes i rotation i impellerdelen og herefter vrider fuel flowet turbinen når den strømmer igennem. Dette vred angiver mængden af fuel. Decoupling disken gør at impeller delen ikke er i fysisk kontakt med turbine delen.
Term
Hvad måler en torque sensor?
Definition
Vredet i torsion shaftet (forskellen mellem propeller shaft og main compressor/turbine shaft)
Term
Hvilke anordninger kan bruges til at måle temperatur?
Definition
Ratiometer, Thermocoupler,
pressure gage
Term
Hvad hedder trykket i et instrument med differential bellows, hvor reference bellow er åben til atmosfærisk tryk?
Definition
Gage pressure
Term
Hvad hedder trykket i et instrument med differential bellows, hvor reference bellow er trykløs og lukket?
Definition
Absolut tryk
Term
Hvad hedder trykket i et instrument med differential bellows, hvor reference bellow er under tryk?
Definition
Differential pressure
Term
Hvordan overfører tachometeret sin rotation til visning?
Definition
Ved hjælp af magnetisme.
En kalibreret hairspring sørger for at drag disken og pointeren ikke
Bare drejer rundt.
Supporting users have an ad free experience!