Shared Flashcard Set

Details

Engelsk skole 2
Kort og præcist om den engelske skole til IP-eksamen
14
International Studies
Professional
01/04/2013

Additional International Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad er forskellen på international system og internationalt samfund?
Definition
Int. system: Stater i kontakt med hinanden, adfærd har indflydelse på hinanden.
Int. Samfund: også fælles værdier og interesser, bundet af fælles regler som fremmer disse på basis af fælles institutioner.
Term
Fælles interesser i følge den engelske skole?
Definition
Fred, sikkerhed, respekt for suverænitet og internationale aftaler, grænser for magtanvendelse, samhandel og økonomisk stabilitet.
Term
Fælles regler i følge engelske skole
Definition
Suverænitetsprincippet, generelt forbud mod militær magtanvendelse, humanitære folkeret (folkemord, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser).
Term
Hvordan strider eks menneskerettigheder og humanitær folkeret mod suverænitetsprincippet ifølge den engelske skole?
Definition
Hhv. hensynet til international orden (suverænitetsprincippet) og hensynet til humanitær retfærdighed (folkeret og menneskerettigheder)
Term
Hvad forstås ved fælles institutioner ifølge engelske skole?
Definition
International ret, diplomatiet, gensidig anerkendelse, magtbalancen, gensidige forventninger, praksismønstre.
FN, WTO, internationale domstole, EU.
Term
Udenrigspolitik består i varierende grad af ...
Definition
Realisme: fornægtelse af internationale samfund (Hobbesiansk anarki)
Rationalisme: international samfund byggende på tillid og gensidig respekt og love (int. samfund) (liberalisme)
Revolutionisme: Verdenssamfund bestående af hele menneskeheden.
Term
Hvordan står orden og retfærdighed i kontrast til hinanden i følge den Engelske skole?
Definition
Orden i statssystemet via magtbalance, suverænitet, fred, sikring af grundlæggende fælles interesser (moderat realisme)
Retfærdighed i statssystemet - Humanitær intervention i forhold til folkemord, menneskerettigheder mm.
Term
Hvordan adskiller det solidariske int. samfund sig fra det pluralistiske int. samfund?
Definition
Det solidariske er funderet på humanitære værdier og det enkelte menneske - retfærdighed over orden.
Det pluralistiske samfund er funderet på orden i statssystemet.
Term
Analyse af Arktis problematik
Definition
International samfund: stater med fælles interesser og fælles værdier - eks samarbejde om miljø og sikkerhed følgende
Realisme. Orden, pluralistisk samfund: hævder suverænitet, enighed om hvordan det gøres.
Revotionalisme, Retfærdighed, solidarisme: det arktiske folks ret hævdes.
Rationalisme: fælles institutioner, diplomati, Illusat deklarationen, FN's havretskommusion. Fælles interesser via traktater, deklarationer mm. Fælles normer for løsning.
Term
Hvordan har internationale system bevæget sig siden kolde Krig?
Definition
Fra orden mod retfærdighed.
Term
Kritik af den engelske skole?
Definition
Realisme: Stater ikke bundet af fælles interesser men af egne.
Liberalisme: Hvad med fremskridt og demokrati som fredskaber.
Term
Metode i engelske skole?
Definition
Traditionalisme - historisk analyse og fokus på menneskelige agenter.
Teoretisk begrebsapparat ned over historiske begivenheder og processer.
Term
Hvorfor er orden vigtig ifølge Bull?
Definition
Fælles interesse i at sikre sig mod vold, overholdelse af aftaler og stabile ejendomsforhold.
Term
Hvad ville en realist sige til humanitær intervention?
Definition
Klassisk: farligt at blande moral i ip.
Stater søger kun egne interesser med fælles værdier.
Supporting users have an ad free experience!