Shared Flashcard Set

Details

Enerdžī
Eng-Lv
38
Environmental Studies
Graduate
05/04/2009

Additional Environmental Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
global welfare
Definition
globālā (pasaules) labklājība
Term
supply of energy
Definition
enerģijas piegāde
Term
to spur investments
Definition
stimulēt ieguldījumus
Term
policy maker
Definition
augstākstāvoša amatpersona, augstākstāvošs politiķis
Term
Fossil Fuel Age
Definition

Fosilo kurināmo/degvielas laikmets

 

Term
energy input
Definition
enerģijas izlietojums
Term
per capita
Definition
uz vienu cilvēku
Term
horsepower
Definition
zirgspēks
Term
honorees
Definition
goda viesi
Term
decarbonized
Definition
bez oglekļa
Term
nuclear fission
Definition
kodola/atomkodola šķelšana
Term
shortfall
Definition
deficīts; trūkums
Term
liquid fuel
Definition
šķidrais kurināmais
Term
environmentally sustainable
Definition
ekoloģiski sabalansēta
Term
the Emissions Trading Scheme
Definition
Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
Term
low emissions energy
Definition
zemas emisijas/tīra enerģija
Term
electricity generation
Definition
elektroenerģijas ražošana
Term
renewable sources
Definition
atjaunojamie resursi
Term
electricity rates
Definition
elektrības tarifi
Term
carbon-based fuels
Definition
oglekli saturoša degviela
Term
solar energy
Definition
saules enerģija
Term
solar/wind/geothermal power
Definition
saules/vēja/ģeotermālā enerģija
Term
unified national grid
Definition
vienota valsts energosistēma
Term
power outages
Definition
energopadeves pārtraukumi
Term
conservation
Definition
enerģijas uzkrāšana/saglabāšana
Term
off shore production of hydrocarbons
Definition
ogļūdeņraža iegūšana šelfā
Term
onshore and offshore
Definition
piekrastes un šelfa
Term
installed capacity
Definition
uzstādītā jauda, nominālā jauda
Term
to harmonise practices
Definition
saskaņot darbības (pasākumus)
Term
production of energy crops
Definition
kultūraugu audzēšana, ko var izmantot enerģijas ieguvei
Term
energy supplying super powers
Definition
enerģijas piegādes "smagsvari"; lielākie enerģijas piegādātāji
Term
utilization of renewable energetic sources
Definition
atjaunīgo energoresursu izmantošana
Term
the Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP)
Definition
Partnerattiecības atjaunīgai enerģijai un energoefektivitātei
Term
centralised grid and energy plants
Definition
centralizēta energosistēma un elektro(spēk)stacijas
Term
cimate friendly way
Definition
videi (klimatam) draudzīgā veidā
Term
low carbon energy sources
Definition
mazoglekļa enerģijas resursi
Term
photovoltaic energy
Definition
fotoelektriskā enerģija
Supporting users have an ad free experience!