Shared Flashcard Set

Details

Ekonomijournalistik
HAHA
4
Journalism
Graduate
06/04/2014

Additional Journalism Flashcards

 


 

Cards

Term
Tre bolagsformer som kan ägas av flera personer?
Definition
Kommanditbolag, Handelsbolag och Aktiebolag
Term
Två platser där ett aktiebolags årsredovisning måste finnas?
Definition
Bolagsverket, hos bolaget
Term
Årsredovisningen ska skydda långivare och ägare från ... och samhället från...?
Definition
skönmålning och svartmålning
Term
En årsredovisning för ett aktiebolag ska innehålla
-balansräkning som visar företagets: 1
-resultaträkning som visar företagets: 2
-förvaltningsberättelse som bla innehåller:3
Definition
Supporting users have an ad free experience!