Shared Flashcard Set

Details

Diamantsteur - November 2020
Aziëplein - DPA-ST
44
Other
Not Applicable
05/06/2015

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Diamant steur.
Term
Hoe groot wordt de diamantsteur?
Definition
2,30 m, maximaal 3 m.
Term
Hoe zwaar is de diamantsteur gemiddeld?
Definition
65 - 115 kg, maximaal 1,60 kg.
Term
Hoe oud wordt de diamantsteur gemiddeld?
Definition
38 jaar, maximaal 48 jr.
Term
Waar komt de diamantsteur in het wild voor?
Definition
Eurazië: Zwarte Zee, Zee van Azov en Kaspische Zee en hun rivieren
Term
Wat is de habitat van de diamantsteur?
Definition
Zoet en zout water.
Term
Wat is de leefvorm van de diamantsteur?
Definition
Solitair.
Vormt scholen in de winter en gedurende de migratie naar paaiplaatsen.
Term
Hoe lang duurt het voordat de eieren van de diamantsteur uitkomen?
Definition
Na ruim 3 maanden komen de eieren uit.
Term
Hoeveel eieren worden er bij de diamantsteur per keer gelegd?
Definition
Ze leggen ongeveer 11 eieren per kg. Lichaamsgewicht.
Term
Wat is de status van de diamantsteur?
Definition
Kritiek (IUCN).
Term
Hoe wordt de diamantsteur in het Engels genoemd?
Definition
Engels: Russian sturgeon.
Term
Hoe wordt de diamantsteur in het Duits genoemd?
Definition
Duits: Waxdick.
Term
Hoe wordt de diamantsteur in het Frans genoemd?
Definition
Frans: Esturgeon du Danube.
Term
Waar is de diamantsteur o.a. uitgezet?
Definition
O.a. in Nederland is deze soort uitgezet en leeft in de rivieren.
Term
Waar leeft de diamantsteur?
Definition
Ze leven op de bodem van zowel ondiepe kustgebieden van de zee, als in diepe delen van snelstromende rivieren.
Term
Hoe is de voorplanting bij de diamantsteur?
Definition
Russische steuren planten zich langzaam voort.  
De mannen paaien eens in de 2 – 3 jaar de vrouwen eens in de 4 – 6 jaar.
Term
Wanneer is de diamantsteur man geslachtsrijp?
Definition
De mannen zijn geslachtsrijp als ze 8 – 13 jaar oud zijn.
Term
Wanneer is de diamantsteur vrouw geslachtsrijp?
Definition
De vrouwen zijn geslachtsrijp als ze 10 – 16 jaar oud zijn.
Term
Wanneer migreert de diamantsteur?
Definition
Ze migreren stroomopwaarts om van mei – juni, als het water warm genoeg is, te paaien.
Term
Op welke ondergrond paait de diamantsteur?
Definition
Op stenige of grindachtige bodem, tussen 4 en 25 meter diepte.
Term
Wat is de doorsnede van de eieren van de diamantsteur?
Definition
De eieren hebben een doorsnede van 3 – 4 mm en komen na 3 maanden uit.
Term
Wanneer eten de jongen van de diamantsteur zelfstandig?
Definition
Na 10 – 12 dagen eten de jongen zelfstandig.
Term
Wanneer 'vertrekt' de diamantsteur?
Definition
In hun eerste jaar begeven de jonge dieren zich naar zee om volwassen te worden, echter sommige blijven levenslang in zoet water.
Term
Wat eet de diamantsteur?
Definition
De diamantsteur eet bodemdieren als schelpdieren, kreeftachtigen en kleine vis.
Term
Hoe vindt de diamantsteur zijn prooi?
Definition
Ze vinden hun prooi met behulp van geur en tast (bekdraden).
Term
Hoe ziet de snuit van de diamantsteur er uit?
Definition
De snuit is kort en afgerond, minder spits dan van de Siberische steur.
Term
Hoe ziet de diamantsteur er uit?
Definition
Vijf rijen beenplaten bevinden zich op de rugzijde, op de flanken en op de buikzijde.
De beenplaten op de flanken zijn groter dan bij de Siberische steur.
Term
Wat voor kleur heeft de diamantsteur?
Definition
Het langwerpige lichaam is donker olijfgroen tot bijna zwart gekleurd.
De beenplaten zijn wit tot goudgeel.
Term
Hoe zien de vinnen van de diamantsteur er uit?
Definition
De vinnen zijn stijf; de bovenste lob van de v-vormige staartvin is groter dan de onderste lob.
Term
Wie is bij de diamantsteur groter?
Definition
De vrouwen zijn groter dan de mannen.
Term
Wat kan de diamantsteur niet?
Definition
Door hun stijve vinnen kunnen ze niet achteruit zwemmen.
Term
Waar bevindt de diamantsteur zich meestal?
Definition
Ze bevinden zich meestal op de bodem.
Term
Waar bevinden zich de diamantsteuren zich in DPA?
Definition
In de Japanse tuin zijn zowel de Siberische steur als de diamantsteur te vinden.
Term
Wat eet de diamantsteur in DPA?
Definition
In DPA krijgen ze industrieel geproduceerd steurvoer.
Term
Valt de diamantsteur onder EEP, ESB of geen programma?
Definition
Geen programma.
Term
Wanneer kwam de diamantsteur al voor?
Definition
De steuren kwamen reeds voor in de prehistorie, ten tijde van de dinosauriërs.
Term
Wat is kenmerkend aan de bouw van de diamantsteur?
Definition
Het zijn primitieve vissen die geen schubben hebben maar beenplaten.
Term
Waar komt de diamantsteur voor?
Definition
Steuren komen alleen voor op het noordelijk halfrond.
Term
Waar is de diamantsteur de belangrijkste leverancier van?
Definition
De diamantsteur is een van de belangrijkste leveranciers van kaviaar.
Kaviaar is met zout behandelde onbevruchte eitjes van het vrouwtje.
Term
Waarom is de diamantsteur zeer bedreigd?
Definition
De soort is zeer bedreigd door de aanleg van dammen in o.a. de Zwarte Zee en vele rivieren, het verlies van paaigebieden in de Kaspische regio.
Term
Waarom is  de diamantsteur nog meer bedreigd?
Definition
Bovendien wordt de hormoonhuishouding van de soort verstoord door vervuiling in de Kaspische en Zwarte Zee, waardoor een groot aantal individuen hermafrodiet blijkt te zijn.
Term
Met welk percentage is de populatie diamantsteur afgenomen?
Definition
In 45 jaar is de wilde populatie met 90% afgenomen.
Term
Wat is de verwachting van de populatie diamantsteur?
Definition
Verwacht wordt dat deze afname door zal gaan zolang er nog illegaal gevist wordt.
Hierdoor zal in de toekomst de soort mogelijk alleen nog voorkomen als gekweekte en/of uitgezette vis.
Term
Welke twee vormen van de diamantsteur kwamen oorspronkelijk voor?
Definition
Aanvankelijk kwamen er 2 vormen voor: de migrerende vorm en de niet-migrerende vorm.
De laatste vorm kwam alleen in het zoete water voor in de Wolga, de Danube en Oeral rivieren.
Het ziet ernaar uit dat deze zoetwatervorm sinds de negentiger jaren uitgestorven is.
Supporting users have an ad free experience!