Shared Flashcard Set

Details

Diagnostiek
Week 3 (2/3)
15
Other
Not Applicable
03/22/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 1. Voorwaarden voor het benutten van intellectuele capaciteiten (2)

 

Definition

 

- voldoende en uitgebreid en gevarieerd aanbod van stimulatie
- het vermogen van het kind om de aangeboden informatie op te merken en er alert voor te blijven tot het moment van registratie in het geheugen

 

Term

 

 1. Definitie begrip aandacht

 

Definition

 

een geheel aan processen dat de selectie van de interne informatie en externe informatie bepaalt en dat resulteert in een subjectief gevoel van bewustzijn hiervan
aandacht is een geheel aan processen, een multidimensioneel construct met verschillende functies

 

Term

 

 1. Automatische aandacht

 

Definition

 

een reeks mentale processen die niet of nauwelijks een beroep doen op mentale bronnen en zonder bewuste beslissing of intentie snel plaatsvinden
wordt sterk gestuurd door informatie die vervat zit in de interne of externe prikkels die onze zintuigen bereiken

 

Term

 

 

 

 1. Gecontroleerde aandacht

 

Definition

 

mentale processen die het resultaat zijn van bewuste keuze en bij gevolg gebruik maken van beschikbare mentale bronnen. Deze vorm van aandacht wordt sterkt gedreven vanuit denkprocessen, bewuste zoekstrategieën, hypothesen etc. deze bronnen hebben een capaciteitslimiet en zijn daarom slechts in beperkte mate combineerbaar

 

Term

 

 1. selectieve aandacht

 

Definition

 

wanneer de intensiteit waarmee een persoon zijn aandacht richt op een stimulus of taak zo hoog is dat het bewustzijn van alle andere stimuli en omgevingsgebeurtenissen wegvalt

 

Term

 

 1. Gefocuste aandacht

 

Definition

 

meer functionele vorm van selectieve aandacht. het gaat om het gecontroleerd en doelbewust uitfilteren van interfererende prikkels om een taak tot een goed einde te brengen

 

Term

 

 1. Verdeelde aandacht

 

Definition

 

Je richten op meerdere stimuli, zoals twee gesprekken proberen te volgen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de tijdelijke informatieopslag, deze is echter beperkt en het is daarom moeilijk om beide gesprekken volledig te kunnen volgen

 

Term

 

 1. volgehouden aandacht

 

Definition

 

Gedurende langere tijd de aandacht richten op taakaspecten

 

Term

 

 1. manipulatie van aandacht(4)

 

Definition

 

- rustpauzes
- aanbrengen van opvallende stimuli
- motivatie voor een bepaalde opdracht
- het versterken van aandacht door feedback

 

Term

 

 

aandachtstheorieën (3)

 

Definition

 

1. Alerting Network
2. Orienting Network of het Posterior Attentional System (PAS)
3. Executive Network of Anterior Attentional System (AAS)

 

Term

 

 1. Alerting Network

 

Definition
zie plaatje
Term

 

 1. Orienting Network of het Posterior Attentional System

 

Definition
zie plaatje
Term

 

 1. executive network of anterior attentional system

 

Definition
zie plaatje
Term

 

 1. normaal sociaal en emotioneel functioneren

 

Definition

 

het kind kan effectief en flexibel met mogelijkheden en moeilijkheden om gaan

 

Term

 

 1. sociaal-emotionele competentie

 

Definition

 

de mate waarin iemand in een emotie opwekkende sociale situatie zijn doelen bereikt

 

Supporting users have an ad free experience!