Shared Flashcard Set

Details

Diagnostiek
Week 2 (2/3)
13
Other
Not Applicable
03/22/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 1. Algemene uitgangspunten NVO(3)

 

Definition

 

- Inhoudelijke eis: de richtlijn moet recht doen aan de inhoud van het werk van de orthopedagoog en aan de specifieke orthopedagogische invalshoek

 

- Methodologische eis: het werk dient te worden verricht volgens verantwoorde en beproefde procedures

 

- Registratie gebonden eis: de casusbeschrijving wordt gebruikt voor de verantwoording tegenover het forum van beroepsgenoten en als proeve van bekwaamheid voor een bepaald opleidingsniveau

 

Term

 

 1. Vier belangrijke begrippen die horen bij het werk van de orthopedagoog volgens NVO

 

Definition

 

1. Dialogisch

 

2. Systeemgericht en transactioneel

 

4. Veranderingsgericht

 

Term

 

 1. ***Stappen van de NVO (10)***

 

Definition
zie blaadje
Term
Vraagstelling en klachtanalyse(3)
Definition

 

a. personalia

 

b. klacht en hulpvraag zoals geformuleerd door client / clientsysteem

 

c. afstemming van verwachtingen en diagnostisch scenario

 

Term

 

 1. Probleemanalyse

 

Definition

 

a. beschrijving en ordening van problemen in een orthopedagogisch kader

 

b. risico- en protectieve factoren

 

c. ernsttaxatie en aansluiting klacht- en probleemanalyse

 

Term

 

 1. Diagnostisch perspectief

 

Definition

 

a. hypothesen

 

b. theorie en referenties

 

c. onderbouwing en uitleg

 

Term
Toetsing
Definition

 

a. Instrumenten

 

b. criteria

 

c. resultaten

 

Term

 

 1. Diagnostische conclusie

 

Definition

 

a. samenvatting en integratie van de onderzoeksresultaten

 

b. aansluiting van de conclusie bij de klacht en vraagstelling van cliënt / cliëntsysteem

 

c. aansluiting van de conclusie bij de gewenste verandering

 

Term

 

 1. Interventieperspectief

 

Definition

 

a. theorie en referentie

 

b. onderbouwing en uitleg

 

c. gewenste doelen en verandering, betrokkenheid cliëntsysteem

 

Term

 

 1. Planning van interventies

 

Definition

 

a. doelen in termen van verbeterd functioneren cliënt / cliëntsysteem

 

b. hulpverleningswijze; inhoud, werkwijze, organisatie

 

c. planning van de evaluatie

 

Term

 

 1. Uitvoering van de interventies en bijstelling

 

Definition

 

a. het feitelijke verloop van transacties

 

b. aanpassingen in de planning en bijbehorende argumenten

 

c. veranderingen bij cliënt / cliëntsysteem

 

Term

 

 1. Evaluatie

 

Definition

 

a. evaluatie van effecten en beoordeling van bereikte doelstelling

 

b. verklaring van het (achterwege blijven van) het effect

 

c. evaluatie tevredenheid van cliënt / cliëntsysteem, planning eventueel vervolgtraject

 

Term

 

 1. Reflectie

 

Definition

 

a. reflectie op de casus

 

b. reflectie op de gevolgde werkwijze

 

c. reflectie op het eigen leerproces

 

Supporting users have an ad free experience!