Shared Flashcard Set

Details

Diagnostiek
Week 6 (1/3)
12
Other
Not Applicable
03/22/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 1. Belang van schatting van intellectueel functioneren

 

Definition

 

Nodig om het klachtgedrag te kunnen interpreteren. de klacht van het gedrag van een kind op school is pas goed te interpreteren als er ook een adequate schatting van het intellectuele functioneren is

 

Term

 

 1. De prestatie

 

Definition

 

Datgene wat een persoon kan neerzetten en wat hij of zij kan doen en welk product hij kan leveren

 

Term

 

 1. de persoon & de plek

 

Definition

 

 • alles wat een mens uniek maakt, de eigen gedragswijze n de manier van reageren

 • de context waar ineen kind opgroeit

 

Term

 

 1. vier concepten binnen de prestatie

 

Definition

 

1. intelligentie
2. geschiktheid
3. leerpotentieel
4. Leervorderingen

 

Term

 

 1. ***Intelligentie volgens Wechsler***

 

Definition
zie plaatje
Term

 

 1. Intelligentie volgens Spearman, Raven en Wechsler

 

Definition
zie plaatjes
Term

 

 1. ***Intelligentie volgens Thurstone en Guilford***

 

Definition

 

zie plaatje

 

Term

 

 1. ***Intelligentie volgens Kaufmann en Sternberg***

 

Definition
Term

 

 1. ***Intelligentie volgens Kaufmann en Sternberg***

 

Definition
zie plaatje
Term

 

 1. Geschiktheid

 

Definition

 

De aptitude, het vermogen van een persoon om bepaalde specifieke kennis en vaardigheden te verwerven of verder te ontwikkelen door een daarop gerichte training.

 

Term

 

 1. Leerpotentieel

 

Definition

 

Het kunnen verwerven van nieuwe en het kunnen verbeteren of vervangen van al aanwezige denk- en oplossingsmethoden.
Het wordt dynamisch getest door middel van een pretest (voor het vaststellen van het actuele ontwikkelingsniveau), een oefenfase en een posttest

 

Term

 

 1. Leervorderingen

 

Definition

 

Kennis en vaardigheden die verworven of ontwikkeld zijn onder invloed van onderwijs.

 

Supporting users have an ad free experience!