Shared Flashcard Set

Details

development through the lifespan: H8
ontwikkelingspsychologie: hoofdstuk 8: emotionele & sociale ontwikkeling levensjaar 2-6
28
Physiology
Intermediate
01/18/2016

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term
zelf concept
Definition
cognitieve kant van het zelf
beschrijvende inschatting van welke kenmerken je hebt als persoon
(mij zelf)
Term
zelf waarde
Definition
affectief, emotionele kant van het zelf
wat je goed of minder goed vind aan jezelf
(mij zelf)
Term
strategieen voor emotionele zelfregulatie
Definition
- private speech
- sensoriele input beperken (ogen bedekken bij enge film)
- van doel veranderen
Term
wanneer maken kinderen het onderscheid tussen schuld en schaamte?
Definition
3 jaar leeftijd
Term
wat gebeurd er als we een kind persoonsgerichte feedback geven?
Definition
zelf bewuste emoties
Term
wat gebeurd er als we een kind taakgerichte feedback geven?
Definition
minder zelf bewust emoties = goed
Term
aspecten die invloed hebben op empathie
Definition
- betrokkenheid vader
- tolerantie voor afhankelijkheid v moeder
- inhibitie v agressie moeder
- tevredenheid met oederrol
Term
niet sociaal spel
Definition
toekijken wat anderen doen
zonder zelf iets te doen
Term
solitair spel
Definition
je doet iets alleen, maar hebt geen behoefte aan andere kinderen
Term
parallel spel
Definition
je speelt naast ander kind met zelfde materialen maar je speelt niet samen
Term
associatief spel
Definition
je geeft commentaar op hoe de andere met zijn speelgoed speelt
je geeft je mening
Term
cooperatief spel
Definition
je speelt met hetzelfde speelgoed samen
Term
functioneel spel
Definition
eenvoudige, repititieve dingen doen met of zonder voorwerpen
0-2j
Term
constructie spel
Definition
iets proberen maken met blokken of in zandbak
3-6j
Term
rollenspel
Definition
meest geavanceerde manier van spelen
uitbeelden van rollen met of zonder vrienden
2-6j
Term
wat is het probleem bij vriendschappen bij kleuters?
Definition
er is nog geen basis van vertrouwen
Term
in welke vragen zijn kinderen van 2-6j geinteresseerd?
Definition
- moreel gedrag, wat is goed, slecht
Term
wat is angst voor de klassieke psychoanalyse?
is dit goed?
Definition
een drijfveer voor moraliteit
nee dit is niet goed want kind is dan te bang in de toekomst
Term
wat is inductieve discipline?
(psychoanalyse)
Definition
kind confronteren met wat het gedaan heeft en duidelijk maken waarom dit niet goed is
en hoe het kind dit kan herstellen
Term
waardoor word imitatie beinvloed volgens sociale leertheorieen?
Definition
- warmte en responsiviteit
- competentie
- consistentie
Term
instrumentele (proactieve) agressie
Definition
agressie om doel te bereiken
- niet persoonlijk tegenover andere persoon
Term
vijandige agressie
Definition
iemand opzettelijk pijn doen
- fysieke
- relationele
- verbale
Term
fysieke agressie
Definition
direct: slaan, schoppen
indirect: speelgoed kapot maken
Term
verbale agressie
Definition
vloeken, uitschelden
Term
relationele agressie
Definition
direct: schuldinductie
indirect: roddelen over iemand
Term
is er een verband tussen televisie kijken en agressie?
Definition
ja hoe meer kleuters naar tv kijken hoe meer agressie ze vertonen later
dit is meer bij jongens dan bij meisjes
Term
gender typing
Definition
kenmerken associeren met een geslacht
2j
Term
wat betekent het dat kleuters gebrek hebben aan geslachtsconsistentie?
Definition
we begrijpen nog niet dat kenmerken die samenhangen met het geslacht niet bepalen ofiemand mannelijk of vrouwelijk is
Supporting users have an ad free experience!